MOBILY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mobily in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.098

Beispiele für die Verwendung Mobily in einem Satz und ihre Übersetzungen

Handys ( mobily , telefony )
Žádné mobily ani vysílačky.
Keine Handys, kein Funk.
Mobily jsou v kasinu zakázané.
Handys sind bei uns im Casino nicht erlaubt.
Telefone ( telefony , mobily , linky )
Může nám vůbec sebrat mobily.
Darf der unsere Telefone überhaupt nehmen?
Žádné mobily v prostorách školy prosím.
Keine Telefone auf dem Campus, bitte.
Mobiltelefone ( mobilní telefony , mobilních telefonů , mobily )
Podnikají protiopatření mění auta mobily zapínají jen aby přijímaly zprávy.
Ergreifen Gegenmaßnahmen, wechseln die Autos, schalten Mobiltelefone nur ein, um nach Nachrichten zu sehen.
Máme mobily zivo.
Wir haben Mobiltelefone, Ziva.
Andere satzbeispiele
Mobily kamery klíče.
Handys, Kameras, Schlüssel.
Žádní muži žádné mobily žádná zrcadla.
Keine Männer, keine Telefone, keine Spiegel, keine Scham.
Žádný mobily žádný počítače.
Keine Handys, keine Computer.
Dámy. dámy mohly byste využít tuhle příležitost vypnout si svoje mobily.
Und, meine Damen, vielleicht wärt ihr so freundlich, eure Mobiltelefone auszuschalten.
Vypneme si mobily kvůli bezpečné frekvenci. vezměte si tohle.
Wir schalten unsere Telefone ab, weil sie stören.
Jsou tady povolené mobily.
Sind Handys hier erlaubt?
Lidé s mobily jsou tak neslušní!
Leute mit Handys sind so unhöflich.
Všechny mobily laptopy vše úplně bez energie.
Alle Telefone, Laptops, ihnen wurde allen die Energie entzogen.
Tady nejsou povolené mobily.
Wir gestatten hier keine Mobiltelefone.
Žádný mobily na chodbě alyson.
Keine Handys im Flur, Alyson.
Všichni agenti mají své vedlejší mobily registrovat ale kate to neudělala.
Alle Agents müssen ihre zusätzlichen Telefone registrieren, aber Kate tat das nie.
Pro společnost která vyráběla voděodolný obaly na mobily.
Ich war... für ein Firma tätig, die wasserdichte Hüllen für Mobiltelefone produziert hat.
Vzal nám mobily má všechny naše mobily.
Er hat unsere Telefone genommen, er hat all unsere Telefone.
Já vím mobily jsou šílený.
Ich weiß. Handys sind verrückt.
Teď mobily.
Und nun Mobiltelefone.
Žádné mobily.
Keine Mobiltelefone.
Mám jeho mobily.
Ich habe seine Telefone.
Pane žádné mobily.
Sir, keine Handys.
Dejte mi svoje mobily.
Gebt mir eure Handys.
Protože si oba dva vypli mobily.
Weil sie beide ihre Telefone ausgeschaltet haben.
Takže přinejmenším víme že tady naše mobily fungují.
Also, zumindest wissen wir, dass unsere Telefone hier funktionieren.
Proč jsou džíny tak upnuté když jsou mobily tak velké.
Warum sitzen Jeans so eng, während Handys so groß sind?
Rušičky mobilních telefonů vysílají radiové vlny na stejné frekvenci jako komerční mobily.
Handystörsender emittieren Radiowellen in der gleichen Frequenz wie kommerzielle Handys.
Možná... třeba mají vypnuté mobily.
Vielleicht- vielleicht sind ihre Telefone aus?

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.098

Siehe auch


žádný mobily žádný
keine handys , keine kein handy-empfang , keine

S Synonyme von "mobily"


"Mobily" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr