PŘÁT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Přát in der Deutsch

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.076

Beispiele für die Verwendung Přát in einem Satz und ihre Übersetzungen

Wünschen ( přát , chtějí , popřát )
Fanoušci mi můžou přát co chtějí.
Meine Fans können mir wünschen, was sie wollen.
Ty druhý dva si budou přát abych je bejval taky trochu vosolil.
Die anderen beiden werden sich wünschen, dass sie auch etwas abbekommen hätten.
Wollen ( chtějí , se snaží , si přejí )
Bůh si musel přát náš život.
Gott muss wollen, dass wir leben.
Co víc si holka může přát.
Was kann ein Mädchen sonst noch wollen?
Wünsche ( přání , přeji , touhy )
Stačí když si to budeš přát.
Wünsche es dir doch.
Nebudu vám přát štěstí protože ho nebudete potřebovat.
Ich wünsche dir kein Glück, weil du das nicht nötig hast.
Erhoffen ( doufat , přát , naděje )
Ty jsi ten nejlepší učitel jakého si dcera jen může přát.
Du bist der beste Lehrer, den eine Tochter sich erhoffen kann.
Jaký jiný výsledek si lze přát.
Welches andere Ergebnis könnte man erhoffen?
Andere satzbeispiele
Nejlepší korýš jakého si může člověk přát.
Ein besseres Krustentier kann man sich nicht wünschen.
Člověk by si ani nemohl přát nic krásnějšího.
Ein Mann kann sich nichts Schöneres wünschen.
Co víc si můžeme přát.
Was könnte man mehr wollen?
Cokoliv si bude má holka přát.
Was immer mein Mädchen möchte.
Nu ... štěstí vám přát nebudu chlapče.
Ich wünsche ihnen kein Glück.
Měla by sis něco přát.
Du solltest dir etwas wünschen.
Co víc bych si mohla přát.
Was könnte ich sonst noch wollen?
Co si budete přát.
Was haben die Herren für wünsche?
Já si budu něco přát.
Und ich. werde mir etwas wünschen.
Odejdeme pokud si to budete přát.
Wenn ihr es wünscht, werden wir fortgehen.
Tvá matka si nebude přát jí vidět.
Deine Mutter wird sie nicht sehen wollen.
Nemůžeš to odkládat nebo si přát aby to zmizelo Jessie.
Man schiebt es nicht einfach fort oder wünscht es sich weg, Jessie.
Co víc si může otec přát.
Was will ein Vater mehr?
Neudělám. Pokud si to nebudete přát.
Nicht, wenn Sie es nicht wollen.
Cokoli si bude Vaše Veličenstvo přát.
Was immer Eure Majestät wünschen.
Spolkeu ao si budcš přát.
Ich schlucke alles, was ihr wollt.
Mít možnost najednou smět si přát cokoliv. co byste chtěla.
Wenn Sie plötzlich alles haben könnten, was Sie wollen,. was würde es sein?
Řekl bych že je vším co si člověk může přát.
Ich nehme an, sie ist alles, was man sich wünscht.
Kdybych žil ještě 100 let nic lepšího bych si nemohl přát.
Auch wenn ich noch 100 Jahre lebte, könnte ich mir nichts Besseres wünschen.
Co víc byste si mohl přát?
Was will man noch mehr?
Jsi nejlepší náhradní táta kterého si můžu přát.
Du bist der beste Ersatzvater, den man sich wünschen kann.
Pročpak by si propána pan Bertram měl přát kapli.
Warum sollte Mister Bertram eine Kapelle wollen?

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.076

Siehe auch


přát štěstí
glück wünschen glück hold
si budeš přát
du willst wirst du dir wünschen
budete si přát
werden sie sich wünschen haben werden sie wünschen
cokoliv si budete přát
wie sie wünschen auch immer sie wünschen was sie wollen alles , was sie wünschen
jsem si mohl přát
man sich wünschen kann ich hätte wünschen können ich mir kann

"Přát" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr