POHYBOVAT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pohybovat in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0881

Beispiele für die Verwendung Pohybovat in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bewegen ( hýbat , pohybovat , pohnout )
Musím se pohybovat pomalu abych zebru nepolekal.
Ich muss mich langsam bewegen, damit ich das Zebra nicht erschrecke.
Mohou volně pohybovat.
Frei bewegen können.
Andere satzbeispiele
Jak se to dokáže takhle pohybovat.
Wie konnte es sich so fortbewegen?
Přes den se tady můžete volně pohybovat.
Tagsüber können Sie sich hier frei bewegen.
Náš zdroj se zničehonic začal pohybovat.
Die Quelle bewegt sich plötzlich.
Není divu že se divize mohla tak svobodně pohybovat na mezinárodní půdě.
Kein Wunder, dass sich Division so frei auf internationalem Boden bewegen kann.
Signál se přestal pohybovat.
Das Signal bewegt sich nicht mehr.
Musíš rukama pohybovat rychleji.
Du musst die Arme schneller bewegen.
Je úžasné že se něco tak mohutného dokáže tak rychle pohybovat.
Erstaunlich, dass sich etwas so Massiges so schnell bewegt.
Tato zvířata se nyní mohla pohybovat.
Diese Tiere konnten sich nun bewegen.
Ohne to světlo už cestuješ. můžete se s tím pohybovat mezi světy když chcete.
Sie beugt das Licht, und man bewegt sich von Ort zu Ort.
Mohu se pohybovat po vaší lodi.
Ich kann mich auf Ihrem Schiff bewegen.
Ty jí naučíš se pohybovat.
Und du bringst ihr bei, wie man sich bewegt?
Když jsem dosáhl svého bytu jsem slyšel jeeves pohybovat se v jeho doupěti.
Als ich meine Wohnung erreicht, hörte ich Jeeves bewegt sich in seine Höhle.
Musím se pohybovat opatrně.
Ich muss mich vorsichtig bewegen.
Musím se pohybovat rychle tiše.
Ich muss mich schnell und lautlos bewegen.
Může se pohybovat mezi světy.
Sie kann sich zwischen den Welten bewegen.
Musíš také pohybovat nohama.
Du musst auch die Beine bewegen.
Pohybovat& myší pomocí klávesnice použitím numerické klávesnice.
Maus per & Tastatur bewegen Zahlenblock.
Nemůžete se pohybovat dost rychle abyste kolem něj proklouzli.
Man kann sich nicht schnell genug bewegen, um daran vorbeizukommen.
Nemůžeme se ani mezi nimi pohybovat.
Wir können uns nicht zwischen ihnen bewegen,
Nemůžeme se pohybovat mezi světy.
Wir können uns nicht zwischen den Welten bewegen.
Je schopný pohybovat se po svém okolí.
Sie kann sich in ihrer Umwelt umher bewegen.
Můžete se po lodi volně pohybovat.
Sie dürfen sich auf dem Schiff frei bewegen.
Musí se pořád pohybovat vpřed jinak umře.
Sie muss sich ständig vorwärts bewegen, sonst stirbt sie.
Potřebujeme lidského vojáka který se může volně pohybovat za denního světla.
Wir brauchen einen menschlichen Soldaten, der sich frei im Tageslicht bewegen kann.
Měli jsme v bytě myš. najednou se začala pohybovat krabice s vločkami.
Wir hatten eine Maus in der Wohnung und plötzlich bewegte sich die Müslipackung.
On viděl veškerou skutečnou sílu pohybovat se v kruhu.
Er sah, dass sich alle wahre Macht in einem Kreis bewegte.
Musíš se pohybovat nahoru dolů hýbat prdele.
Du musst dich auf und ab bewegen und dein Herzstück hochheben.
Může se pohybovat dokonce trochu mluvit ale není přítomen.
Er bewegt sich und redet sogar ein bisschen, aber er ist nicht er selbst.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0881

Siehe auch


se může pohybovat
wandern kann kann sich bewegen wir bewegen können reisen kann bewegt sich vielleicht
se mohly volně pohybovat
frei verkehren können

"Pohybovat" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr