OBJEVILI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Objevili in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0996

Beispiele für die Verwendung Objevili in einem Satz und ihre Übersetzungen

Entdeckt ( objevil , zjistil , našel )
Něco jsme objevili. chtěl bych abys přijela.
Wir haben etwas entdeckt, ich möchte, dass du herkommst.
Když ji ti z avalonu objevili bylo jí asi 13.
Als Avolon sie entdeckt hat, da war sie ungefähr 13.
Gefunden ( našel , nalezeno , nalézt )
Když objevili rakovinu bylo už pozdě.
Als man den Krebs gefunden hatte, war's zu spät.
To je ta věc co jsme objevili. zbláznila se.
Das Ding, das wir gefunden haben, spielt verrückt.
Haben ( jsme , mají , )
Ale objevili naši skrýš.
Sie haben unser Versteck gefunden.
Indiáni objevili bylinnou protilátku tady je návod.
Die Ureinwohner haben ein Gegenmittel aus Kräutern entwickelt, hier drin sind die Instruktionen.
Kamen ( přišli , přicházeli , přijeli )
Byli to lidé kteří objevili zaříkávání rituály.
Es waren Menschen, die mit Zaubern und Ritualen kamen.
Terry víte kolik jsem tu už dneska měl bláznů co objevili nějaké spiknutí.
Wissen Sie, wie viele Leute mir heute schon mit Verschwörung kamen?
Entdeckung ( objev , odhalení , nález )
Když mě objevili nevěděl jsem co jsem zač.
Bei meiner Entdeckung wusste ich nicht, was ich war.
Chci vědět co jste objevili.
Ich will Ihre Entdeckung haben.
Andere satzbeispiele
Mimochodem objevili ho ve 40.
Den haben sie übrigens in den 40ern entdeckt.
Zahájili by palbu na naši loď hned jak by plyn objevili.
Sie würden sofort Feuer auf unser eigenes Schiff eröffnen... sobald man das Gas entdeckt hat.
Vesničané. objevili jsme je.
Die Dorfbewohner... ich habe sie gefunden.
My jsme objevili tuto planetu.
Wir haben den Planeten entdeckt.
Jeho tělo objevili minulý víkend.
Wir haben seine Leiche gefunden.
Vtom se za starým tisíciletým stromem objevili první kayakové.
Plötzlich erscheinen hinter einem uralten Baum die ersten Kayakos! flora rennt los.
Objevili ho ve vaší cele před dvěma lety.
Sie haben es vor 2 Jahren in Ihrer Zelle gefunden.
Snímače objevili něco podezřelého v těchto bednách.
Wir haben in einer Kiste etwas Verdächtiges gescannt.
V ayotzinapě objevili 28 těl v tajném hrobě.
Ayotzinapa 28 Tote in Massengrab gefunden.
Vypadá to že jste objevili vedlejší účinek.
Offenbar hast du einen Nebeneffekt entdeckt.
Objevili toho červa.
Sie haben den Wurm gefunden.
Sestro vždyť víte že jsme objevili něco mnohem účinnějšího.
Wissen Sie Schwester, wir haben etwas sehr viel effektiveres gefunden.
Tak marshall lily znovu objevili své mládí.
Also entdeckten Marshall und Lilie ihre Jugend wieder.
Madam něco jsme objevili.
Señora, wir haben etwas entdeckt.
Roku 1953 watson crick objevili dvojitou spirálu.
Entdeckten Watson und Crick die Doppelhelix.
Třeba naši motorkáři objevili levnější zdroj porušili dohodu.
Vielleicht fanden unsere Biker eine billigere Quelle und haben den Deal nicht eingehalten?
O'harová tvrdí že asi objevili tu manželku.
O'Hara sagt, sie denken, daß sie die Frau haben.
Evidentně jsme právě objevili jeho funkci.
Wir haben offenbar seine Funktion entdeckt.
To bychom objevili nepřítelovo doupě.
Dann haben wir die Höhle des Feindes gefunden.
Objevili jsme to dnes odpoledne.
Das haben wir heute Nachmittag entdeckt.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0996

Siehe auch


něco jsme objevili
haben etwas entdeckt wir haben was gefunden haben etwas herausgefunden
kterou jsme objevili
das wir entdeckt haben den wir vorfanden

"Objevili" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr