KANCELÁŘÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Kanceláří in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0694

Beispiele für die Verwendung Kanceláří in einem Satz und ihre Übersetzungen

Büro ( kanceláři , úřad , práci )
Eriku kamera 12 před mojí kanceláří ... dozorce mluví s abdulem.
Eric, kamera 12 vor meinem büro. die wache, die mit abdul redet.
Do kanceláří soudruzi!
Auf zum büro, Kameraden!
Dem büro ( kanceláři , úřad , práci )
S kanceláří.
Mit dem büro.
Její auto stojí před kanceláří ale po ní ani vidu.
Ihr auto steht vor dem büro, aber von ihr keine spur.
Einem büro ( kanceláři , úřad , práci )
Celou bílou s kanceláří uvidíš.
Ganz in weiß, mit einem büro. du wirst schon sehen!
Generál mi dá poctivou práci s kanceláří stolem.
Der general beschafft mir einen grundehrlichen job, mit einem büro und einem schreibtisch.
Andere satzbeispiele
Kolik kanceláří je v Globalu.
Wie viele büros gibt es bei Global?
Dnes odpoledne jsme našli tyhle kamery před mou kanceláří na staveništi.
Wir haben heute nachmittag diese kameras gefunden, vor meinem büro und auf der baustelle.
Papírový odpad z kanceláří se ve Spojeném království nesbírá nerecykluje.
Papierabfälle aus büros werden im vereinigten königreich nicht gesammelt und verwertet.
Do těchto kanceláří také do ubytoven vašeho personálu.
In diesen büros und den quartieren ihres persönlichen stabs.
Jsou tady jsou před mojí kanceláří.
Sie sind hier. sie sind draußen vor meinem büro.
Pike nás chce v kanceláří.
Pike braucht uns in seinem büro.
Tuto síť nyní tvoří zhruba 95 kanceláří ve 32 zemích také Petiční výbor.
Dieses verbindungsnetz besteht derzeit aus etwa 95 büros in 32 ländern und umfasst den petitionsausschuss.
Lidi běhají z kanceláří pořád.
Menschen laufen ständig aus büros.
Ohlaste se u mě v kanceláří dobře.
Melden sie sich bei mir im büro, ok?
Úklid údržba budov kanceláří zařízení.
Reinigung und instandhaltung von anlagen und ausrüstung von gebäuden und büros.
Cordelie potřebujeme tě v kanceláří.
Cordelia, wir brauchen dich im büro.
Správní náklady na stálý sekretariát zaměstnanci pronájem kanceláří zasedacích místností různé náklady.
Verwaltungsausgaben des ständigen sekretariats personal, miete von büros und konferenzsälen, verschiedenes.
Támhle naproti byla dívka včera byla před mou kanceláří.
Da drüben war ein mädchen. sie stand gestern vor meinem büro.
Je to chodba ... s párem prázdných kanceláří v sklepě jordan hall.
Es ist ein flur. mit einem haufen leerer büros, im keller von jordan hall.
Mluvil jsem s kanceláří Andersona.
Ich sprach mit andersons büro.
Co musí člověk udělat aby se dostal do tamtěch kanceláří.
Was muss man tun, um in eines dieser büros zu kommen?
Můžeme použít jejich kanceláří.
Wir können ihr büro benützen.
Torres měl spoustu skladišť kanceláří.
Torres hatte viele lagerhäuser, viele büros.
V limuzíně hned před Tedovou kanceláří. Skvěle.
Ich bin in der limo, genau vor ted's büro.
Z historie známe varující příklady Kanceláří technické pomoci.
Wir kennen mahnende beispiele aus der geschichte der"büros für technische hilfe.
Odvolání podané kanceláří Grimshaw bylo Kammergericht Berlin zamítnuto.
Die berufung des büros grimshaw wurde vom kammergericht berlin zurückgewiesen.
Před Housovou kanceláří.
Vor dem büro von house.
Od kanceláří v prvním patře tam dolů vedou schody.
Von den büros im erdgeschoss führt eine treppe herunter.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kanceláří nadace.
Veranschlagt sind mittel für die unterhaltung der büros der stiftung.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0694

"Kanceláří" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr