KLIMATICKÉ ZMĚNY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Klimatické Změny in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0856

Beispiele für die Verwendung Klimatické Změny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Klimawandel ( změně klimatu , klimatické změny , klimatickým změnám )
Klimatické změny chudoba dvě definující výzvy tohoto století se musí řešit společně.
Klimawandel und Armut, die beiden entscheidenden Herausforderungen dieses Jahrhunderts, müssen zusammen gelöst werden.
Regionální politika udržitelný rozvoj klimatické změny.
Regionalpolitik, nachhaltige Entwicklung und Klimawandel.
Der klimawandel ( změně klimatu , klimatické změny , klimatickým změnám )
Vypadá to jako by klimatické změny v našich představách všechny ostatní problémy přebíjely.
Es scheint, dass der Klimawandel alle anderen in unserer Vorstellungen existierenden Probleme absorbiert.
Klimatické změny jsou celosvětovým jevem.
Der Klimawandel ist ein globales Phänomen.
Klimatische veränderungen ( změně klimatu , klimatické změny , klimatickým změnám )
Obávám se že údaje naznačují klimatické změny.
Die Zahlen weisen auf klimatische Veränderungen hin.
Kruci planeta musela prodělat významné klimatické změny.
Der Planet muss einige krasse klimatische Veränderungen erfahren haben.
Andere satzbeispiele
RO arktický region stejně jako antarktida je obzvlášť citlivý na klimatické změny.
RO Der arktische Raum reagiert genau wie die Antarktis besonders empfindlich auf Klimaveränderungen.
Klimatické změny v epicentru.
Klimawandel im Krisengebiet.
Domnívám se že dočasný výbor pro klimatické změny by měl být okamžitě zrušen.
Der Nichtständige Ausschuss zum Klimawandel sollte unverzüglich aufgelöst werden.
Naše reakce na klimatické změny musí mít sociální rozměr.
Unsere Reaktionen auf den Klimawandel müssen eine soziale Dimension haben.
Klimatické změny jsou skutečností náklady na energii rovněž stoupají.
Der Klimawandel ist eine Realität, und die Energiekosten steigen ebenfalls.
Klimatické změny jsou otázkou spravedlnosti.
Der Klimawandel ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Páté rozhodnutí souvisí se zdokonaleným financováním investováním do zmírnění klimatické změny.
Die fünfte Entscheidung betrifft die verbesserte Finanzierung und Investitionstätigkeit im Bereich der Eindämmung des Klimawandels.
Psal o pádu berlínské zdi klimatické změny.
Er schrieb über den"Fall der Berliner Mauer des Klimawandels.
Nejvážnějším opominutím však byly klimatické změny.
Die gravierendste Unterlassung aber war der Klimawandel.
Palčivým problémem chudé většiny světa nejsou klimatické změny.
Das drängendste Problem der armen Mehrheit auf dieser Welt ist nicht der Klimawandel.
Do té doby je klíčovou otázkou adaptace na klimatické změny.
In der Zwischenzeit ist die Anpassung an den Klimawandel von entscheidender Bedeutung.
Třetím tématem jsou klimatické změny.
Ein drittes Thema ist der Klimawandel.
Metan klimatické změny urychluje ještě více.
Methan beschleunigt den Klimawandel noch zusätzlich.
Klimatické změny budou mít také závažný dopad na globální ekonomické trendy růst.
Der Klimawandel wird die Richtung und die Entwicklung der Weltwirtschaft spürbar beeinflussen.
Naléhavé reakce na klimatické změny tito lidé zařadili do spodní části seznamu.
Eilige Maßnahmen gegen den Klimawandel stellte man an das untere Ende der Liste.
Klimatické změny jsou pro evropu ostatní části světa jednou z nejvyšších priorit.
Der Klimawandel ist eines der größten Probleme für Europa und alle übrigen Länder der Erde.
Pokud však jde o klimatické změny média jiné zprávy zjevně nemají rády.
Aber was den Klimawandel angeht, sind die Medien anscheinend nur an schlechten Nachrichten interessiert.
Musíme zastavit klimatické změny.
Wir müssen dem Klimawandel Einhalt gebieten.
Klimatické změny katolická církev.
Der Klimawandel und die katholische Kirche.
Spravedlnost klimatické změny.
Fairness und Klimawandel.
Summit G8 klimatické změny.
Der G-8-Gipfel und der Klimawandel.
Arktida je místem naší planety kde jsou klimatické změny nejzřetelnější.
Die Arktis ist der Teil der Erde, wo der Klimawandel am deutlichsten sichtbar ist.
ETC ACC ovzduší klimatické změny.
ETC ACC- Luft- und Klimaveränderung.
Situaci ještě zhoršuje další základní omezení klimatické změny.
Verschlimmert wird die Situation durch eine weitere einschneidende Veränderung, den Klimawandel.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0856

Siehe auch


Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "klimatické změny"


klimatickým změnám

"Klimatické změny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr