KŘEČE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Křeče in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0758

Beispiele für die Verwendung Křeče in einem Satz und ihre Übersetzungen

Krampfanfälle ( křeče , záchvaty , konvulze )
Neuralgie křeče přechodná trombocytopénie.
Neuralgie, Krampfanfälle, vorübergehende Thrombozytopenie.
Žaludeční vředy nebo křeče.
Ein Magengeschwür oder Krampfanfälle.
Konvulsionen ( konvulze , křeče )
Zvýšený intrakraniální tlak křeče optická neuritida.
Erhöhter intrakranieller Druck, Konvulsionen, Sehnervenentzündung.
Křeče horečka výrazně rozkolísaný tlak životní funkce.
Konvulsionen, hohes Fieber... Puls, Blutdruck völlig durcheinander.
Můžete pociťovat mírné křeče až začnu vysávat.
Sie könnten einen leichten Krampf verspüren, wenn die Absaugung beginnt.
Naše nejlepší běžkyně nemůže mít křeče.
Krampf! Wir wollen nicht, dass unser Starläufer Muskelkater hat.
Andere satzbeispiele
Zácpa křeče dyspepsie nemoc jater nemoc ledvin hemoroidy záněty.
Verstopfung, Krämpfe, Verdauungsstörung, Leberleiden, Nierenleiden, Hämorrhoiden, Darmentzündung.
Artralgie myalgie křeče v nohách méně časté.
Arthralgie, Myalgie, Krämpfe in den Beinen gelegentlich.
Měla jsem hrozné křeče návaly horka rozmazané vidění.
Ich hatte schreckliche Krämpfe, Hitzewallungen,- verschwommene Sicht.
U pacientů kteří dostávali nespo byly hlášeny křeče.
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, die Nespo erhielten, wurde über Krampfanfälle berichtet.
Na křeče uvolňování svalů.
Für Krämpfe Muskelrelaxantien.
Další záchvaty další křeče.
Weitere Krampfanfälle? Weitere spasmen?
Ta způsobuje břišní křeče ne břišní krvácení.
Es bewirkt abdominale Krämpfe, nicht abdominale Blutungen.
U pacientů kteří dostávali nespo byly hlášeny křeče.
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, die Nespo erhielten, wurde über Krampfanfälle berichtet.
U pacientů kteří dostávali nespo byly hlášeny křeče.
Bei Patie nten mit chronischer Niereninsuffizienz, die Nespo erhielten, wurde über Krampfanfälle berichtet.
Má horečku křeče.
Fieber, Krämpfe.
Co když se u ní rozvine svalové poškození nebo křeče.
Was ist mit Muskelschäden und krämpfen? Das kann passieren.
Ještě vyšší dávky 725mg/ kg způsobují navíc křeče úhyn.
Noch höhere Dosen(725 mg/kg) führten zusätzlich zu Krämpfen und zum Tod.
Poruchy nervového systému encefalitida encefalopatie neuritida neuropatie paralýza křeče.
Erkrankungen des Nervensystems Enzephalitis, Enzephalopathie, Neuritis, Neuropathie, Lähmungen, Krampfanfälle.
Zatím žádné křeče.
Kein Krampf bis jetzt.
Pak šok křeče acidóza.
Danach Schock, Krämpfe, Azidose.
Můžeme si jít ještě zatancovat frug křeče mě už přešly.
Willst du den Frug nochmal probieren? Mein Krampf ist schon weg.
Neuralgie parestézie křeče přechodná trombocytopénie.
Neuralgie, Parästhesie, Krampfanfälle, vorübergehende Thrombozytopenie.
Jo píše že má křeče.
Ja, sie sagt, sie hat Krämpfe.
Zvedání žaludku střídá třesení křeče tomu se říká ataxie.
Nach der Übelkeit kommt es zu Zittern, Krämpfen und so genannter Ataxie.
Ukázalo se že paštikové hamburgery obsahovalyE. coli která může způsobovat křeče průjmy.
Die Burger waren mit E. Coli-Bakterien verseucht, was zu Krämpfen und Durchfall führen kann.
Poruchy nervového systému synkopa závratě parestezie křeče.
Synkope, Schwindel, Parästhesien, Krampfanfälle.
Doktorko má křeče!
Doktor, er hat Krämpfe.
Dneska nemžu jít na tancování. mám křeče.
Ich kann heute nicht zum Tanztraining, ich habe Krämpfe.
Při léčbě ostatními karbapenemy byly vzácně hlášeny křeče.
Während der Behandlung mit anderen Carbapenemen wurde selten über Krampfanfälle berichtet.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0758

Siehe auch


"Křeče" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr