PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Platných Právních Předpisů in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 1.3424

geltenden rechtsvorschriften (96) geltenden vorschriften (16) dem geltenden recht (7) bestehenden rechtsvorschriften (3) den geltenden gesetzen (2)

Beispiele für die Verwendung Platných Právních Předpisů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Der geltenden rechtsvorschriften
Tento nový orgán je schopen účinně ověřovat uplatňování platných právních předpisů.
Diese neue Behörde ist in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Tento nový úřad je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die neue Behörde ist in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Geltende rechtsvorschrift
Při absenci dalších platných právních předpisů se navrhuje prodloužení platnosti stávajícího nařízení o dalších 18 měsíců až do. ledna 2013.
Da es derzeit keine andere geltende Rechtsvorschrift gibt, wird vorgeschlagen, dass die Geltungsdauer dieser Verordnung um weitere 18 Monate bis zum 1. Januar 2013 verlängert wird.
Zrušení platných právních předpisů.
Aufhebung geltender Rechtsvorschriften.
Der geltenden vorschriften
Zejména úřad national veterinary service NVS of the ministry of agriculture and forests je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Der"Nationale veterinärdienst(NVD) des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten" ist durchaus in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad dirección de saludad animal DSA del ministerio de agricultura y ganaderia je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die"Dirección de Salud Animal(DSA) del Ministerio de Agricultura y Ganaderia" ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
Geltenden recht
Toto rozhodnutí se bezodkladně oznámí příslušné straně která musí být současně informována o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů v daném členském státě o lhůtách kdy může tyto prostředky použít.
Sie wird den Betroffenen unverzueglich mitgeteilt, die gleichzeitig über die nach dem geltenden Recht des betreffenden Mitgliedstaats bestehenden Rechtsmittel und über die Rechtsmittelfristen unterrichtet werden.
uvedením možnosti podat opravné prostředky které jsou jí podle platných právních předpisů členských států k dispozici o lhůtách pro jejich podání.
ist den Beteiligten unter Angabe der in den Mitgliedstaaten nach dem geltenden Recht vorgesehenen Rechtsmittel und der Rechtsmittelfristen zuzustellen.
Andere satzbeispiele
Tento nový úřad je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Diese neue Behörde ist in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Tento nový úřad je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Diese neue Behörde ist entsprechend ausgerüstet, um die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam überprüfen zu können.
Podle platných právních předpisů není odpovědnost jasně stanovena.
Gemäß den aktuellen Rechtsvorschriften gibt es keine klaren Verantwortlichkeiten.
Touto směrnicí nejsou dotčeny možnosti podání opravných prostředků podle platných právních předpisů členských států proti rozhodnutím příslušných orgánů.
Die in den geltenden Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehenen Rechtsmittel gegen Entscheidungen der zuständigen Behörden bleiben von dieser Richtlinie unberührt.
Kroky k posílení zlepšení platných právních předpisů je nutné podporovat především co se týče transparentnosti cen letenek.
Die Stärkung und Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften ist zu befürworten, besonders die Preistransparenz bei Flugtickets ist hervorzuheben.
Podle tradičního postupu se používá sazenice melangolo citrus mearda která má osvědčení podle platných právních předpisů.
Als Unterlage werden traditionell ausschließlich Pomeranzenbäume(citrus mearda) eingesetzt, die nach den geltenden vorschriften zertifiziert wurden.
ISD jeho laboratoře jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů v japonsku.
Die ISD und ihre Laboratorien sind in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften in Japan wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad fisheries department FD který je součástí ministry of agriculture animal husbandry and fisheries je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Das"Fisheries department(FD)" des Ministeriums für Landwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad departamento de inspecção de pescado DIP ministério das pescas je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Das"Departamento de Inspecção de Pescado(DIP)- ministério das Pescas" ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad national fisheries authority NFA je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die"National fisheries authority(NFA)" ist in der lage, die ordnungsgemäße umsetzung der geltenden vorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad bundesamt fürveterinärwesen/office vétérinaire fédéralBFV/OVF je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Das"Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral(BFV/OVF)" ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména úřad servicio nacional de sanidad agropecuaria SENASA je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Der"Servicio nacional de Sanidad Agropecuaria(Senasa)" ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Vorschriften wirksam zu überprüfen.
hunting CFFH který je součástí ministry of natural resources and environment protection je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
des ministeriums für natürliche ressourcen und umweltschutz ist in der lage, die ordnungsgemäße umsetzung der geltenden vorschriften zu wirksam überprüfen.
Zejména úřad department of fisheries and aquatic resources DFAR ministerstva rybolovu mořských zdrojů je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Das"Department of Fisheries and Aquatic Resources(DFAR)" des Ministeriums für Fischerei und Meeresressourcen ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména orgán belize agricultural health authority BAHA je schopen účinně ověřovat provádění platných právních předpisů.
Die"Belize agricultural Health Authority(BAHA)" ist in der Lage, die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Zejména orgán direcção-general das pescas DGP ministerstva životního prostředí zemědělství lesnictví je schopen účinně ověřovat řádné uplatňování platných právních předpisů.
Die"Direcção-Geral das pescas(DGP)- ministerium für umwelt, landwirtschaft und Fischerei" ist in der lage, die ordnungsgemäße umsetzung der geltenden rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Úřad state administration forentry/exit inspection and quarantine CIQ SA v číně je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die"State administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine(CIQ SA)" in china ist in der lage, die anwendung der geltenden rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Nafiqacen jeho laboratoře jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů ve vietnamské socialistické republice.
Das NAFIQACEN und seine Laboratorien sind in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften in der Sozialistischen Republik Vietnam wirksam zu überprüfen.
Úřad ministry of trade and industry MTI v namibii je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die zuständige Behörde in Namibia, das"Ministry of Trade and Industry(MTI)", ist in der Lage, die Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Úřad iran veterinary organisation IVO of the ministry ofjihad-e-sazandegi v íránu je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů.
Die zuständige Behörde in Iran, die"Iran veterinary organisation(IVO) of the ministry of Jihad-e-Sazandegi", ist in der lage, die anwendung der geltenden rechtsvorschriften wirksam zu überprüfen.
Vzhledem k tomu že kolumbijské ministerstvo zdravotnictví potravinářský odbor je schopno účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;
Das Gesundheitsministerium(Abteilung für Lebensmittel) in Kolumbien ist in der Lage, die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften effizient zu überprüfen.
Proti jednotlivým případům nevhodného chování v této oblasti se dá bojovat pomocí platných právních předpisů.
Einzelfälle unmoralischen Verhaltens auf diesem Gebiet können mit Hilfe der geltenden Gesetze bekämpft werden.

Ergebnisse: 268, Zeit: 1.3424

Siehe auch


právních předpisů platných
geltenden rechtsvorschriften dem geltenden recht der geltenden gesetze
platných vnitrostátních právních předpisů
den geltenden einzelstaatlichen vorschriften des geltenden innerstaatlichen rechts dem geltenden innerstaatlichen recht
podle platných právních předpisů členských států
mitgliedstaaten nach dem geltenden recht geltenden rechtsvorschriften der mitgliedstaaten vorgesehenen
vnitrostátních právních předpisů
einzelstaatlichen rechtsvorschriften innerstaatlichen rechtsvorschriften nationalen rechtsvorschriften
právních předpisů společenství
gemeinschaftlichen rechtsvorschriften rechtsvorschriften der gemeinschaft gemeinschaftsrechts gemeinschaftsvorschriften
evropských právních předpisů
europäischen rechtsvorschriften europäischen gesetzgebung europäischen rechts
stávajících právních předpisů
bestehenden rechtsvorschriften geltenden rechtsvorschriften
právních předpisů týkajících
rechtsvorschriften über
zjednodušení právních předpisů
vereinfachung der rechtsvorschriften vereinfachung der gesetzgebung
nových právních předpisů
neuen rechtsvorschriften neuen gesetzgebung
podle platných předpisů
geltenden vorschriften der geltenden nach den geltenden rechtsvorschriften
mezinárodních právních předpisů
internationaler rechtsvorschriften internationalen vorschriften internationale gesetze internationaler gesetzgebung
z právních předpisů
aus den rechtsvorschriften vorschriften aus rechtsakten
platných vnitrostátních předpisů
geltenden nationalen rechtsvorschriften der geltenden einzelstaatlichen vorschriften geltenden nationalen bestimmungen geltenden einzelstaatlichen regelungen
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr