JSOU MOC AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jsou Moc in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0651

Beispiele für die Verwendung Jsou Moc in einem Satz und ihre Übersetzungen

Na to jsou moc chytří.
Sie sind zu clever.
Ta pouta jsou moc těsná člověče.
Die Handschellen sind zu eng, Mann.
Die sind zu
Jsou moc malé.
Die sind zu klein.
Jsou moc krátké.
Die sind zu kurz.
Andere satzbeispiele
Podívej tvoje údery jsou moc dokonalý.
Dein Kampfstil ist zu perfekt.
Tvý oči jsou moc něžný tajemný.
Deine Augen sind zu zart und mysteriös.
Ty hodinky jsou moc velké.
Die Uhr ist zu groß.
Gregovi rodiče jsou moc staří.
Gregs Eltern sind zu alt.
Světla jsou moc silná nebo moc studená.
Das Licht ist zu heiß, sie sind zu kalt.
Tyhle jsou moc malé.
Dieses ist zu klein.
Jejich štíty jsou moc silné!
Ihre Schilde sind zu stark!
Americké pasy jsou moc složité.
Amerikanische Pässe sind zu schwer.
Schody jsou moc úzký do výtahu se to nevejde.
Das Treppenhaus ist zu eng und er wird nicht in den Fahrstuhl passen.
Terče jsou moc blízko.
Das Ziel ist zu nah.
Mexičani jsou moc silní.
Die Mexikaner sind zu mächtig.
Oči jsou moc malé.
Die Augen sind zu klein.
Tyto volby jsou moc důležité.
Diese Wahl ist zu wichtig.
Boty jsou moc velké.
Die Schuhe sind zu groß.
Oblaka jsou moc hustá.
Das Blätterdach ist zu dicht.
BMW trojkové řady mercedes CLK jsou moc slabé.
BMW, Siebener-Serie, ein Mercedes CLK ist zu klein.
Plasmové bouře jsou moc silné.
Die Plasmastürme sind zu stark.
Špinavý peníze jsou moc čistý.
Dieses schmutzige Geld ist zu sauber.
Jejich scannery jsou moc silné!
Ihre Scanner sind zu stark.
Protože tři týdny jsou moc dlouho.
Denn drei Wochen sind zu lang.
Ty želízka jsou moc těsný.
Mann, die Handschellen sind zu eng!
Půjdeme domů. vlny jsou moc vysoké.
Gehen wir heim, die Wellen sind zu hoch.
Zpomal jsou moc velké vlny!
Langsamer! Die Wellen sind zu hoch!
Tvrdí že jsou moc nápadný.
Er sagt, die seien zu heiß.
Jsou moc krátký kámo.
Die sind zu kurz, Mann.
Jsou moc osobní.
Die sind zu persönlich.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0651

Wort für wort übersetzung


"Jsou moc" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr