NOVÉ INFORMACE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nové Informace in der Deutsch

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.124

Beispiele für die Verwendung Nové Informace in einem Satz und ihre Übersetzungen

Prý má nové informace ohledně smrti mého syna.
Sie sagt, sie hätte neue Informationen über den Tod meines Sohnes.
Nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na dotčená použití;
Neue Informationen über gefährliche Eigenschaften, unabhängig von den betroffenen Verwendungen;
Máme tu nové informace pane.
Es gibt neue Fakten, Sir.
Mám nové informace.
Es gibt neue Fakten.
Andere satzbeispiele
Máme nové informace.
Máme nějaké nové informace včetně toho pro koho pracuje.
Wir haben einige neue Informationen, darunter auch für wen er arbeitet.
Ano. objevily se nové informace.
Es gibt neue Fakten.
Počkáme na nové informace.
Auf neue Informationen warten.
Nejsou tu žádné nové informace žádné svěřování.
Da sind keine neuen Informationen, nix Herzergreifendes.
Žádné nové informace nezavdávají důvod pro přehodnocení zvláštních podmínek;
Es liegen keine neuen Informationen vor, die eine Überprüfung der besonderen Bedingungen erforderlich machen würden.
Na povrch vypluly nové informace.
Eine wichtige neue Information ist ans Licht gekommen.
Mám nové informace o christopherovi.
Habe neue Informationen bezüglich Christopher.
Nové informace maze.
Neue Information, Maze.
Mám nové informace ohledně slečny udinové.
Ich habe neue Informationen bezüglich Ms. Udinov.
Limity mohou být změněny aby byly zohledněny nové informace údaje.
Sie können geändert werden, um neuen Informationen und Daten Rechnung zu tragen.
Ano nové informace o rifkinově případu.
Ja, neue Informationen über den Rifkin-Fall.
Máte nějaké nové informace ohledně princovy situace.
Haben Sie neue Information, was Prince betrifft?
Stále žádné nové informace o místě pobytu guvernéra thomas devlina.
Ein Jahr später Keine neuen Informationen über den Verbleib von Gouverneur Thomas Devlin.
Nemáme žádné nové informace.
Wir haben keine neuen Informationen.
Mám nové informace o našem příteli drakovi.
Ich habe neue Informationen über unseren Freund, den Drachen.
Musíš porovnat léze pro rozlišení. ale k pacientovi nemáme přístup ani žádné nové informace.
Aber wir haben keinen Zugang zum Patienten oder zu neuen Informationen.
Nové informace na toho li kuan hui o kterého se triáda zajímá.mm-mmm.
Neue Informationen über diesen Li Kuan Hui, an dem die Triade interessiert ist.
Článek 14 nové informace.
Artikel 14 Neue Informationen.
Když má centrála takhle jasno nejsou žádné nové informace.
Wenn das Zentrum dies freigegeben hat und es keine neuen Informationen gibt?
Ptal se mě zda bych vám mohla předat nějaké nové informace.
Fragte mich, ob ich ein paar neue Informationen an Sie weitergeben könnte.
Nemusíš lhát jenom nepodávej žádné nové informace.
Du musst ja nicht lügen. Gib nur keine neuen Informationen.
Říká že má nějaké nové informace.
Sie sagt sie hat neue Informationen.
Neposkytl nám žádné nové informace.
Sie gaben uns keine neuen Informationen.
Modifikace nové informace.
Verfahren bei Änderungen und neuen Informationen.
Prý má nové informace.
Sie hat angeblich neue Informationen.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.124

"Nové informace" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr