PŘIZNAL AUF DEUTSCH

Übersetzung für Přiznal in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1059

Beispiele für die Verwendung Přiznal in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zugegeben ( přiznal , připouštím , připustil )
Teď když... jsi přiznal že jsme bratři.
Und nun, wo du... zugegeben hast, dass wir Brüder sind,
Kdy táta vůbec přiznal že se spletl.
Wann hat Dad je zugegeben, dass er sich geirrt hat?
Gestanden ( stál , přiznal , řečeno )
Potom co jste si ho podali by se přiznal k čemukoliv.
Er hätte alles gestanden, nachdem Sie mit ihm fertig waren.
Clarence denton všechno přiznal že.
Clarence Denton hat alles gestanden, oder nicht?
Gab zu
Frank přiznal že se pokusil zabít lydii kvůli tobě.
Frank gab zu, Lydia für dich töten zu wollen.
Plukovník telford přiznal že byl špehem pro luciánskou alianci.
Colonel Telford gab zu ein Maulwurf der Luzianer Allianz zu sein.
Hat
Danjel se přiznal k velikým hříchům.
Danjel hat sich zu grossen Sünden bekannt.
Jen jeden přiznal práci pro CIA ta to odmítá potvrdit.
Nur einer hat CIA-Verbindungen, was der CIA bestreitet.
Andere satzbeispiele
Jeden váš konzultant právě přiznal že ho napsal.
Ihr Berater hat gerade zugegeben, sie geschrieben zu haben.
Sám jsi to přiznal musíš to napravit!
Das hast du selbst zugegeben. Du musst es wiedergutmachen.
V tomto případě kněz přiznal vinu.
Und in dem Fall bekannte der Priester sich schuldig.
Vždyť to přiznal.
Er hat es doch gestanden.
Voják který nás prozradil se přiznal.
Der Soldat, den Sie uns geschickt haben, hat gestanden.
Pacient přiznal že kouřil trávu.
Der Patient gab zu Gras zu rauchen.
Fayed přiznal že assad má v plánu zříct se terorismu.
Fayed hat zugegeben, dass Assad sich vom Terrorismus distanziert.
Přiznal jsem se ke svým zločinům!
Habe meine Verbrechen gestanden!
Bovitz už přiznal že tam byl.
Bovitz hat bereits zugegeben, dass er dort war.
Renard přiznal že se pokusil zabít moji sestru jo.
Renard gab zu, versucht zu haben, meine Schwester zu töten?
Chtěli abych přiznal že jsem byl bojovníkem.
Ich sollte sagen, ich sei ein Kämpfer. Danach hiess es.
Než jsem ho zabil tak se mi přiznal.
Er beichtete, bevor ich ihn tötete.
Přiznal jsem že jsem to udělal.
Ich hab zugegeben, dass ich's war.
Wolsey se přiznal k vině ve všech bodech obžaloby.
Wolsey hat sich in allen Punkten schuldig bekannt.
Frederic všechno přiznal.
Frederic hat alles gestanden.
Rusák přiznal vraždu toho kdo zabil ty moje holky.
Der Russe hat über den Mord an den Mädchen geplaudert.
Underwood už přiznal porážku.
Underwood hat die Niederlage eingeräumt.
Navid to přiznal.
Navid hat es zugegeben.
Kdo sakra ví proč se lucius přiznal.
Warum zum Teufel hat Lucius gestanden?
Příliš se stydí na to aby přiznal že ho někdo oprcal do zadku.
Er ist zu beschämt zuzugeben, dass ihn jemand von hinten genommen hat.
Přiznal larry že měl komplice.
Hat Larry einen Komplizen zugegeben?
Přiznal jsem se.
Ich hab's gestanden.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1059

Siehe auch


chci abys přiznal že
ich will , dass du zugibst , dass möchte ich , dass du zugibst , dass

S Synonyme von "přiznal"


"Přiznal" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr