MŮJ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Můj in der Deutsch

Ergebnisse: 30, Zeit: 0.0551

Beispiele für die Verwendung Můj in einem Satz und ihre Übersetzungen

Mein
Můj dům.
Mein Haus.
Můj blog je moje pověst.
Mein Blog ist meine Reputation.
Meinen
Chcete můj odznak.
Wollen Sie meinen Stern?
Na můj povel zaútočíme.
Auf meinen Befehl hin greifen wir an.
Andere satzbeispiele
Můj přítel je v námořnictvu.
Mein Freund ist in der Navy.
Jsi můj zdroj tachyonové energie.
Du bist meine Quelle für Tachyonenergie.
Byl to můj přítel.
Erwar mein Freund.
Můj syn má astma.
Mein Kind hat Asthma.
Můj dům byl úplně temný.
In meinem Haus war es stockduster.
Můj kufřík.
Meine Tasche.
Můj život je u konce.
Meine Laufbahn ist zu Ende.
Snažíš se koupit si můj hlas.
Willst du meine Stimme kaufen?
Řekl že se mu líbí můj hlas.
Er sagte, meine Stimme gefalle ihm.
Chceš slyšet můj americký přízvuk.
Willst du meinen amerikanischen Akzent hören?
Můj drahý.
Mein Liebling.
Můj ubohý úžasný miláčku.
Mein armer, wunderbarer LiebIing.
Můj život se rozpadá.
Mein Leben bricht auseinander.
Můj manžel ho zmlátil.
Mein Mann hatte ihn verprügelt.
Můj odkaz.
Mein Vermächtnis.
Můj bejvalej.
Mein Ex.
Můj malej chlapeček.
Mein kleiner Sohn.
Můj vnitřní hlas se usmíval.
Meine innere Stimme lächelte.
To jsou temné předměty které mi můj strýc zanechal.
Das sind dunkle Objekte, die mein Onkel mir hinterlassen hat.
Knír velký silný můj knír jeho.
Ein großer, dicker Schnauzbart Meiner, deiner, unser Schnauzbart.
Můj bývalý zaměstnanec na ambasádě.
Eine meiner früheren Angestellten von der Botschaft.
Tohle se stane když se smíchá můj svět s vaším. nebo když sníte zkaženou škebli.
Das kommt vom Mischen unserer Welten oder von schlechten Schalentieren.
Connor právě potopil můj poslední křižník.
Connor hat gerade meinen letzten Kreuzer versenkt.
Můj zasranej pohřeb!
Meine beschissene Beerdigung!
Haley byla můj nejlepší přítel.
Haley war meine beste Freundin.
Můj oblíbený náušnice.
Meine Lieblingsohrringe.

Ergebnisse: 30, Zeit: 0.0551

"Můj" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr