LITUJE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Lituje in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0804

Beispiele für die Verwendung Lituje in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bedauert ( lituje , politováním , líto )
Lituje že hierarchie byla na třech úrovních zploštěna.
Bedauert, dass die Hierarchie auf drei Ebenen verflacht wird.
Lituje že byl vyškrtnut právní základ pro přijetí specifických právních předpisů pro odpady;
Bedauert die Streichung der Rechtsgrundlage für die Annahme von spezifischen Rechtsvorschriften für Abfallströme;
Bereut ( lituje , obrátí se kajícně , litovali )
Lituje toho pane.
Er bereut es, Sir.
Každý něčeho lituje.
Jeder bereut irgendwas.
Můj přítel toho opravdu lituje.
Es tut meinem Freund Leid, was er getan hat.
Toho teď určitě lituje.
Wette ihm tut es jetzt leid.
Naše dcera nechala mě včera vyhrát ona mě lituje.
Unsere Tochter. Sie ließ mich gestern das Spiel gewinnen. Sie hatte Mitleid mit mir.
Pouze vás lituje.
Sie empfindet nur Mitleid.
Andere satzbeispiele
Komise lituje že rada snížila prostředky na platby o 1,8 miliard EUR.
Die Kommission bedauert die Kürzung der Zahlungsmittel um 1,8 Mrd. EUR durch den Rat.
Myslí si že toho soudce lituje chudinka.
Der Richter bereut, denkt sie, armes Ding.
Dodnes toho lituje.
Er bedauert es noch heute.
Outsiderů lituje úplně každý.
Jedem tut der Underdog leid.
Ona toho lituje cítím to.
Sie bedauert es. Das spüre ich.
Ale vsadím se že toho lituje.
Aber er bereut es sicher.
Ona je tvá. ona ho jen lituje. to je všechno.
Sie ist mit dir zusammen, mit dem hat sie nur Mitleid.
Lituje toho rozhodnutí.
Bedauert sie diese Entscheidung?
Vsadím se že toho každý den lituje.
Ich wette, sie bereut es seitdem jeden Tag.
Lituje toho jak to mezi vámi skončilo.
Er... bedauert es wie es zwischen euch beiden endete.
Vrchní velení už lituje toho rozhodnutí.
Das Oberkommando bereut diese Entscheidung bereits.
Ministerstvo obrany... lituje.
Das Armee-Ministerium... bedauert.
Lituje toho.
Bereut er es?
Pan pauwels opravdu lituje svého rozhodnutí.
Mr. Pauwels bereut seine Entscheidung.
Jsem si jistý že lituje toho co se stalo.
Ich bin sicher, er bedauert was passiert ist.
Doufám že paní crawleyová svých slov lituje už teď.
Ich hoffe, Mrs. Crawley bereut bereits, was sie sagte.
Toho evropská unie samozřejmě lituje.
Die Europäische Union bedauert das natürlich.
Myslím že toho lituje.
Sie bereut es.
Předpokládáme že svého rozhodnutí upřímně lituje.
Wir nehmen an, dass das Land seine Entscheidung aufrichtig bedauert.
Byla na tom fakt špatně teď toho lituje.
Weil sie ziemlich mies drauf war und jetzt bereut sie es.
Vrchní velitel lituje.
CinCPac bedauert.
Musím vám říct že si myslím že toho lituje.
Ich muss Ihnen sagen, ich glaube, sie bereut das.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0804

Siehe auch


lituje že
bedauert , dass
ale lituje
bedauert jedoch bedauert aber bedauert hingegen
výbor lituje že
ausschuss bedauert , dass
lituje však že
bedauert jedoch , dass bedauert aber , dass bedauert hingegen , dass er bedauert allerdings , dass

S Synonyme von "lituje"


"Lituje" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr