NAŠÍ SPOLEČNOSTI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Naší Společnosti in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0629

Beispiele für die Verwendung Naší Společnosti in einem Satz und ihre Übersetzungen

Muži jsou v naší společnosti vzácní.
Männer sind in unserer Gesellschaft sehr rar.
Do naší společnosti patří slavní herci umělci politici.
Zu unserer Gesellschaft gehören gefeierte Schauspieler, Künstler, Politiker.
V zájmu naší společnosti o které dnes rozhodujeme by mé povýšení.
Zum Wohle unserer Firma, sollten wir unsere Entscheidung heute treffen, meine Beförderung.
Obchodovali s kokainem v okolí naší společnosti.
Sie haben früher Kokain verkauft, in der Umgebung unserer Firma.
Žádáme jen jedno. obnovení naší společnosti.
Sie müssen unser Unternehmen wiederherstellen.
Vaše investice do naší společnosti.
Ihre Investition in unser Unternehmen.
Andere satzbeispiele
K prvkům naší společnosti které umožňují nepříteli existovat.
Auf die Elemente unserer Gesellschaft, die es dem Feind ermöglichen, zu existieren.
Děti představují nejslabší článek v naší společnosti.
Kinder sind in unserer gesellschaft das schwächste glied.
Jaký je však současný přístup naší společnosti k rozšíření.
Aber welche Haltung nimmt unsere Gesellschaft heute zur Erweiterung ein?
No tak připoj se k naší společnosti.
Los komm rüber und fange bei unserer Firma an.
Mnohojazyčnost proto musí nabídnout občanům evropy naší společnosti nová řešení.
Daher muss Mehrsprachigkeit für die Bürger Europas und unsere Gesellschaft neue Lösungen anbieten.
MNICHOV stárnutí naší společnosti je jeden z nejúspěšnějších příběhů dvacátého století.
MÜNCHEN- Die Alterung unserer Gesellschaften ist eine der großartigsten Erfolgsgeschichten des 21. Jahrhunderts.
Proto jsem s nimi začal jednat o odkoupení naší společnosti.
Deshalb verhandele ich den Verkauf unserer Firma.
Základem naší společnosti je občanství právo.
Das Fundament unserer Gesellschaft ist bürgerschaftliches Engagement und das Gesetz.
V naší společnosti ekonomice založené na zdrojích stroje lidi osvobozují.
In unserer Gesellschaft, einer ressourcenbasierter Wirtschaft, befreien Maschinen die Menschen.
Koukněte se na ně. copak můžeme začlenit tohle do naší společnosti.
Wie könnten wir einen solchen Mann in unsere Gesellschaft integrieren?
Jaderná energie musí hrát klíčovou úlohu v budoucnosti energetiky naší společnosti.
Die Atomenergie wird zukünftig eine bedeutende Rolle in der Energieversorgung unserer Gesellschaften einnehmen.
Udělala něco co je v naší společnosti neodpustitelné.
Sie tat etwas, das in unserer Gesellschaft unaussprechlich ist.
Pokud se mi nepodaří dostat tyhle dva na správnou cestu základy naší společnosti budou ohroženy.
Falls ich das nicht schaffe, ist unsere Gesellschaft in Gefahr.
Moře vodní cesty hrají v naší společnosti důležitou úlohu.
Wasser und Wasserstraßen spielen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle.
Tak byl do naší společnosti přijat lorrie.
So wurde Laurie in unsere Gesellschaft aufgenommen.
Osobně považuji neplacené dobrovolnické činnosti za důležitou součást naší společnosti.
Ich persönlich halte unbezahlte, freiwillige Tätigkeiten für einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft.
Generále zode necítíte nic než opovržení k naší společnosti.
General Zod, du empfindest nur Verachtung für unsere Gesellschaft.
Je členem naší společnosti.
Er ist ein Mitglied unserer Gesellschaft.
Představuje hrozbu naší společnosti.
Sie ist für unsere Gesellschaft gefährlich.
Příběhy vypravované nejzranitelnějšími členy naší společnosti našimi dětmi.
Geschichten, die ihr die wohl schutzlosesten Mitglieder unserer Gesellschaft erzählen: unsere Kinder.
Jde o budoucnost naší společnosti.
Es geht um die Zukunft unserer Gesellschaft.
Demografická změna věková struktura struktura zaměstnanosti naší společnosti se změní.
Demografischer Wandel Die Alters- und Beschäftigungsstruktur unserer Gesellschaft wird sich verändern.
Extremismus je rakovinou naší společnosti.
Extremismus ist ein Krebsgeschwür unserer Gesellschaft.
Zadruhé naše strategie musí zapojit všechny části naší společnosti.
Zweitens: Unsere Strategie muss alle Teile unserer Gesellschaft mit einbeziehen.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0629

Wort für wort übersetzung


"Naší společnosti" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr