PŘEDMĚTU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předmětu in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1509

Beispiele für die Verwendung Předmětu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gegenstand ( předmětem , věc , zboží )
Při uvedení předmětu obsahu rozsahu plánovaných zakázek.
Unter Angabe von Gegenstand, Inhalt und Umfang der geplanten Aufträge.
Mluvím o vzácném předmětu který vám lex ukradl.
Von dem wertvollen Gegenstand, den Lex aus Ihrem Büro gestohlen hat.
Objekt ( objekt , předmět , věc )
Naleznete je v každém předmětu v každém zvířeti v každé osobě ve všem.
Sie finden sich in jedem Objekt, jedem Tier, jeder Person, in allem.
Umístěte zesilovače vzorce okolo transportovaného předmětu.
Legen Sie die Mustervergrößerer um ein zu beamendes Objekt.
Kurs ( kurz , kurzu , hodinu )
Do jakého předmětu.
Welcher kurs?
Z jejího předmětu jsem měl velmi dobře.
Ihr Kurs macht sich auf meinem Zeugnis sehr gut.
V jakém předmětu.
Zu welchem thema?
Jeden z těchto signálů se týká přímo předmětu dnešní rozpravy.
Eines dieser Signale betrifft unmittelbar unser heutiges Thema.
Nic o tom předmětu nevím.
Ich kenne dieses Fach nicht.
Vaše dosavadní výuka tohoto předmětu byla znepokojivě nevyrovnaná.
Ihr bisheriger Unterricht in diesem Fach war beunruhigend unstet.
Andere satzbeispiele
Smrt byla okamžitá. způsobil ji úder těžkého tupého předmětu.
Sie war sofort tot nach dem Schlag mit dem stumpfen Gegenstand.
Oblastí spolupráce podle předmětu nebo odvětví.
Die Interventionsbereiche für die Zusammenarbeit nach Gegenstand oder Sektor.
Buď z něj nebo z dalšího předmětu.
Entweder das oder von dem anderen Objekt.
Přihláška ochranné známky společenství jako předmětu vlastnictví.
Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens.
Než začnete načrtávat přemýšlejte o lidském těle jako o předmětu.
Denken Sie beim Zeichnen an die menschliche Form als Objekt.
Tvoje sérum funguje dostaneš áčko z mojeho předmětu.
Dein Serum hat funktioniert und du bekommst ein"Sehr gut" in meinem Kurs.
Nemáš dívku na dívce na dívce na vibrujícím předmětu na dívčích partiích.
Hast du irgendein"Frau auf Frau auf frau auf vibrierendem objekt auf Frau"-Zeug?
Změně předmětu sdružení.
Änderungen des Unternehmensgegenstandes der Vereinigung;
Jsem řekl autorce po interview že jsem podváděl v tom samém předmětu.
Nach dem Interview erzählte ich dem Autor, dass ich in genau diesem Kurs betrogen habe.
V rámci kterého předmětu.
Und für welches fach?
Chtěl jsem jenom říct že tvoje imitace nehybného předmětu se ti vážně daří.
Deine"Impression eines unbelebten gegenstands" ist echt gut.
Budu muset odejít z tvého předmětu.
Ich muss deinen Kurs sausen lassen.
Je tu jedno jediný jedno pravidlo v tomhle předmětu.
Es gibt nur eine einzige Regel in diesem Kurs.
Množství dováženého předmětu.
Menge der eingeführten Gegenstände.
Soudě dle rozměrů zranění způsobil roh tupého předmětu.
Nach den Abmessungen wurde die Verletzung von der Ecke eines stumpfen Gegenstandes verursacht.
Tohle je ukázka jednoho takového předmětu.
Hier ein Beispiel eines solchen Objekts.
Materiálu či předmětu nebo na jeho obalu; nebo.
Auf den Materialien und Gegenständen oder auf deren Verpackung oder.
Jdi k předmětu. uteč před pohybujícím se předmětem.
Geh zum Objekt.""Geh weg vom beweglichen Objekt.
V závislosti na hodnoceném předmětu se může komise účastnit na práci hodnotící skupiny.
Entsprechend dem Thema der Begutachtung kann die Kommission an den Arbeiten der Gutachterausschüsse teilnehmen.
Musíš být blíž předmětu který chceš zmrazit.
Du musst näher an das Objekt ran, das du einfrieren willst.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1509

Siehe auch


díla nebo jiného předmětu ochrany
werks oder eines sonstigen schutzgegenstands werk oder einen anderen schutzgegenstand
předmětu sporu v původním řízení
dem gegenstand des ausgangsrechtsstreits ausgangsverfahren und dessen gegenstand

"Předmětu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr