MLUVÍCÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mluvící in der Deutsch

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.3299

Beispiele für die Verwendung Mluvící in einem Satz und ihre Übersetzungen

Sprechende ( mluvící , hovořící , mluvicí )
Mluvící papoušky.
Sprechende Papageien?
Mluvící stromy jsou dobrý.
Sprechende Bäume sind gut.
Zahořklí staříci mluvící o zašlé slávě.
Verbitterte, alte Männer reden über die glorreichen Zeiten.
Kdo jsou ti muži mluvící s králem.
Wer sind die Männer, die mit dem König reden?
Andere satzbeispiele
Mluvící vrány.
Sprechende Krähen?
Mluvící králíku.
Sprechender Hase?
Ta mluvící kreveta.
Diese sprechende Krabbe?
Mluvící čtečkae-knih.
Sprechender E-Leser.
Byli tam mluvící šneci malí vojáčci.
Von sprechenden Nacktschnecken und winzig kleinen Soldaten und.
Brick mluvící glóbus axl nový zesilovač.
Brick seinen sprechenden Globus, Axl seinen neuen Verstärker.
Mluvící taco mluvící taco mluvící taco.
Sprechender Taco, sprechender Taco, sprechender Taco.
Tvoje mluvící auto tě slyší asi jako tenhle křáp.
Dein sprechendes Auto kann dich genauso gut hören wie dieser SUV.
Mluvící papoušci.
Sprechende Papageien.
Kromě té vychloubačné mluvící krysy.
Mit Ausnahme dieser sprechenden Angeberratte.
Jsme jen jeden mrtvý muž mluvící s druhým.
Hier redet ein toter Mann zu einem anderen.
Létající ještěrky mluvící lvouni mořské panny.
Fliegende Echsen, sprechende Seelöwen, Meerjungfrauen.
Yondu neměi mluvící auto ale měi létající šíp.
Yondu hatte kein sprechendes Auto, aber einen fliegenden Pfeil.
Moje první mluvící zéčko.
Mein erster sprechender Z.
Co kdybych ti pořídil mluvící vránu?
Wie wär's mit einer sprechenden Krähe?
Blbej ulhanej arogantní ve třetí osobě mluvící debil!
Dummer, lügender, arroganter, in der dritten Person sprechender Idiot!
Ahoj bláznivá dámo mluvící do prázdné budovy.
Hallo, verrückte Lady, die mit einem leeren Gebäude redet.
Mluvící toaleťák.
Sprechendes Toilettenpapier.
Nebo mluvící šálky.
Oder sprechende Tassen.
Mluvící karta estonsky rusky.
Sprechende Karte Estnisch, Russisch.
Tohle lidé chtějí ne mluvící výtahy.
Das wollen die Menschen. Keine sprechenden Fahrstühle.
Jsi jen mluvící maso.
Du bist sprechendes Fleisch.
Je to zasraný mluvící animovaný aligátor!
Das ist ein verdammter sprechender Cartoon-Alligator!
Špionážní hmyz. mluvící leguán.
Geheiminsekten, sprechende Leguane.
Další mluvící maso.
Noch mehr sprechendes Fleisch.
Doufám že to není ten mluvící budík.
Es ist doch keiner dieser sprechenden Wecker.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.3299

Siehe auch


anglicky mluvící
englischsprachige englisch sprechende
mluvící auto
sprechendes auto
německy mluvící společenství
deutschsprachige gemeinschaft

"Mluvící" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr