ODBORNÍK AUF DEUTSCH

Übersetzung für Odborník in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.4869

Beispiele für die Verwendung Odborník in einem Satz und ihre Übersetzungen

Experte ( expert , odborník , znalec )
On byl odborník na dvojčata.
Er war Experte für Zwillinge.
Vy nejste odborník na hraběte ze saint germain.
Sie sind kein Experte für den Graf von St. Germain.
Expertin ( expert , odborník , odbornice )
Nejsem odborník ale řím stojí na sedmi kopcích ne.
Ich bin keine Expertin, aber es gibt doch die 7 Hügel Roms, oder nicht?
Nemyslíš ty jsi odborník.
Seit wann bist du expertin?
Fachmann ( odborník , profesionál , expert )
Barry je odborník na odvolání.
Barry ist Fachmann für Berufungsfälle.
Je v tom odborník.
Da bin ich Fachmann.
Spezialist ( specialista , odborník , expert )
Jmenuje se sulu. odborník na zbraně navigaci.
Sulu ist Spezialist für Waffen und Navigation.
Jsi na takové věci odborník nebo ne.
Du bist doch in diesen Dingen Spezialist, oder?
Der experte ( specialista , odborník , expert )
To vy jste odborník dr. bronzino.
Sie sind der Experte, Dr. Bronzino.
Jsem jejich odborník na cokoliv co vypadá okultně.
Ich bin der Experte für alles, was okkult erscheint.
Ein experte ( specialista , odborník , expert )
Manning je odborník na africký terorismus.
Manning ist ein Experte für afrikanischen Terrorismus.
Od postranní čáry je každý odborník.
Jeder ist ein Experte von der Außenlinie.
Ein spezialist ( specialista , odborník , expert )
Odborník na co.
Ein Spezialist wofür?
Já byl kryptolog odborník v ornamentech pracující pro pentagon.
Ich war Kryptologe, ein Spezialist für Mustererkennung, ich arbeitete für das Pentagon.
Die sachverständigen ( specialista , odborník , expert )
Odborník se účastní jednání pouze v otázkách ke kterým byl přizván.
Die Sachverständigen beteiligen sich nur an den Beratungen über die Frage, die ihre Anwesenheit erfordert.
Odborník se účastní jednání pouze v otázkách ke kterým byl přizván.
Die Sachverständigen nehmen nur an der Erörterung der Frage teil, die ihre Anwesenheit rechtfertigt.
Der fachmann ( specialista , odborník , expert )
Odborník by řekl že to bylo předevčírem.
Der Fachmann würde sagen, vorgestern.
Vy jste odborník ale v muncie.
Sie sind der Fachmann, aber.
Andere satzbeispiele
Asi tarantule ale nejsem odborník.
Eine Vogelspinne, aber ich schätze, ich bin kein Experte.
Fakt odborník.
Ein echter Experte.
Svědkyně není kvalifikovaný odborník.
Die Zeugin ist keine qualifizierte Expertin.
Ale nejsem odborník.
Aber ich bin kein Fachmann.
Následně odborník prověřil výpočty provedené společností citigroup se stejným cílem.
Der Wirtschaftsprüfer hat danach die von Citigroup zum gleichen Zweck vorgenommenen Berechnungen überprüft.
Vy jste odborník.
Darin sind Sie Expertin.
Opravdový odborník.
Ein wahrer Experte.
Jsem odborník.
Ich bin Experte.
Ale nejsem přece odborník.
Ich bin ja kein Experte, oder?
Stefan který je odborník na historii.
Stefan, der Experte in Geschichte ist.
Odborník se účastní jednání pouze v otázkách ke kterým byl přizván.
Die Sachverständigen nehmen lediglich für diesen Tagesordnungspunkt an den Beratungen des Ausschusses teil.
Odborník se účastní jednání pouze v otázkách ke kterým byl přizván.
Die Sachverständigen nehmen nur an den Diskussionen zu dem Thema teil, zu dem sie eingeladen wurden.

Ergebnisse: 275, Zeit: 0.4869

Siehe auch


odborník ale
experte , aber
jako odborník
als sachverständigen als sachverständige als nutzlastspezialist als autorität
ty jsi odborník
du bist der experte die bist ja der experte du bist der fachmann
je to odborník
ist ein spezialist ist der experte er ist akademiker

"Odborník" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr