KRAJI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Kraji in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1103

Beispiele für die Verwendung Kraji in einem Satz und ihre Übersetzungen

Land ( zemi , půdu , venkově )
Říká se že v tomhle kraji přežijí jen muži které žene poslání.
Man sagt, in diesem Land überleben nur Männer mit einer Überzeugung.
Pochybuji že bych našel lepšího předáka v celém kraji.
Jetzt ist er der beste Vorarbeiter im ganzen Land.
Gegend ( oblasti , okolí , čtvrti )
V tomhle kraji se netěšíme velké oblibě.
In dieser Gegend sind wir nicht sehr beliebt.
Jesus byl šampión v jízdě na býkovi ve svým kraji.
Jesus war in seiner Gegend Meister im Bullenreiten.
Region ( regionu , oblasti , kraji )
Nicméně každé město v tomhle kraji bylo opuštěné až na Keybas támhle.
Aber in den Städten dieser Region gibt es, außer dort in Keybas,
Odvaž se poznat nový pracovní trh rozvíjet se v našem dynamickém kraji.
Lerne den neuen Arbeitsmarkt kennen und entwickle dich in unserer dynamischen Region.
Je to nejlepší sůl v celém Kraji.
Das beste Salz in ganz Auenland.
Nejlepší sůl v celém Kraji.
Das beste Salz in ganz Auenland.
Všechny zabijí ve 13. kraji budete do rána mrtví!
In Distrikt 13 seid ihr vor Tagesanbruch alle tot.
Vítejte v kraji 12.
Willkommen in Distrikt 12.
V kraji byla celá řada případů vloupání.
Im ganzen County gab es über ein Dutzend Raubüberfälle.
Nezabili by mě v mém vlastním kraji.
In meinem eigenen County würden sie mich doch nicht umbringen.
Ende
Byla jsi na kraji dolu.
Du warst am Ende der Mine.
Modrý tričko na kraji baru.
Blaues Hemd, am Ende der Bar?
Andere satzbeispiele
Bílé sárí s červenými kraji.
Einen weißen Sari mit rotem rand?
Noviny právníci udělají v tomhle kraji pořádek.
Die Zeitungen und die Rechtsanwälte werden dieses Land in Ordnung bringen.
Si. Na krátko v tomto krásném kraji.
Ich bin auf der Durchreise, in diesem schönen Land.
Sedim u stolu se sakra nejlepšim střelcem v celym kraji.
Ich sitze hier am Tisch mit der verdammt besten Schützin der ganzen Gegend.
Ta vůně se nachází jen v tomhle kraji.
Ein ganz besonderer Geruch in dieser Region.
K čertu v tomto kraji není pro farmáře žádná budoucnost.
Als Farmer wirst du in dieser Gegend nie was werden.
Jedna z nejstaršich rodin v tomto kraji.
Eine der ältesten Familien in diesem Land.
Žije tady teď! v tomhle kraji.
Er lebt gerade hier, in dieser Gegend.
Ta na kraji je roztomilá.
Die am Ende ist irgendwie süß.
No není to poprvé kdy bylo v tomto kraji to obvinění vzneseno.
Solche Anschuldigungen sind in dieser Gegend nicht neu.
Vítejte ve 13. kraji.
Willkommen in Distrikt 13.
V tomhle kraji se hodně věcí se změnilo.
In diesem Landkreis haben sich die Dinge geändert.
Potom jsem se probudila na poli na kraji města odtud šla.
Dann erwachte ich auf einem Feld am Ende der Stadt und ging los.
První žena v oceánu kraji.
Als erste Frau in Ocean County.
Bydlíme teď ve 13. kraji.
Wir leben jetzt in Distrikt 13.
Jsou po celém kraji.
Sie sind im ganzen County.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1103

Siehe auch


na kraji města
am stadtrand am rand der stadt im nobelviertel ende der stadt
v tomhle kraji
in diesem bezirk in diesem land in dieser region in diesem landesteil in dieser gegend

"Kraji" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr