POBLAHOPŘÁT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Poblahopřát in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1008

Beispiele für die Verwendung Poblahopřát in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gratulieren ( poblahopřát , pogratulovat , poblahopřál )
Chtěla bych paní zpravodajce poblahopřát.
Ich möchte der Berichterstatterin gratulieren.
Kapitáne musím vám poblahopřát.
Captain, ich muss Ihnen gratulieren.
Beglückwünschen ( blahopřát , pogratulovat , poblahopřál )
Na závěr bych chtěla paní frassoniové upřímně poblahopřát k velmi dobře připravenému dokumentu.
Abschließend möchte ich Frau Frassoni herzlich zu diesem ausgezeichneten Dokument beglückwünschen.
Paní předsedající především chci poblahopřát zpravodajům kteří se podíleli na této velmi důležité zprávě.
Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich die an diesem sehr wichtigen Bericht beteiligten Berichterstatter beglückwünschen.
Glückwünsche ( blahopřání , gratulace , poblahopřát )
Předpokládám že bych ti měl poblahopřát chucku.
Ich nehme an, Glückwünsche sind angebracht, Chuck.
Domnívám se že bych vám měl poblahopřát paní watsonová.
Ich würde meinen, Glückwünsche sind angebracht, Mrs. Watson.
Chtěla bych poblahopřát panu simpsonovi ke zprávě parlamentu děkuji za tuto rozpravu.
Ich möchte Herrn Simpson für seinen Bericht und dem Parlament für diese Debatte danken.
Chtěl bych poblahopřát panu bendtsenovi za tuto důležitou aktuální zprávu o energetické účinnosti.
Ich möchte Herrn Bendtsen zu seinem wichtigen und aktuellen Bericht über Energieeffizienz gratulieren.
Andere satzbeispiele
Tady burgess. nazdar lamare. chtěl jsem ti poblahopřát.
Anderton Ich wollte Ihnen nur gratulieren.
Přišel jsem vám poblahopřát.
Ich will Euch beglückwünschen.
RO dámy pánové nejprve mi dovolte poblahopřát zpravodajům.
RO Meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich den Berichterstattern gratulieren.
Musím ti ještě poblahopřát slyšela jsem že ti to vyšlo s tím retardérem.
Glückwünsche sind bereit. Ich hörte, dass Du diese Bremsschwellen-Sache durchgebracht hast.
RO také bych chtěla poblahopřát panu bloklandovi k jeho zprávě.
RO Auch ich möchte Herrn Blokland zu seinem Bericht gratulieren.
Na závěr bych chtěl poblahopřát paní patrieové k výborné zprávě.
Abschließend möchte ich Frau Patrie zu einem großartigen Bericht beglückwünschen.
Musím vám poblahopřát.
Ich gratuliere Ihnen.
Chtěl bych poblahopřát panu callananovi k vynikající práci kterou odvedl.
Ich möchte Herrn Callanan zu seiner ausgezeichneten Arbeit gratulieren.
NL vážený pane předsedající chtěl bych paní svenssonové poblahopřát.
NL Herr Präsident! Mein Glückwünsche an Frau Svensson.
RO chtěla bych zpravodajce ţicăuové za její práci na této zprávě poblahopřát.
RO Ich möchte der Berichterstatterin, Frau Ţicău, zu ihrer Arbeit an diesem Bericht gratulieren.
Tato zpráva je vynikající zpravodajce je třeba poblahopřát.
Dies ist ein exzellenter Bericht und der Berichterstatterin muss gratuliert werden.
Jménem řvounů chceme poblahopřát všem týmům co doposud nevypadly.
Im Namen der RORs gratuliere ich allen Teams, die noch dabei sind.
Jen jsem přišel poblahopřát slečně dayové k jejímu vystoupení.
Ich wollte Miss Day nur zu ihrem heutigen Auftritt beglückwünschen.
Běž poblahopřát svýmu synovi.
Geh und beglückwünsche deinen Sohn.
Chtěl bych ti poblahopřát.
Ich gratuliere dir.
Proto bych chtěla poblahopřát paní flautreové k její zprávě.
Deshalb möchte ich Frau Flautre zu ihrem Bericht beglückwünschen.
SV pane předsedající švédskému předsednictví je třeba poblahopřát.
SV Herr Präsident, dem schwedischen Ratsvorsitz muss gratuliert werden.
Chtěl bych zpravodaji k této zprávě poblahopřát.
Ich möchte dem Berichterstatter zu diesem Bericht gratulieren.
Chtěla jsem vám oběma poblahopřát.
Ich wollte Ihnen beiden gratulieren.
Chci vám poblahopřát k vašemu jmenování pane shideharo.
Darf ich Sie zu Ihrer Ernennung beglückwünschen, Mr. Shidehara?
Chtěl jsem ti poblahopřát k uzavření toho případu palmetto.
Ich gratuliere, Palmetto ist abgeschlossen.
Na závěr bych chtěl paní jeggleové poblahopřát k vynikající zprávě.
Abschließend möchte ich Frau Jeggle zu ihrem ausgezeichneten Bericht beglückwünschen.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1008

"Poblahopřát" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr