NÁŠ SVĚT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Náš Svět in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0593

Beispiele für die Verwendung Náš Svět in einem Satz und ihre Übersetzungen

Náš svět se brzy změní pánové.
Unsere Welt wird sich bald ändern, meine Herren.
Jste štědrý kapitáne. ale náš svět je více jak rok daleko.
Sehr großzügig, Captain, aber unsere Welt ist über ein Jahr entfernt.
Andere satzbeispiele
Náš svět končí ale život musí pokračovat!
Dies ist das Ende unserer Welt. Aber das Leben geht weiter.
Musíme opustit náš svět.
Wir müssen unsere Welt aufgeben.
Nejde o to zachránit náš svět.
Es geht nicht um die Rettung unserer Welt.
Náš svět je zničen.
Unsere Welt ist zerstört.
Ladon ho pošle až se bezpečně vrátíme na náš svět.
Ladon schickt es Ihnen, sobald wir unversehrt wieder in unserer Welt sind.
Tento svět náš svět je nádherný.
Diese Welt, unsere Welt, ist schön.
To o čem tady mluvíte je náš svět!
Du sprichst hier von unserer Welt.
Náš svět se znovu zrodí.
Unsere Welt wird wiedergeboren werden.
Navrhujete přivést více těchgoa'uldů na náš svět.
Sie wollen mehr Goa'uld zu unserer Welt führen?
To je náš svět toto jejich.
Das ist unsere Welt. Dies ist ihre.
G'quan věřil že se angažují ve válce mimo náš svět.
G'Quan meinte, sie kämpften in einem Krieg außerhalb unserer welt.
Jsme zpátky! to je náš svět!
Wir sind wieder in unserer welt!
Snažili se zničit náš svět!
Sie haben versucht unsere Welt zu zerstören!
Zachránit náš svět před zničením.
Unsere Welt vor der Vernichtung zu bewahren.
Tohle je náš domov náš svět.
Das ist unsere Heimat, unsere Welt.
Představte si že tohle je náš svět.
Stellt euch vor, das ist unsere Welt.
Domnívali jsme se že náš svět potřebuje ochránce.
Wir haben geglaubt, dass unsere Welt Beschützer braucht.
Tohle je náš svět.
Das hier ist unsere Welt.
Je stále největší hrozbou pro náš svět.
Er ist immer noch die größte Bedrohung für unsere Welt.
Je to náš svět.
Es ist unsere Welt.
Celá ta věc s trousdale není to doopravdy náš svět.
Diese ganze Trousdale-Sache ist nicht wirklich unsere Welt.
Ne je to náš svět.
Nein, es ist unsere Welt.
Síly jež utvářejí náš svět jsou mocnější než my všichni.
Die Kréfte, die unsere Welt gestalten, sind grGBer als wir alle,
Náš svět se jmenuje excalbia.
Unser Welt heißt Excalbia.
Náš svět byl tak dlouho ve válce.
Zu lange schon sind unsere Welten im Krieg,
Infiltrovali jste náš svět!
Ihr dringt in unsere Welt ein.
Víš proč začala atomová válka... která skoro zničila náš svět.
Weißt du warum der Atomkrieg,.. der unser Erde beinahe ausgelöscht hat, anfing?
Jako náš svět.
Unsere eigene Welt sozusagen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0593

Siehe auch


Wort für wort übersetzung


"Náš svět" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr