NOVÁ PRAVIDLA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nová Pravidla in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0956

neue regeln (49) neuen vorschriften (28) neuen regelungen (10) neuen bestimmungen (8) neuen regeln (46) neue vorschriften (13) neue regelungen (8)

Beispiele für die Verwendung Nová Pravidla in einem Satz und ihre Übersetzungen

Nová pravidla pro horké peníze.
Neue Regeln für heißes Geld.
Uděláme nová pravidla zlatíčko.
Machen wir neue Regeln, Süße.
Neuen regelungen
Nová pravidla usnadní zpracování peticí tím podporují zájmy občanů.
Die neuen Regelungen werden die Bearbeitung von Petitionen erleichtern, was den Interessen der Bürger dienlich sein wird.
Nová pravidla vyvolávají řadu otázek.
Die neuen Regelungen werfen viele Fragen auf.
Neue vorschriften
Nová pravidla pro prohlídku před porážkou prohlídku po porážce u drůbežího masa.
Neue Vorschriften für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung für Gefluegelfleisch.
Pro toto dílčí zasedání platí tedy některá zcela nová pravidla.
Daher gibt es einige recht neue Vorschriften für diese Sitzungsperiode.
Die neuen regeln
Ve skutečnosti bohužel nová pravidla platí jen pro země které nejsou světovými mocnostmi.
In Wahrheit gelten die neuen Regeln leider nur für Länder, die keine Weltmächte sind.
Zapomněla jsem na nová pravidla.
Ich vergaß die neuen Regeln.
Die neuen vorschriften
Nová pravidla představují významné zlepšení.
Die neuen Vorschriften stellen eine erhebliche Verbesserung dar.
Proto vítám nová pravidla která zlepší ekoznačku učiní je známější.
Aus diesem Grunde begrüße ich die neuen Vorschriften zur Verbesserung des Umweltzeichens und Erhöhung seines Bekanntheitsgrades.
Andere satzbeispiele
Tato nová pravidla zajistí že trhu bude pro spotřebitele pro konkurující si podniky transparentnější.
Diese neuen Vorschriften werden für mehr Transparenz sowohl für Verbraucher als auch Wettbewerber sorgen.
Nová pravidla musí zaručit že budou silnější udržitelnější.
Neue Regeln müssen gewährleisten, dass er stärker und nachhaltiger wird.
Tato nová pravidla by přinesla spotřebitelům větší prospěch z inovativních produktů.
Diese neuen Regeln würden es Verbrauchern ermöglichen, schneller von innovativen Produkten zu profitieren.
Nová pravidla.
Neue Regeln.
Nová pravidla potřebujeme pro oblast internetu.
Wir benötigen auch neue Regeln für den Internetsektor.
Tato nová pravidla náleží k listině práv spotřebitelů plynu elektřiny.
Diese neuen Regeln laufen auf eine Charta für die Gas- und Elektrizitätsverbraucher hinaus.
Jasně tvoje nová pravidla.
Richtig, deine neuen Regeln.
Především bychom měli uplatňovat stávající právní předpisy než vytvoříme nějaká nová pravidla.
Wir sollten zunächst das bestehende Recht umsetzen, bevor wir neue Regelungen schaffen.
Nová pravidla.
Neue regeln.
Noví lékaři nová pravidla... ale tohle je první krok.
Neue Ärzte, neue Regeln, aber es ist ein Anfang.
Stejné dělení nová pravidla.
Dieselbe Aufteilung, neue Regeln.
Nový pacient nová pravidla.
Neuer Patient. Neue Regeln.
Je čas na nová pravidla.
Zeit für neue Regeln.
Jdou po nás takže máme nová pravidla.
Die veranstalten eine Menschenjagd auf uns. Es gibt also neue Regeln.
Tohle je nový pořad tak máme nová pravidla.
Dies ist eine neue Show und es gibt neue Regeln.
Nový rok nová pravidla.
Neues Jahr, neue Regeln.
Máme pro vás nová pravidla.
Es gibt ein paar neue Regeln für euch.
Nový odznak nová pravidla.
Neue Marke, neue Regeln.
Nová pusa nová pravidla.
Neuer Mund, neue Regeln.
Nová pravidla.
Neue Vorschrift.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0956

"Nová pravidla" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr