LODÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Lodích in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0823

Beispiele für die Verwendung Lodích in einem Satz und ihre Übersetzungen

Booten ( lodích , člunů , člunech )
Přijeli na lodích přes moře.
Sie kamen in Booten ~ ~ Über das Meer.
V lodích z kůže.
In Booten aus Fellen.
Přišli na velkých lodích zničili naše města pole.
Sie kamen in riesigen Raumschiffen, zerstörten unsere LebensgrundIage.
Jejich úkolem je střežit planety v lodích jako je tato zachovávat mír.
Sie patrouillieren in Raumschiffen wie diesen durch das Weltall und sichern den Frieden.
Přikázal jsem aby stejnou úpravu provedli na všech klingonských lodích.
Jedes klingonische Schiff wird nun auf die gleiche Weise eingestellt.
Asi to nebude to na co jste zvyklí na lodích hvězdné flotily.
Sie sind von Ihrem Schiff sicher Besseres gewöhnt.
Andere satzbeispiele
Jen na našich třech lodích je víc než 200 lidí.
Allein auf unseren drei Schiffen sind über 200 Leute.
O kolika lodích je tady řeč.
Von wie vielen Schiffen reden wir hier?
Na jem'hadarských lodích žádní ozbrojení cardassiané.
Keine bewaffneten Cardassianer an Bord von Jem'Hadar-Schiffen.
Na takových lodích by měli žít zahraniční dělníci.
Auf solchen Schiffen sollten Gastarbeiter wohnen.
Goa'uldové unesli jejich předky na lodích.
Die Goa'uld entführten ihre Vorfahren mit Schiffen.
Co ty víš o lodích když ani neumíš nasekat návnadu.
Was weißt du von Booten, wenn du nicht mal hacken kannst?
Chceš se plavit na mých lodích?
Du willst mit meinen Schiffen segeln?
V dřevěných lodích.
In hölzernen Booten.
Nemám v úmyslu střílet po lodích pane worfe.
Ich plane nicht, auf Schiffe zu feuern, Mr Worf.
Harpuny tma zvracející námořníci v lodích tak podobně.
Harpunen, Dunkelheit und kotzende Männer in Booten.
Ničení padouchů létání v lodích mohli bychom to dát zase dohromady.
Böse verhauen, in Raumschiffen fliegen. Vielleicht sind wir doch verwandt.
Chci abyste deaktivovali částicové kanóny na všech vašich lodích kromě deseti.
Die Partikelgeschütze sollen auf allen bis auf zehn Schiffen deaktiviert werden.
Máme hlášení o domionionských lodích operujících v té mlhovině.
Es gibt Berichte, dass Schiffe des Dominion in dem Nebel operieren.
Sloužili jsme spolu na třech lodích.
Wir dienten auf drei Raumschiffen zusammen.
Vidíte nehádám že by tu růžovou vůbec mohli na lodích použít.
Ich nehme an, Pink war auf diesen Booten nicht so nützlich,
Kapitáne jaheele všichni hosté mají zůstat na svých lodích.
Alle Besucher müssen auf ihren Schiffen bleiben.
Nemluvíme náhodou o těch velkých lodích co jedou strašně pomalu.
Sind wir nicht reden die großen Boote, die wirklich langsam gehen?
Asi něco o lodích.
Irgendwas über Schiffe glaube ich.
Potřebuju si vydělat nějaký peníze ale nic o lodích nevím.
Ich brauche Geld, weiß aber nichts über Boote.
O kolika lodích se bavíme.
Über wieviele Schiffe reden wir?
Votázky vo jasnozřivejch jejich lodích na sebe nenechaly dlouho čekat.
Fragen über die Prescients und ihr tolles Schiff brachen heraus.
Znám chlápky co dělají na podobných lodích.
Ich kenn Leute, die auf solchen Schiffen arbeiten.
Něco o mně nevíš já na lodích vyrostla.
Das weißt du noch nicht über mich. Ich bin auf Booten aufgewachsen.
Co když vám řeknu že vím že přijdou. v lodích.
Was, wenn ich wüßte, daß sie kommen, in raumschiffen?

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0823

Siehe auch


informací o lodích
von informationen über schiffe von angaben über schiffe

"Lodích" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr