ORIGINÁLNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Originální in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0897

Beispiele für die Verwendung Originální in einem Satz und ihre Übersetzungen

Originell ( originální , originálně )
To není moc originální co.
Nicht besonders originell, was?
Velmi originální podnětná.
Überaus originell und fantasievoll.
Original ( originál , původní , prvopis )
Originální ručně malovaný obličej.
Original handbemaltes Gesicht.
Tento kodex byl vypracován v jediné originální verzi která je uložena v archivech ECB.
Dieser Verhaltenskodex wird als einziges Original ausgefertigt und in den Archiven der EZB verwahrt.
Einzigartig ( jedinečný , unikátní , výjimečný )
Ale nosit kachní modř je originální.
Die Teal-Kids, die sind einzigartig.
Tak to musí být originální.
Muss es einzigartig sein.
Naše zombie krysa má zpět svou originální barvu.
Und unsere Zombieratte hat ihre ursprüngliche Farbe zurück.
Pořád si to zachovává originální koulo... pachy.
Und es hat immer noch seinen ursprünglichen Charme, und besonderen Geruch.
Andere satzbeispiele
Je originální vzrušující dojemný.
Es ist originell, aufregend, bewegend.
Originální nereplikovanou.
Original, nicht repliziert.
Je originální pánský klobouk na dívce.
Er ist originell. Ein Männerhut, getragen von einem Mädchen.
Byla to klasická lusina strojek valijoux trojitý chronograf originální komplikace.
Es war eine alte Lusina, Valjoux Antrieb, Triple Chronograph, original Komplikationen.
Pane brue jsem přesvědčen že vaše nabídka je originální.
Ich bin überzeugt, Herr Brue, dass das Angebot echt ist.
Je to originální.
Das ist originell.
Originální architektonický vzhled domu knoxe.
Originale Architekturentwürfe vom Knox-Anwesen.
Originální je ten kterého milujete.
Den man liebt, ist einzigartig.
Můj příteli ty jsi opravdu originální.
Du, mein Freund, bist ein echtes Original.
Páni to je originální.
Wow, das ist originell.
Tohle jsou velmi originální obrazy... ne jako ty obvyklé způsoby.
Das sind sehr originelle Gemälde.- Keine der üblichen Tricks.
Červené šaty jak originální.
Rotes Kleid, wie originell.
Váš muž musí být originální.
Er muss einzigartig sein.
Pane brooksi můžete dát randymu originální instalační disk ke stažení.
Mr. Brooks, geben Sie Randy originale Installationsdisks zum Herunterladen.
Cenu za nejlepší originální francouzák vyhrává.
Und die Auszeichnung für den besten originalen Zungenkuss geht an.
Je to originální.
Es ist originell.
Velmi originální.
Sehr einzigartig.
Originální myslitelé nepotřebují tituly profesore millere.
Originelle Denker brauchen keine Titel, Professor Miller.
To téma středověku bylo tak originální.
Das Mittelalterthema war so originell.
Chci záznamy našich rozhovorů originální digitální zvukové pásky.
Ich will die Bänder mit unserer Unterhaltung, die originalen DAT-Kassetten.
Dostat skutečně originální myšlenku.
Eine wirklich originelle Idee haben.
No jsem totálně nepřipravená nemám originální myšlenky!
Ich bin völlig unvorbereitet. Ich hab keine originellen Ideen.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0897

Siehe auch


jak originální
wie originell wie einfallsreich wie romanhaft
to je originální
das ist originell sehr originell das ist typisch

"Originální" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr