MOTIVACI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Motivaci in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0775

Beispiele für die Verwendung Motivaci in einem Satz und ihre Übersetzungen

Motivation ( motivace , motivovat , pohnutky )
To člověk nepotřebuje další motivaci.
Mehr Motivation braucht man nicht.
Spisovatel potřebuje motivaci inspiraci ze svého okolí.
Ein Autor braucht Motivation und Inspiration in seiner Umgebung.
Anreiz ( pobídkou , motivaci , pobídku )
Potřebují jen příležitost výcvik trochu latinia jako motivaci.
Sie brauchen nur eine Gelegenheit, Training und etwas Latinum als Anreiz.
Budeme muset pro něj najít větší motivaci.
Wir müssen einen größeren Anreiz für ihn finden.
Musíte mít silnou motivaci.
Ihr müsst stark motiviert sein um teilzunehmen.
Ano ... pořádnou motivaci.
Ja... wirklich motiviert.
Einen anreiz
Američané mají motivaci pro mír.
Die Amerikaner haben einen Anreiz, den Frieden zu wahren.
Mají větší motivaci chovat se slušně.
Bekommen sie eher einen Anreiz sich zu benehmen.
Andere satzbeispiele
Je to kámen. nemá motivaci!
Es ist ein Felsenmonster, es hat keine Motivation.
Potřebuješ jen nějakou motivaci.
Weißt du, du brauchst nur etwas Motivation.
Kromě toho budou mít jen malou motivaci zavést náležitě fungující systém výběru daní.
Außerdem haben sie wenige Anreize, ein ordnungsgemäß funktionierendes System zur Steuereinhebung zu etablieren.
Budeme pro něj muset najít větší motivaci.
Wir müssen einen größeren Anreiz für ihn finden.
Takže pro extra motivaci.
Also, als zusätzlicher Anreiz.
Spoléháme přílis na motivaci.
Wir sind sehr stark auf Anreize angewiesen.
Alastair má velkou motivaci.
Alastair ist sehr motiviert.
Považuj to za motivaci.
Betrachte dies als Motivation.
Nicméně mám. k vyřešení této záhady velmi silnou motivaci.
Wie dem auch sein, ich bin. sehr stark motiviert, dieses Geheimnis zu lüften.
Subjekty vyžadují motivaci.
Subjekte benötigen Motivation.
Terorismu je ale třeba vzít jeho motivaci.
Dem Terrorismus muss allerdings auch seine Motivation entzogen werden.
Člověk podle mě musí být trochu mimo aby si udržel motivaci.
Man muss Illusionen haben, um motiviert zu bleiben.
Já myslím že má silnou politickou motivaci.
Ich finde ihn eigentlich eher politisch motiviert.
Nebo jen potřebuješ nějakou motivaci.
Oder du brauchst einfach etwas Motivation.
Vysvětlit motivaci není snadné.
Es ist nicht einfach, Motivation zu erklären.
Ze dvou důvodů. nevíte kde hledat nemáte motivaci.
Zwei Gründe-- ihr wißt nicht, wo zu suchen und ihr seid nicht motiviert.
Malý trénink malou motivaci.
Bisschen Training, bisschen Motivation.
Potřebuju motivaci.
Ich brauche Motivation.
Naopak musíme podporovat změny v myšlení zároveň inovace motivaci.
Wir müssen vielmehr Bewusstseinsänderungen, Innovation und Motivation fördern.
Nepodkopává základní příjem motivaci k získávání vyšší kvalifikace.
Verscheucht ein Grundeinkommen die Anreize zu einer höheren Qualifikation?
Můžeme v této souvislosti dokonce hovořit o motivaci což je bezesporu pozitivní věc.
Wir können hier sogar von Anreizen sprechen, und das ist etwas Positives.
Tohle mění motivaci.
Das ändert die Motivation.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0775

Siehe auch


větší motivaci
einen größeren anreiz eher einen anreiz
správnou motivaci
richtigen motivation
motivaci která
die motivation , die
jejich motivaci
anreiz und ihrer motivation
mám motivaci
ich bin motiviert meine motivation ich die motivation habe

S Synonyme von "motivaci"


"Motivaci" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr