MYSTIC FALLS AUF DEUTSCH

Übersetzung für Mystic Falls in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1398

Beispiele für die Verwendung Mystic Falls in einem Satz und ihre Übersetzungen

Das mystic falls
Povzbuďte s námi fotbalový tým střední školy v mystic falls!
Applaus für das Mystic Falls High School Football Team.
Když jsem součástí temnoty která ničí mystic falls.
Selbst wenn ich Teil des Dunkeln bin, das Mystic Falls vernichtet?
Von mystic falls
Pohltil kouzlo o velikosti mystic falls ricku.
Er hat einen Zauber in der Größe von Mystic Falls absorbiert, Ric.
Hybridů 12 čarodějek vraždění nevinných takzvanými hrdinnými ochránci mystic falls.
Hybriden, 12 Hexen, das Abschlachten von Unschuldigen durch die sogenannten heldenhaften Beschützer von Mystic Falls.
Andere satzbeispiele
Mystic falls je nádherné město.
Mystic Falls ist eine wunderschöne Stadt.
Vítej zpět v mystic falls stefane.
Willkommen zurück in Mystic Falls, Stefan.
Mystic falls není na 100% bezpečné.
Mystic Falls ist nicht zu 100% sicher.
Hele že odjedu z mystic falls je pro ni to nejlepší.
Hör mal, dass ich Mystic Falls verlasse, ist das Beste für sie.
Eleno vyhýbám se mystic falls nikoli tobě.
Elena, ich meide Mystic Falls, nicht dich.
Jsem dobrovolník strážník matt donovan z mystic falls.
Ich bin ein Freiwilliger, Deputy Matt Donavan, Mystic Falls.
Myslela jsem že jsi v mystic falls.
Ich dachte, du bist in Mystic Falls.
Moje bývalá snoubenka je zase naživu je na cestě do mystic falls.
Meine Ex-Verlobte ist wieder am Leben und auf dem Weg nach Mystic Falls.
Ne nemyslím tady. myslím tady v mystic falls.
Nein, ich meine hier, hier in Mystic Falls.
Myslíme si že to samé dělají v mystic falls.
Wir denken, dass sie das gleiche in Mystic Falls vorhaben.
Myslíme si že to samé dělají v mystic falls.
Wir denken, dass sie dasselbe in Mystic Falls vorhaben.
Láska mě přivedla do mystic falls.
Die Liebe brachte mich nach Mystic Falls.
Můžu klause nalákat zpátky do mystic falls.
Ich kann Klaus nach Mystic Falls zurücklocken.
Láska mě přivedla do mystic falls.
Die Liebe brachte mich nach Mystic Falls.
Co kdybys nám řekl pravý důvod proč jsi v mystic falls.
Wieso verrätst du uns nicht den wahren Grund, wieso du in Mystic Falls bist?
Dobrou noc mystic falls.
Gute Nacht, Mystic Falls.
Zítra s ní klaus chce jít na miss mystic falls.
Klaus will morgen mit ihr zu Miss Mystic Falls gehen.
Vítejte na letošní miss mystic falls.
Willkommen bei der diesjährigen Wahl zur Miss Mystic Falls.
Zbrojnice je na cestě do mystic falls.
Das Arsenal ist auf dem Weg nach Mystic Falls.
Toto je slečna caroline forbesová miss mystic falls.
Das ist Caroline Forbes, Miss Mystic Falls.
Stefan říkal že zásoby krve zmizely z nemocnice v mystic falls.
Stefan meinte, dass auch im Mystic Falls Krankenhaus die ganze Blutbank leergeräumt wurde.
Mimochodem střední škola v mystic falls vypadá pořád úplně stejně.
Übrigens, die Mystic Falls High School sieht genauso aus wie beim letzten Mal.
Skvělý evakuační plán mystic falls nefunguje tak jak všichni doufali.
Der tolle Mystic Falls-Evakuierungsplan läuft also nicht so gut, wie alle gehofft haben.
Kromě toho mám vás dva trouby amatérské terapeuty mystic falls.
Außerdem habe ich doch euch zwei Deppen, die Amateurtherapeuten von Mystic Falls.
Ale no tak. nikdo přes mystic falls jen neprojíždí.
Ach, niemand ist nur auf der Durchreise in Mystic Falls.
Stěhuju se zpátky do mystic falls.
Ich ziehe zurück nach Mystik Falls.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1398

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr