KOUŘÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Kouří in der Deutsch

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1343

Beispiele für die Verwendung Kouří in einem Satz und ihre Übersetzungen

Někteří lidé kouří nedostanou rakovinu.
Manche Menschen rauchen und bekommen keinen Krebs.
Přespříliš kouří jen frustrovaní lidé jen osamělí lidé jsou frustrovaní.
Nur frustrierte Menschen rauchen zu viel, und nur einsame Menschen sind frustriert.
Kouří furt tvoje máma tátovýho ptáka.
Lutscht deine Mom noch Schwänze, hm? Hab dich.
Ona ale zrovna kouří čuráka.
Sie lutscht gerade an seinem Schwanz.
Kouří mu píchá s ním.
Sie bläst ihm einen, sie fickt ihn.
Kouří papež malým dětem.
Bläst der Papst kleinen Kindern einen?
Andere satzbeispiele
Tady někdo kouří.
Raucht hier jemand?
Kdo tu kouří.
Raucht da jemand?
Suzanne kouří moc trávy.
Und Suzanne raucht viel Marihuana.
Moje kouří na dálnici 13 protože mi před něj vyskočil jelen.
Meins qualmt am Highway 13 vor sich hin, weil mich ein Hirsch gerammt hat.
Tvoje matka v pekle kouří kokoty.
Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle!
Kouří tvůj táta.
Raucht dein Dad?
Teď zřejmě klečí vzadu v autě na kolenou někomu kouří péro.
Sie rutscht auf ihren Knien und lutscht irgendeinen Schwanz auf der Rückbank eines Trucks.
Kdo kouří cigarety bez filtru.
Wer raucht Zigaretten ohne filter?
Paní gordonová parádně kouří. miluje čuráky!
Mrs. Gordon bläst gut, liebt Schwänze. 424 210 9909.
Ten chlap zpívá jako kapr kterýmu někdo kouří.
Der singt wie ein toter Karpfen, dem man einen bläst.
Tvoje matka kouří zasraně velký slonní čuráky. rozumíš.
Deine Mutter lutscht an dicken Elefantenschwänzen, hörst du?
Myslel jsem že něco kouří.
Ich dachte, er hat das geraucht, was er verkauft hat.
Váš syn kouří.
Raucht Ihr Sohn?
Usnul ve vozíku ona si čte kouří.
Er ist im Rollstuhl eingeschlafen, sie hat gelesen und geraucht.
Nikdo například nevěděl že od 12 kouří.
Zum Beispiel wusste keiner der Tenenbaums, dass sie seit dem 12. Lebensjahr rauchte.
Parta lidí co kouří v kanclu.
Ein Haufen Leute rauchen in einem Büro.
Tvoje matka kouří zasraně velký sloní čuráky. rozumíš.
Deine Mutter lutscht an dicken Elefantenschwänzen,
Kouří ti ho.
Sie bläst dir einen.
Pan dvorák už kouří míň.
Herr Dvorak raucht jetzt weniger.
Poddůstojník morgan kouří.
Petty Officer Morgan hat geraucht.
Našla jsem charlese jak na půdě školy kouří marihuanu.
Ich habe Charles erwischt, wie er Marihuana auf dem Schulgelände rauchte.
No některé kouří ty francouzské cigarety bez filtru.
Naja, manche rauchen diese französische Zigaretten ohne Filter.
Tvá matka kouří ptáky v pekle karrasi ty nevěřící svině.
Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle, Karras, ungläubiges Schwein!
Máma kouří v autě.
Mom raucht im Auto.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1343

Siehe auch


kouří marihuanu
raucht marijuana raucht marihuana
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr