OBJEV AUF DEUTSCH

Übersetzung für Objev in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0779

Beispiele für die Verwendung Objev in einem Satz und ihre Übersetzungen

Entdeckung ( objev , odhalení , nález )
Toto je nový objev pro... známého mořského biologa... jacques cousteau.
Dies ist eine neue Entdeckung für den berühmten Seebiologen Jean-Jacques Cousteau.
Mohl by to být ten nejdůležitější objev všech dob!
Das könnte die wichtigste Entdeckung aller Zeiten sein,
Fund ( fund , nález , fond )
Tohle je největší objev v historii.
Der größte Fund in der Geschichte.
Jenom největší objev od tutanchamonovy hrobky!
Nur den großartigsten Fund seit Tutanchamun, das ist alles.
Offenbarung ( zjevení , odhalení , objev )
Ty jsi vážně objev nikito.
Du bist eine wahre Offenbarung, Nikita.
Toto byl ohromný objev.
Dies war eine enorme Offenbarung.
Erfindung ( vynález , výmysl , objev )
Snažil ses přede mnou svůj objev skrýt.
Du wolltest deine Erfindung vor mir verstecken.
Největší objev od majonézy ve sklenici.
Die wichtigste Erfindung seit Mayonnaise im Glas.
Erkenntnis ( poznání , zjištění , pochopení )
Objev vyžaduje pokus.
Erkenntnis erfordert Experimente.
To asi není úplně překvapivý objev.
Vielleicht keine besonders verblüffende Erkenntnis.
Durchbruch ( průlom , zlom , objevu )
Náš poslední objev tě zaskočil teď jsi vyděšený.
Unser letzter Durchbruch hat dich beängstigt und nun hast du Angst bekommen.
Zpětný postup byl poslední objev.
Die Rückwandlung war der letzte Durchbruch.
Entdeckt ( objevil , zjistil , našel )
Je to objev.
Ich habe etwas entdeckt.
Bertholdovo záření je nedávný objev.
Bertholdstrahlen wurden kürzlich entdeckt.
Andere satzbeispiele
Každý objev má následky.
Jede Entdeckung hat ihre Folgen.
Pěkný objev danny.
Netter Fund, Danny.
Vzrušil vás tento objev.
Diese Entdeckung begeistert Sie?
Tento historický objev skončil konfrontací na parkovišti v bagdádu.
Diese historische Entdeckung endete mit einer Konfrontation auf einem Parkplatz in Bagdad.
Líbí se vám můj objev.
Gefällt mir mein fund?
Ten kluk je mimořádný objev.
Der Junge ist ein bemerkenswerter Fund.
Dnes na dvoře udělal velmi zajímavý objev.
Heute im Hof, ich mache Entdeckung, sehr interessante.
Jú! to je ale naprosto úžasný vynikající objev.
Was für eine überraschend-exzellente Erfindung.
Jú! jaký totálně úžasný vynikající objev... to není!
Was für eine überraschend- exzellente Erfindung... nicht!
To je neskutečně velký objev.
Das ist eine enorme Erkenntnis.
Nyní udělají kováři zásadní objev.
Jetzt machen Schmiede eine wichtige Entdeckung.
Úžasný objev.
Das ist ein beeindruckender Fund.
Společnost new england glass. úžasný objev.
New England Glass Company." Ich meine, was für ein toller Fund.
Serena je můj nejnovější objev.
Serena ist meine neueste Entdeckung.
Nyní vám představím svůj nejnovější objev.
Ich präsentiere nun meine neueste Entdeckung.
To je velmi významný objev.
Das ist ein sehr bedeutsamer Fund,

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0779

Siehe auch


největší objev
größte entdeckung die wichtigste entdeckung größte fund
nejdůležitější objev
wichtigste entdeckung bedeutsamste entdeckung die bedeutendste entdeckung
vědecký objev
wissenschaftliche entdeckung den wissenschaftlichen durchbruch
nový objev
neue entdeckung der neue überflieger neuer kuschelhase neuer spielkamerad
významný objev
bedeutende entdeckung bedeutsamer fund wichtige entdeckung
objev který
die entdeckung , die offenbarung , die

"Objev" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr