KOLEGOVI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Kolegovi in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.12

Beispiele für die Verwendung Kolegovi in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vysvětlení nechám na svém váženém kolegovi z montany.
Mein angesehener Kollege aus Montana wird es Ihnen erklären.
Vašemu kolegovi se podařilo utéct.
Ihr Kollege ist uns entkommen.
Einem kollegen
Pomohla jsem kolegovi.
Ich half einem Kollegen.
Moc se omlouvám. musela jsem pomoct kolegovi s jistou věcí.
Ich musste einem Kollegen bei einer Sache helfen.
Andere satzbeispiele
Kolegovi vždy rád pomůžu.
Ich helfe Kollegen immer gern.
Řekni našemu kolegovi co se stalo.
Erzähl unserem Kollegen, was passiert ist.
Pane předsedající chtěla bych poblahopřát svému kolegovi marku cappatovi k jeho zprávě.
Herr Präsident! Ich möchte meinem Kollegen Marco Cappato zu seinem Bericht gratulieren.
Jen jsem diktoval dopis mému kolegovi doktoru lucasovi.
Ich diktierte bloß einen Brief an meinen Kollegen Dr. Lucas.
Ale vašemu bývalému kolegovi dr. lancefieldovi by se tak jevily že.
Ihr ehemaliger Kollege, Dr. Lancefield, ist kein Laie, oder?
Nevím jestli jste slyšel o tom co se stalo mému kolegovi geirovi.
Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was mit meinem Kollegen Geir geschehen ist.
Nyní předávám slovo svému kolegovi jamesi mcgillovi.
Nun übernimmt das Kreuzverhör mein Kollege James McGill.
Ještě před tím než je začneme analyzovat jsem se rozhodla vzdát úctu starému kolegovi.
Bevor wir sie analysieren, wollen wir einem alten Kollegen Respekt zollen.
Řeknu vám to samé jako tady kolegovi.
Sie bekommen dieselbe Antwort wie Ihr Kollege.
Už jsem to vysvětlovala vašemu kolegovi.
Ich habe es schon Ihrem Kollegen erklärt.
Kolegyně kolegovi.
Von Kollege zu kollege?
Slyšela jsem o vašem kolegovi panu spheerovi.
Ich hörte von Ihrem Kollegen Mr. Spheer.
Zavolám kolegovi ať se o ni po návratu postará.
Ich werde telefonieren. Ein Kollege soll sich um sie kümmern.
Jak už jsem řekl vašemu kolegovi... chci jen najít svého přítele.
Wie ich schon Ihrem Mitarbeiter sagte, ich will einfach nur meinen Freund finden.
Možná jste slyšel o mé kolegovi radagast hnědý.
Ihr habt vielleicht von meinem Mitstreiter Radagast, dem Braunen, gehört.
Vyřiď kolegovi že burrito tu nedělají.
Sagen Sie Ihrem Partner, dass er hier keinen Texmex-Fraß kriegt.
O jeho kolegovi tobiasi beecherovi.
Über seinen Kumpel, Tobias Beecher.
Předevčírem řekla kolegovi že plánuje dlouho pracovat.
Vorletzten Abend erzählte sie einer Kollegin, dass sie vorhabe, länger zu arbeiten.
Remer dává na poslední chvíli posledních pár pokynů svému kolegovi.
Doug Remer gibt seinem Teamkameraden ermunternde Worte mit auf den Weg.
Praporčíku řekněte mému kolegovi že jsem vyléčil příznaky hemocytemie.
Fähnrich. Sagen Sie meinem Ebenbild, dass ich alle Hämozytemiesymptome korrigierte.
Řekněte kolegovi že vás posílám já.
Sagen Sie meinem Kollegen, ich hätte Sie geschickt.
Pak tě představím kolegovi v bance.
Und dann werde ich Sie einem meiner Kollegen bei der Bank vorstellen.
Měla jsem sny o kolegovi.
Ich habe diese Träume. Über einen Kollegen.
O tom jak jsi přišel domů našel jsi svou ženu na kolegovi.
Als du zuhause deine Frau auf einem Kollegen erwischt hast?
Proč jste mi zavolal ne kolegovi.
Warum riefen Sie mich an und nicht meinen partner?
Doporučím vás ke kolegovi.
Ich werde Sie an einen Kollegen verweisen.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.12

"Kolegovi" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr