OCHOTNI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ochotni in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1179

Beispiele für die Verwendung Ochotni in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bereit ( připraven , ochoten , připravený )
Kanakové jsou ochotni vyjednávat ale pons ne.
Die Canaques sind bereit zu reden, aber nicht Pons.
Jsou nyní ministři konečně ochotni vytvořit evropskou rezervu pro naléhavé případy.
Sind die Minister nun endlich bereit, einen europäischen Notvorrat einzurichten?
Gewillt ( ochoten , chtěla , připraven )
Další kteří jsou ochotni udělat co je správné.
Es sind noch andere da draußen, die gewillt sind, das zu tun, was richtig ist.
Jsme ochotni vám pomoci toho dosáhnout jestliže pomůžete vy nám.
Wir sind gewillt, Ihnen zu helfen, wenn Sie uns helfen.
Wollen ( chtějí , se snaží , si přejí )
Možná nemáte dostatek studentů kteří jsou ochotni chodit na vaše hodiny.
Sie werden kaum Studenten haben, die bei Ihnen studieren wollen.
Otázkou je kolik jsme za ni ochotni zaplatit.
Die Frage ist, wie viel wollen wir dafür bezahlen?
Willens ( vůle , ochoten )
Jsme ochotni zaplatit tři miliony dolarů urovnat spor v los angeles.
Wir sind willens, $3 Millionen zu bezahlen, um unseren Streit in Los Angeles beizulegen.
Lidé však byli ochotni mu dát šanci.
Aber man war willens, ihm eine Chance zu geben.
Andere satzbeispiele
Jste ochotni obětovat 200 milionů.
Sind sie bereit, $200 Millionen zu opfern?
Jsme ochotni prodloužit naši návštěvu pane.
Wir sind gewillt, unseren Besuch zu verlängern.
Jste ochotni za ni bojovat?
Seid ihr bereit, dafür zu kämpfen?
Takže jsme ochotni udělat nabídku.
Also sind wir bereit, ein Angebot zu machen.
Sloužím těm kteří jsou pro to ochotni zemřít!
Ich diene lieber denen, die gewillt sind, bei dem Versuch zu sterben.
Proč byste měli být ochotni vzdát se své schopnosti oživování.
Weshalb sollten Sie Ihre Fähigkeit zur Auferstehung aufgeben wollen?
Jste ochotni to udělat.
Wären Sie bereit, das zu tun?
Jsme ochotni se učit.
Und gewillt, zu lernen.
Všechny jsou propojené daleko víc než si lidé myslí jsou ochotni věřit.
Das ist stärker miteinander verbunden, als die Leute glauben wollen.
Jak daleko jste ochotni jít v této věci.
Wie weit wären Sie bereit, in dieser Sache zu gehen?
Pokud jste ochotni se namočit namočím se s vámi.
Solange Sie gewillt sind, Ihren nass zu machen, werde ich meinen gemeinsam mit Ihnen nass machen.
Byl bys překvapený za co jsou někteří lidé ochotni zaplatit.
Du wärst überrascht zu sehen, was Leute dafür zahlen wollen.
Dům boží je otevřený všem kdož jsou ochotni naslouchat.
Das Haus Gottes steht allen offen, die sein Wort hören wollen.
Tragové jsou alespoň ochotni za naše lidi bojovat.
Zumindest sind die Trags bereit, für unser Volk zu kämpfen.
Jsme ochotni významně vám rozšířit obchod se zbraněmi.
Wir sind gewillt euer Waffengeschäft deutlich auszuweiten.
Jsou ochotni spolupracovat na velmi omezených základech.
Sie sind bereit, auf einer sehr eingeschränkten Basis zu kooperieren.
Musíme být ochotni vzdát se toho čemu jsme až doposud věřili.
Wir müssen gewillt sein, aufzugeben... woran wir glaubten.
Tragové jsou ochotni zaplatit.
Die Trags sind bereit, den Preis zu zahlen.
Jestli chcete vyhrát musíte být ochotni improvizovat.
Wenn du überleben willst, musst du gewillt sein, zu improvisieren.
Potřebuji muže co sou ochotni denně riskovat svoje životy.
Ich brauche Männer, die bereit sind, täglich ihr Leben aufs Spiel zu setzen.
Měl jsem ten dojem že jsou ochotni jej vést.
Ich hatte den Eindruck, dass sie zu diesem Dialog bereit sind.
Co jste ochotni akceptovat.
Was wären Sie denn bereit zu akzeptieren?

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1179

Siehe auch


jsou ochotni
bereit sind
jsme ochotni
sind bereit sind gewillt
byli ochotni
bereit waren
kteří jsou ochotni
bereit sind gewillt sind
lidé jsou ochotni
die menschen sind bereit leute gehen gern die leute sind bereit
pokud jste ochotni
wenn sie bereit sind solange sie gewillt sind
jsou ochotni zemřít
ist bereit zu sterben bereit waren zu sterben sie das würden
jsou ochotni ho
bereit ist , ihm sind bereit , ihn

"Ochotni" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr