PŘIDÁNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Přidání in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0865

Beispiele für die Verwendung Přidání in einem Satz und ihre Übersetzungen

Hinzufügen ( přidat , dodat , přidání )
Změna systému barviv v přípravku přidání vypuštění nebo nahrazení barviva či barviv.
Farbliche änderung des arzneimittels hinzufügen, streichen oder ersetzen von farbstoffen.
Změna aromatizačního systému přípravku přidání vypuštění nebo nahrazení aromatu.
Geschmackliche änderung des arzneimittels hinzufügen, streichen oder ersetzen von geschmacksstoffen.
Zusatz ( přídavkem , dodatek , přidání )
Přidání do úkolu.
Zusatz zur aufgabe.
Přidání do deníku.
Zusatz zum journal.
Das hinzufügen ( přídavkem , dodatek , přidání )
Přidání nových kritérií pro členské státy by vytvořilo dvoustupňový systém.
Das hinzufügen neuer kriterien würde ein zwei-klassen-system für die mitgliedstaaten schaffen.
Přidání parametru selhalo.
Das hinzufügen des parameters schlug fehl.
Andere satzbeispiele
Přidání rozpouštědla do prášku.
Hinzufügen des lösungsmittels zum pulver.
Po přidání rozpouštědla důkladně protřepejte.
Nach zugabe des lösungsmittels gut schütteln.
Přidání přípravku Corlentor k amlodipinu však neposkytlo dodatečný přínos.
Die gabe von corlentor zusätzlich zu amlodipin brachte jedoch keinen zusätzlichen nutzen.
Správa tiskáren je podporována přidání odstranění změna nastavení test povolení zakázání.
Unterstützt wird die Druckerverwaltung: hinzufügen, entfernen, ändern, einrichten, testen, deaktivieren,
Uvažoval jste o přidání steroidů pro zvýšení.
Dachten sie daran, ein steroid hinzuzufügen, um die sterblichkeitsrate zu erhöhen?
Přidání uspělo pro%s.
Hinzufügen für"%s" erfolgreich.
Použijte táhni pusť metodu pro přidání MPEG video souborů do projektu.
Verwenden sie ziehen und ablegen, um dem projekt mpeg-videodaten hinzuzufügen.
Článek 104 přidání nového bodu.
Artikel 104- neue ziffer hinzufügen.
Přidání položky selhalo protože je v konfliktu s jinou položkou v rozvrhu.
Element kann nicht hinzugefügt werden, da es mit einem anderen element im planer kollidiert.
Takže můžeme uvažovat o přidání nových smyslových mentálních schopností.
So könnten wir darüber nachdenken, andere, neue sensorische kapazitäten und mentale fähigkeiten hinzuzufügen.
Zde klikněte pro přidání nového typu souborů.
Klicken sie hier, um einen neuen dateityp hinzuzufügen.
Klikněte na toto tlačítko k ručnímu přidání chování specifického pro doménu nebo hostitele.
Klicken sie auf diesen knopf, um manuell einen server oder eine domain-spezifische regelung hinzuzufügen.
Stiskněte toto tlačítko pro přidání nového fotoaparátu.
Klicken sie hier, um eine neue kamera hinzuzufügen.
Jo přidání stránky Vypršel časový limit žádosti bylo geniální.
Ja, und eine"Ihre sitzung wurde geschlossen"- seite hinzuzufügen war genial.
Klikněte k přidání služby.
Klicken sie hier, um einen dienst hinzuzufügen.
Přidání oleje nemá vliv na specifické vlastnosti papriky.
Die zugabe dieses speiseöls beeinflusst den spezifischen charakter des paprikapulvers nicht.
Přidání alba do databáze selhalo.
Das hinzufügen des albums in die datenbank ist fehlgeschlagen.
Přidání značky do databáze selhalo.
Das hinzufügen des stichwortes in die datenbank ist fehlgeschlagen.
Přidání potenciálně hepatotoxických léků např.
Das hinzufügen potenziell hepatotoxischer arzneimittel z.
Po přidání emulze do suspense se směs musí důkladně protřepat.
Nach dem hinzufügen der emulsion zur suspension sollte die mischung gut geschüttelt werden.
Málo informací pro přidání souboru.
Nicht genügend informationen zum hinzufügen der datei.
Seznam přísad v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání.
Eine liste der bestandteile in abnehmender reihenfolge ihres gewichts zum zeitpunkt der hinzufügung.
Vyberte jeden nebo více typů souborů k přidání.
Einen oder mehrere dateinamen zur hinzufügung auswählen.
Nebudete žádat o přidání nebo volno.
Sie fragen nicht nach einer gehaltserhöhung oder einem freien tag.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0865

Siehe auch


přidání přípravku avastin
die zusätzliche gabe von avastin zusätzlicher verabreichung von avastin

"Přidání" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr