NEKONEČNÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nekonečné in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1013

Beispiele für die Verwendung Nekonečné in einem Satz und ihre Übersetzungen

Endlose ( nekonečné , nekončící , nekonečného )
Strávil nekonečné hodiny tím že mě učil jak přežít.
Er verbrachte endlose Stunden damit mir das Überleben beizubringen.
Nekonečné sliby prázdná slova po kterých nikdy nenásledují činy.
Endlose Versprechen und leere Worte, denen nie Taten folgen.
Unendliche ( nekonečný , nekonečno , neomezenou )
Nekonečné spirály.
Unendliche Spiralen.
Díval se na to v nekonečné rozpaky.
Er starrte sie in unendliche Ratlosigkeit.
Unendlichen ( nekonečné , nekonečného , nekonečnu )
On má své plány s každým z nás v jeho nekonečné moudrosti nedělá žádné chyby.
Und in seiner unendlichen Weisheit begeht er keinen Fehler.
Max rager v jejich nekonečné moudrosti zničili všechny záznamy z toho seskoku.
Max Rager, in seiner unendlichen Weisheit, hat alle Aufnahmen des Sprungs vernichtet.
Ty nekonečné mrtvé neděle.
Dieser ewige Totensonntag.
Nekonečné přátelství.
Ewige Freundschaft.
Vaše možnosti jsou nekonečné.
Deine Auswahl ist unbegrenzt.
Na upper east side máme nekonečné možnosti.
An der Upper East Side sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
Možná je to nekonečné mohl by to být boží hmyz.
Es könnte grenzenlos sein. Es könnte ein Gotteskäfer sein.
No možnosti trhu jsou nekonečné.
Tja, die Marketingmöglichkeiten sind grenzenlos.
Je to nekonečné.
Es nimmt kein Ende.
Omluvte náš spěch vaše eminence ale naše přípravy jsou nekonečné.
Vergebt uns unsere Eile, Eure Eminenzen, aber unsere Vorbereitungen nehmen kein Ende.
Andere satzbeispiele
Nekonečné proslovy.
Endlose Reden.
Tam venku jsou nekonečné možnosti.
Da draußen, sind unendliche Möglichkeiten.
To nekonečné zabíjení ho dohnalo k šílenství.
Das endlose Töten hat ihn wahnsinnig gemacht.
Proč tohle nekonečné mučení.
Wieso diese unendliche Qual.
Finanční krize nabízí zřejmě nekonečné příležitosti k odhalování podvodů protiprávního jednání korupce.
Die Finanzkrise bietet eine anscheinend endlose Gelegenheit, um Betrug, Verstöße und Korruption aufzudecken.
Všechny nekonečné možnosti světa jsou uvnitř tohoto jediného prostého kruhu.
Die gesamten, unendlichen Möglichkeiten der Welt innerhalb dieses einen einfachen Kreises.
Nekonečné přehlídky recepce.
Endlose Paraden und Empfänge.
Kde je mé nekonečné bohatství.
Wo sind meine unendlichen Reichtümer?
Vaše možnosti tady budou nekonečné.
Ihre Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Lidé jsou neschopni vidět nesmírnost naší nekonečné lásky.
Die Leute sind nicht in der Lage Die Größe unserer Unendlichen Liebe zu sehen.
Zatímco já vám zajistím nekonečné množství tělesného potěšení.
Dafür biete ich Euch endlose fleischliche Genüsse?
Měla dar nekonečné jasnozřivé skoro až dětské zvídavosti.
Sie hatte eine Gabe... Eine endlose, aufgeschlossene, kindliche Neugier.
Věděl že jako rocková hvězda máš peníze nekonečné zdroje.
Er wusste, dass du ein Rockstar bist, mit Geld und unendlichen Ressourcen.
Na každé sledovačce nekonečné hodiny country hudby.
Jede Überwachung mit endlosen Stunden voller Cowboymusik.
Právě tak jak je osvícení nekonečné cvičení je také nekonečné.
So wie Erleuchtung grenzenlos ist, ist auch die Praxis grenzenlos.
Ale ne nekonečné množství.
Aber keinen unendlichen Vorrat.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1013

Siehe auch


jsou nekonečné
sind endlos kein ende sind grenzenlos sind unendlich ist unbegrenzt
nekonečné množství
unendlich viel endlose zahl an unendliche
nekonečné noci
endlose nächte die ewige nacht
nekonečné zdroje
und unendlichen ressourcen unbegrenzte resourcen unendliche quellen
možnosti jsou nekonečné
möglichkeiten sind unzählig die möglichkeiten sind unendlich die möglichkeiten sind grenzenlos

"Nekonečné" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr