NAPOSLEDY POZMĚNĚNÉHO NAŘÍZENÍM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Naposledy Pozměněného Nařízením in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0758

Beispiele für die Verwendung Naposledy Pozměněného Nařízením in einem Satz und ihre Übersetzungen

Naposledy pozměněného nařízením EHS č.
Výdajů v souladu s článkem nařízení EHS č. 154/75 naposledy pozměněného nařízením EHS č. 3788/85.
Der Ausgaben gemäß Artikel 1 der Verordnung(EWG) nr. 154/75, zuletzt geändert durch die verordnung(EWG) nr. 3788/85.
Zuletzt geändert durch die verordnung
Naposledy pozměněného nařízením rady EHS č.
DES RATES( 2), ZULETZT GEÄNDERT DURCH DIE VERORDNUNG( EWG) NR.
Nařízení č.136/66/EHS[ ] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
EWG( 3), ZULETZT GEÄNDERT DURCH DIE VERORDNUNG( EWG) NR.
Zuletzt geändert durch verordnung
hovězího telecího masa o zrušení nařízení EHS č. 2377/80[] naposledy pozměněného nařízením ES č. 2616/97[ 10] stanoví termíny způsoby jakými členské
für Rindfleisch und zur Aufhebung der Verordnung(EWG) nr. 2377/80(9), zuletzt geändert durch verordnung(EG) nr. 2616/97(10), enthält die bestimmungen und termine für die
srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekce evropského zemědělského orientačního záručního fondu[] naposledy pozměněného nařízením ES č.
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie(8), zuletzt geändert durch Verordnung(EG) nr. 1259/96(9), festgelegten Zinssatzes angepasst wird.
Andere satzbeispiele
Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení komise ES č. 2400/96[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č. 378/1999.
Der Anhang I dieser Verordnung ergänzt den Anhang der Verordnung(EG) nr. 2400/96 der Kommission(4), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr.
Články nařízení EHS č. 729/70[ ] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 2048/88[] se použijí přiměřeně.
Die Artikel 8 und 9 der Verordnung(EWG) nr. 729/70(1), zuletzt geändert durch die verordnung(EWG) nr. 2048/88(2), gelten entsprechend.
Března 1987 o společné organizaci trhu s vínem[] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
März 1987 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein( 7), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
Anglické nizozemské znění nařízení komise ES č. 2603/1999[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č.
In die englische und die niederländische Fassung der Verordnung(EG) nr. 2603/1999 der Kommission(2), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr. 2055/2001(3),
Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení komise ES č. 2400/96[] naposledy pozměněného nařízením ES č. 2107/1999.
Anhang I der vorliegenden Verordnung ergänzt den Anhang der Verordnung(EG) nr. 2400/96 der Kommission(5), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr.
Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení komise ES č. 2400/96[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č. 1645/1999.
Der Anhang der vorliegenden Verordnung ergänzt den Anhang der Verordnung(EG) nr. 2400/96 der Kommission(4), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr.
Ze dne 27. listopadu 1987 kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty[] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
Der Kommission vom 27. November 1987 über gemeinsame Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen( 8), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení komise ES č. 2400/96[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č. 1651/2000.
Der Anhang dieser Verordnung ergänzt den Anhang der Verordnung(EG) nr. 2400/96(4), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr. 1651/20005.
Ze dne 14. března 1977 kterým se zavádí režim podpory produkce konzervovaného ananasu[] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
Des Rates vom 14. März 1977 zur Einführung einer Beihilferegelung zur Erzeugung von Ananaskonserven( 1), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
Dubna 1977 o přepočítacích koeficientech používaných v zemědělství[] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
APRIL 1977 ÜBER DIE IN DER LANDWIRTSCHAFT ANZUWENDENDEN UMRECHNUNGSKURSE( 8), ZULETZT GEÄNDERT DURCH DIE VERORDNUNG( EWG) NR.
Podle článku 13 nařízení EHS č. 729/70[ 29] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 2048/88[ 30] u případů uvedených v čl. odst.
Des Artikels 13 der Verordnung(EWG) nr. 729/70(29), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 2048/88(30), in dem Artikel 6 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung genannten Fall.
V čl. odst. nařízení komise ES č. 2543/95[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č. 726/95[] stanoví že pro vývozy do výše
Nach Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung(EG) nr. 2543/95 der Kommission(4), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr. 726/98(5), ist für die Ausfuhr einer Menge von
o nestanovení dodatečných částek pro poražené kachny husy dovezené z rumunska[] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 2039/73 se nahrazuje tímto.
über die Nichtfestsetzung von Zusatzbeträgen für geschlachtete Enten und Gänse aus Rumänien(7), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 2039/73, erhält folgende fassung.
sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo pro zvířata s výjimkou mladých telat[ 18] naposledy pozměněného nařízením EHS č.
einer Sonderbeihilfe im Ausschreibungsverfahren für Magermilchpulver zur Verfütterung an Tiere mit Ausnahme von jungen Kälbern(18), zuletzt geändert durch die Verordnung( EWG) Nr.
října 1990 o poskytování podpory pro výrobu kaseinu kaseinátů z odstředěného mléka[ 31] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 140/93 32.
die Gewährung von Beihilfen für die zur Herstellung von Kasein und Kaseinaten bestimmte Magermilch(31), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 140/93 32.
Vzhledem k tomu že intervenční centra pro obiloviny jsou stanovena v příloze nařízení komise EHS č. 2273/93[ ] naposledy pozměněného nařízením ES č.
In Erwägung nachstehender Gründe: Die Interventionsorte für Getreide sind festgelegt im Anhang der Verordnung(EWG) nr. 2273/93 der Kommission(3), zuletzt geändert durch die Verordnung(EG) nr.
se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady[ 18] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 3297/92[ 19] se nahrazuje přílohou VIII tohoto nařízení.
zur Erstellung einer Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen(18), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr. 3297/92(19), wird durch anhang VIII der vorliegenden verordnung ersetzt.
1968 o prováděcích pravidlech pro intervenci na trhu se sýry grana padano parmigiano-reggiano [] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 1526/90.
1968 über Durchführungsbestimmungen betreffend die Interventionen auf den Märkten der Käsesorten Grano padano und Parmigiano Reggiano(4), zuletzt geändert durch die Verordnung(EWG) nr.
ustanovení v oblasti společné organizace trhu s vínem[ 22] naposledy pozměněného nařízením EHS č. 2211/77[ 23] se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
Festsetzung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame Marktorganisation für Wein(1), zuletzt geändert durch die verordnung(EWG) nr. 2211/77(2), wird gemäß anhang III dieser verordnung geändert.
EHS č. 2474/93 potvrzeného nařízením rady ES č. 1524/2000 naposledy pozměněného nařízením rady ES č. 1095/2005 změny názvů sídel některých osvobozených stran.
der Verordnung( EG) Nr. 1524/2000 des Rates aufrechterhaltenen und zuletzt durch die Verordnung( EG) Nr. 1095/2005 des Rates geänderten Antidumpingzoll befreit wurden:

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0758

S Synonyme von "naposledy pozměněného nařízením"


] naposledy pozměněné nařízením
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr