NÁPLASTI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Náplasti in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0947

Beispiele für die Verwendung Náplasti in einem Satz und ihre Übersetzungen

Pflaster ( náplast , chodníku , obvazy )
Hej náplasti jsou bezbolestné.
Hey, Pflaster sind schmerzlos.
Použité náplasti stále obsahují léčivou látku která může být pro ostatní škodlivá.
Gebrauchte Pflaster enthalten noch Wirkstoffreste, die für andere schädlich sein können.
Des pflasters ( náplast , chodníku , obvazy )
Po odstranění náplasti hladiny rotigotinu klesají.
Nach Entfernen des Pflasters sinkt der Rotigotinspiegel.
Lepící strana náplasti je zakryta průhlednou ochrannou fólií.
Die Klebeseite des Pflasters ist von einer transparenten Schutzfolie bedeckt.
Andere satzbeispiele
Hypersenzitivita na lé ivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku transdermální náplasti.
Überempfindlichkeit gegen den arzneilich wirksamen Bestandteil oder einen der sonstigen Bestandteile des transdermalen Pflasters.
Náplasti antiseptikum obinadla pár vatových tamponů aspirin.
Pflaster, Antiseptika, Watte, Wattestäbchen, Verband und Aspirin.
K usnadnění zahájení léčby je k dispozici speciální balení obsahující náplasti o čtyřech různých silách.
Eine Spezialpackung mit Pflastern in vier Wirkstärken hilft bei der Einleitung der Behandlung.
Rovnovážného stavu je dosaženo b hem druhé aplikace transdermální náplasti.
Während der zweiten Anwendung eines transdermalen Pflasters werden Steady-State-Bedingungen erreicht.
Prášky náplasti prach kapky.
Pillen, Pflaster, Pulver, Tropfen.
Dosud nejsou údaje o předávkování přípravkem exelon transdermální náplasti.
Exelon transdermalen Pflastern liegen derzeit keine Daten vor.
Prometax transdermální náplasti může způsobit mdloby nebo těžkou zmatenost.
Prometax transdermale Pflaster können Ohnmachtsanfälle und schwere Verwirrtheit verursachen.
Během léčby přípravkem prometax transdermální náplasti byste neměla kojit.
Während der Behandlung mit Prometax transdermalen Pflastern dürfen Sie nicht stillen.
Během léčby přípravkem exelon transdermální náplasti byste neměla kojit.
Während der Behandlung mit Exelon transdermalen Pflastern dürfen Sie nicht stillen.
Exelon transdermální náplasti může způsobit mdloby nebo těžkou zmatenost.
Exelon transdermale Pflaster können Ohnmachtsanfälle und schwere Verwirrtheit verursachen.
Vždy používejte exelon transdermální náplasti přesně podle pokynů svého lékaře.
Wenden Sie Exelon transdermale Pflaster immer genau nach Anweisung des Arztes an.
Estrogenové kapsle nebo náplasti.
Östrogen. Pillen oder Pflaster.
Všichni ti lidé co zabíjíš to jsou jenom náplasti.
All diese Menschen, die du getötet hast, die... Die sind doch nur Pflaster.
Prometaxmg/ 24 h transdermální náplasti.
Prometax 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster.
Exelonmg/ 24 h transdermální náplasti.
Exelon 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster.
Venepunkční sada sterilní tampony napuštěné alkoholem pro jednorázové použití suché tampony náplasti.
Venenpunktionsbesteck 2 Sterile Alkoholtupfer zum einmaligen Gebrauch 2 Trockentupfer 2 Pflaster.
Aplikujte první polovinu náplasti na k ži.
Kleben Sie eine Hälfte des Pflasters auf die Haut.
Před přiložením náplasti se musí být kůže úplně suchá.
Die Haut muss vollkommen trocken sein, bevor das Pflaster aufgeklebt wird.
Zvláštní pozornost věnujte zejména tomu že okraje náplasti jsou pevně přilepeny.
Bitte achten Sie besonders darauf, dass das Pflaster an den Rändern gut klebt.
Svědění obvykle vymizí během jednoho dne po odstranění náplasti.
Der Juckreiz verschwindet normalerweise innerhalb von einem Tag nach Entfernen des Pflasters.
Kožní vyrážka zarudnutí kůže obvykle vymizí během jednoho dne po odstranění náplasti.
Hautausschlag und Hautrötung verschwinden normalerweise innerhalb von einem Tag nach Entfernen des Pflasters.
Přitlačte lepící stranu náplasti pevně na místo.
Drücken Sie die Klebefläche des Pflasters fest an.
Nejsou to náplasti.
Es sind nicht die Pflaster.
Na co máš to šití náplasti.
Was machst du mit dem Nähzeug und den pflastern?
Aplikujte druhou polovinu náplasti na k ži.
Kleben Sie die zweite Hälfte des Pflasters auf die Haut.
V tom případě by se mělo používání náplasti ukončit.
In diesen Fällen sollte die Anwendung des Pflasters beendet werden.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0947

Siehe auch


transdermální náplasti
transdermale pflaster transdermalen pflaster stunden transdermalem pflaster stunden transdermales pflaster
po odstranění náplasti
nach entfernen des pflasters pflasters nach dem entfernen nach entfernung des pflasters

"Náplasti" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr