NEJMÍŇ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nejmíň in der Deutsch

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0617

Beispiele für die Verwendung Nejmíň in einem Satz und ihre Übersetzungen

Mindestens ( nejméně , alespoň , minimálně )
To znamená nejmíň rok.
Das heißt mindestens ein Jahr.
Mluvím nejmíň o pár tácech.
Ich rede von mindestens ein paar tausend.
Wenigsten ( nejméně , nejmenší )
Tohle bude ten nejmíň bolestivý konec co ji čekal.
Und das war das am wenigsten schmerzvolle Draufgehen, das sie je hatte.
Pak když jsem to čekal nejmíň.
Dann, als ich es am wenigsten erwartete.
Wenigstens ( aspoň , alespoň , přinejmenším )
Bude to nejmíň 40 centů.
Das werden wenigstens 40 Cents sein.
K tomu by bylo třeba nejmíň deset pěkně tvrdých pěkně dlouhých ptáků.
Dafür bräuchte man wenigstens zehn sehr harte und sehr lange Penisse.
Andere satzbeispiele
Tím ušetříme nejmíň jeden dolar týdně.
So sparen wir mindestens einen Dollar pro Woche.
Budem potřebovat nejmíň dva měsíce.
Wir bräuchten mindestens zwei Monate.
To mě zrovna trápí nejmíň.
Das dürfte meine geringste Sorge sein.
Překvapí mě když to nejmíň čekám.
Überrasch mich, wenn ich es am wenigsten erwarte.
Zaskočí tě to když to nejmíň čekáš.
Er überrollt einen, wenn man damit am wenigstens erwartest.
Pět vznášedel nejmíň 15 zabitých cardassianů.
Fünf Skimmer und mindestens 15 tote Cardassianer.
Ve skutečnosti mám tohle na tobě nejmíň ráda.
Tatsächlich mag ich das am wenigsten an dir.
Ty teroristický vocasové zranili nejmíň deset lidí... díky.
Diese terroristischen Arschlöcher haben wenigstens 10 Leute verletzt.
Já! řekl jsi toho nejmíň!
Du sagtest am wenigsten.
Viděl jsem nejmíň 30.
Ich habe mindestens 30 gesehen.
Odpovědi na nejmíň tisíc otázek.
Antworten auf mindestens tausend Fragen.
Říkala že je to dílo kterému nejmíň rozumí.
Sie hat gesagt, dass sie von ihren Stücken das am wenigstens versteht.
Pak když to nejmíň čekáme.
Und dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
Nejmíň 20 minut na jeden test.
Wenigstens 20 Minuten je Test.
Mají nejmíň sedm eskader.
Sie haben mindestens 7 Schwadronen.
Ti od kterejch to nejmíň očekáváš jsou opravdoví hřebci.
Die, von denen man's am wenigsten erwartet, sind Sexprotze!
Nejmíň dva jeho muži dosvědčí že nemusel střílet pane.
Wenigstens 2 seiner Männer werden sagen, dass er das Feuer nicht eröffnen musste.
Potřebuju nejmíň 000 dolarů.
Ich brauche mindestens 1000 Dollars.
Když to nejmíň očekáváš.
Wenn man es am wenigsten erwartet.
Nejmíň tři to pravděpodobně viděli.
Wenigstens drei von ihnen hätten es sehen können.
Napočítal jsem nejmíň tucet zničených cel.
Ich zähle mindestens ein duzend zerstörter Zellen.
Až to budou nejmíň čekat.
Wenn sie es am wenigsten erwarten.
Bylo jí nejmíň třicet.
Sie war mindestens 30.
Nejmíň nejoblíbenější... to nedává smysl.
Am wenigsten mögen. Irgendwie unsinnig.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0617

Siehe auch


nejmíň čekáš
wenigsten erwartet wenigstens erwartest
budou mít nejmíň
die wiegen locker

"Nejmíň" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr