PODĚKOVÁNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Poděkování in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1189

dankeschön (63) danken (13) dank an (9) danke (15) dankeskarten (4) dankeschreiben (4) meinen dank (6) dank aussprechen (4) dankeskarte (3)

Beispiele für die Verwendung Poděkování in einem Satz und ihre Übersetzungen

Dankeschön ( děkuji , poděkování , dík )
Jako poděkování za jídlo.
Als Dankeschön fürs Kochen.
Můžu vás jako poděkování pozvat na večeři.
Kann ich Sie als Dankeschön zum Essen einladen?
Dank an
poděkování českému předsednictví je naproti tomu poněkud dvojznačné.
Mein Dank an die tschechische Ratspräsidentschaft fällt allerdings ambivalenter aus.
Závěrem bych rád ještě jednou vyjádřil své poděkování všem se kterými jsem pracoval.
Zum Schluss noch mein Dank an alle, mit denen ich zusammenarbeiten durfte.
Dankeskarten ( poděkování )
Píšu poděkování.
Meine Dankeskarten schreiben.
Jo. dobře musíme napsat hodně poděkování nemáme moc času.
Okay, wir müssen eine Menge Dankeskarten schreiben und haben nicht viel Zeit.
Nyní mi dovolte především vyjádřit poděkování za odvedenou práci.
Gleichwohl möchte ich vor allem meinen Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen.
PT pane předsedající chtěla bych rovněž vyslovit poděkování za vykonanou práci.
PT Herr Präsident, auch ich möchte meinen Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen.
Andere satzbeispiele
Malé poděkování za vaši těžkou práci.
Ein kleines Danke für deine ganze harte Arbeit.
Ani malé poděkování za to že jsem tě zprostil iron heights.
Nicht einmal als kleines Dankeschön dafür, dass ich Sie aus Iron Heights geholt habe?
Poděkování by stačilo.
Ein einfaches"danke" wäre ausreichend.
Nevím nějaký druh poděkování nebo tak něco.
Keine Ahnung. So'ne art Dankeschön oder so was.
Jako poděkování bych ti rád seznal práci uass-strat.
Als Danke würde ich dir gern einen Job bei Ass-Strat verschaffen.
Eriksenové poděkování posílají.
Eriksens schicken Dankeschreiben.
Poděkování všem kteří hlásili chyby přispívali nápady!
Vielen Dank an alle, die Fehler gemeldet und Ideen beigesteuert haben!
Vlastě bych ti jako poděkování chtěl dát dárek.
Ich würde dir eigentlich gerne als Dankeschön ein Geschenk machen wollen.
Jedno poděkování bude jistě stačit.
Ein Danke wird genügen, da bin ich mir sicher.
Malé poděkování.
Und ein kleines Dankeschön.
Technici vzkazují poděkování.
Die Technik sagt Danke.
Jakmile napíšeš tvé poděkování.
Sobald du deine Dankeskarten geschrieben hast.
Zvláštní poděkování.
Besonderer Dank an.
Když se ohlížím zpět nevím co říct kromě poděkování.
Im Nachhinein weiß ich nicht, was ich sagen soll, außer: Danke.
Chtěla bych za jeho snahu vyjádřit zvláštní poděkování.
Ich möchte ihr für ihre Bemühungen besonderen Dank aussprechen.
Víš jako poděkování.
Du weißt, als... als Dankeschön.
Zachránil jsi mi život podívej jakého poděkování se ti dostalo.
Du hast mein Leben gerettet und sieh... Sieh dir all den Dank an, den du bekommst.
Převeliké slunce nabízím ti poděkování.
Große Sonne, ich bringe dir meinen Dank.
Není potřeba říkat nic kromě poděkování.
Dazu gibt's nichts zu sagen, aber danke.
Ber to jako poděkování.
Sehen Sie es als Dank an.
Měla byste napsat poděkování jeho veličenstvu.
Ihr solltet Seiner Majestät in einem Brief danken.
To není poděkování.
Das wäre kein Dankeschön.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1189

Siehe auch


jako poděkování
als dankeschön als dank so eine dankeschön-sache
zvláštní poděkování
besonderer dank meinen besonderen dank besonderen dank aussprechen
své poděkování
meinen dank deinen dank mein dank an
upřímné poděkování
aufrichtigen dank herzlicher dank meinen herzlichsten dank
to je poděkování
ist ein dankeschreiben haben sie unseren dank und das ist dein dank ist ein dankeschön
poděkování za to že
dankeschön dafür , dass dank dafür , dass ein dank , dass du

"Poděkování" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr