NÁSLEDUJE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Následuje in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0817

Beispiele für die Verwendung Následuje in einem Satz und ihre Übersetzungen

Folgt ( následuje , následujte , následujícího )
Slunce následuje měsíc dokud nezpomalí.
Die Sonne folgt dem Mond, bis sie langsamer wird.
Jeho milost mě následuje kamkoliv.
Seine Gnaden folgt mir überall.
Kommt ( přijde , pojďte , přichází )
Druhý následuje hned za druhým.
Zwei kommt gleich hinter eins.
Teď následuje další fáze.
Jetzt kommt der Danach-Teil.
Andere satzbeispiele
Neoluce následuje vědu.
Neolution folgt der Wissenschaft.
Modifikace chování následuje za pět sekund.
Verhaltensmodifikation wird in fünf Sekunden tödlichen Status erreichen.
Mluvit. co následuje po mluvení.
Aber was kommt nach dem Reden?
Tak proč ho můj idiotský syn neustále následuje.
Warum folgt mein trotteliger Sohn ihm immer?
Následuje seznam matematických konstant něco co vypadá jako hlasová modulace.
Gefolgt von mathematischen Konstanten und einer vokalen Modulation.
Následuje léčba pouze přípravkem temodal monoterapeutická fáze léčby.
Gefolgt von einer Therapie mit Temodal allein Monotherapie-Phase.
Aktivní obrazovka následuje& myš.
Aktiver Bildschirm folgt der & Maus.
Myslel jsem že trest následuje po zločinu.
Die Strafe kommt doch erst nach dem Verbrechen.
Následuje ho smrt jo.
Der Tod folgt ihm, Jo.
Teď asi následuje neodmyslitelný rozhovor o tom co si o tom myslím.
Jetzt kommt wohl das dazugehörige Scheißverhör, wie ich mich dabei fühle.
Nuže co následuje po respektu.
Und was kommt nach Respekt?
Maďarsko slepě následuje německo do záhuby.
Ungarn folgt Deutschland blindlings ins Verderben.
Forma následuje funkci.
Form folgt Funktion?
Co následuje po žlutém stupni.
Was kommt nach gelbem Alarm?
Hele únosové jen následuje příkazy akvizičního.
Hey, Mann! Die Enführungs-Abteilung folgt nur den Anweisungen der Beschaffungs-Abteilung!
Jo ta většinou následuje po úterý.
Ja, der kommt für gewöhnlich nach Dienstag.
Ta většinou následuje po úterku.
Der kommt für gewöhnlich nach Dienstag.
Kdo vytáhne zelený je zelený následuje zeleného vůdce.
Wer Grün nimmt, ist Grün, folgt Grünem Anführer.
Tohle následuje po poháru.
Das hier kommt nach der Tasse.
Niki lauda ho následuje!
Niki Lauda folgt ihm.
Co následuje po oranžové.
Was kommt nach Orange?
Po tomto prohlášení následuje rozprava.
Auf diese Erklärung folgt eine Aussprache.
Po roce kulturních událostí vždy následuje hospodářské oživení.
Auf ein Jahr kultureller Veranstaltungen folgt immer wirtschaftlicher Wiederaufschwung.
Při měsíci když je následuje.
Und bei dem Mond, wenn er ihr folgt.
Kamkoli jdeš aurora tě následuje.
Wo immer du hingehst, Aurora folgt dir.
Mladík ten co následuje.
Der Junge Der, welcher folgt.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0817

Siehe auch


"Následuje" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr