KŘÍŽE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Kříže in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0866

Beispiele für die Verwendung Kříže in einem Satz und ihre Übersetzungen

Kreuz ( kříž , křížek , záda )
Pracuje v curychu u mezinárodního červeného kříže.
Er arbeitet in Zürich beim Roten Kreuz.
Žel všichni máme své kříže které musíme nést.
Nun, wir müssen alle unser Kreuz tragen.
Des kreuzes ( kříž , křížek , záda )
Ve znamení kříže odpoutej nás od našich nepřátel náš pane.
Im Zeichen des Kreuzes, befreie uns von unseren Feinden,
Možná že nejsou hodni toho kříže co nosíš ale hrad udrží.
Sie sind nicht des Kreuzes würdig, das Ihr tragt, doch sie werden die Burg halten.
Andere satzbeispiele
Ty kříže můžou být jenom začátek.
Diese Kreuze sind vielleicht erst der Anfang.
Kouzelnický soud tě vítá 37. dolane řádu sekery kříže.
Der Hexenrat empfängt Euch, 37. Dolan von Axt und Kreuz.
Podle mezinárodního červeného kříže bylo dělostřeleckými střelami zasaženo dětské oddělení.
Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes haben die Granaten die pädiatrische Abteilung getroffen.
Bílé kříže řady řady.
Weiße Kreuze, Reihe für Reihe.
Bojuji s ním. dělám kříže aby mě nenáviděl.
Ich bekämpfe ihn, mache Kreuze, damit er mich hasst.
Ukradneme vlak s cisternou plnou žlutýho kříže.
Wir stehlen einen Zug mit einem Tankwagen voller Gelbem Kreuz.
Ve jménu svatého kříže otevřete!
Im Namen des heiligen Kreuzes, öffnet die Tür!
Jako vždycky. u druhýho kříže.
Wie immer am zweiten Kreuz.
Ve jménu svatého kříže otevřete dveře!
Im Namen des heiligen Kreuzes, öffnet!
Kříže vlajky.
Kreuze, Fahnen.
Kříže jsou k ničemu.
Kreuze bringen gar nichts.
Poklad joe indiána u druhýho kříže.
Indianer Joes Schatz, das zweite Kreuz.
Kříže tekoucí voda jsou na nic.
Kreuze und fließendes Wasser sind nutzlos.
Odcházíte bez železného kříže kapitáne.
Gehen Sie ohne Ihr Eisernes Kreuz, Hauptmann?
Já vám ukážu... kde rostou železné kříže.
Und ich zeige Ihnen, wo das Eiserne Kreuz wächst.
Na patách máte kříže.
Sie haben Kreuze in den Absätzen.
Úlomek z pravého kříže.
Ein Splitter vom echten Kreuz.
Rudé kříže značí pozice amerických lodí.
Die roten Kreuze markieren die Positionen der amerikanischen Schiffe.
Ten kdo namaloval ty kříže.
Wer auch immer diese Kreuze malte.
Myslí si že kříže by byly rouhání.
Er findet, dass Kreuze Gotteslästerung wären.
Oni měli kříže.
Sie hatten Kreuze.
Požehnané svíčky kříže.
Ja, gesegnete Kerzen, gesegnete Kreuze.
Vlajky kříže.
Fahnen, Kreuze.
Mám kříže.
Ich hab Kreuze.
Řekl jsem mu ty teď kradeš kříže z pohřebáků.
Ich sagte:"Du klaust jetzt Kreuze vom Leichenwagen?
Klan nikdy žádný rituál s pálením kříže neprováděl.
Der Klan hatte nie ritualhaft Kreuze verbrannt.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0866

"Kříže" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr