POJIŠŤOVNA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pojišťovna in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1003

Beispiele für die Verwendung Pojišťovna in einem Satz und ihre Übersetzungen

Versicherung ( pojištění , pojistka , pojišťovna )
Měla by to zaplatit tvoje pojišťovna.
Deine Versicherung soll das bezahlen.
Vy vaše velká pojišťovna snažící se ušetřit 10 tisíc.
Sie und Ihre große Versicherung, die 10 Riesen sparen will.
Versicherungsgesellschaft ( pojišťovna , pojišťovací společnost )
Vaše pojišťovna si nás vybrala z nějakého důvodu.
Ihre Versicherungsgesellschaft hat uns aus gutem Grunde gewählt.
Poslyš nezajímá mě co si myslí ta blbá pojišťovna.
Hör zu, mir ist egal, was so eine verdammte Versicherungsgesellschaft denkt.
Die versicherung ( pojišťovna , pojišťovací společnost )
Platí to pojišťovna.
Die Versicherung zahlt das.
Pojišťovna se s vámi spojí.
Die Versicherung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Die versicherungsgesellschaft ( pojišťovna , pojišťovací společnost )
Pojišťovna dává edie pěkně zabrat.
Die Versicherungsgesellschaft macht Edie Ärger.
Pojišťovna nám nezaplatí ani cent.
Die Versicherungsgesellschaft wird uns keinen Cent geben.
Ein versicherungsunternehmen ( pojišťovna , pojišťovací společnost )
Pojišťovna musí získat povolení v členském státě ve kterém má sídlo.
Ein Versicherungsunternehmen muss in dem Mitgliedstaat zugelassen werden, in dem sich sein Sitz befindet.
Regulovaným podnikem úvěrová instituce pojišťovna nebo investiční podnik;
Beaufsichtigtes Unternehmen" ist ein Kreditinstitut, ein Versicherungsunternehmen oder eine Wertpapierfirma.
Das versicherungsunternehmen ( pojišťovna , pojišťovací společnost )
Pojišťovna také může přijmout právní formu evropské obchodní společnosti jakmile tato bude vytvořena.
Das Versicherungsunternehmen kann ferner die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft annehmen, wenn diese geschaffen wird.
Pojišťovna může také existovat ve formě evropské obchodní společnosti jakmile tato bude vytvořena.
Das Versicherungsunternehmen kann ferner die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft annehmen, wenn diese geschaffen wird.
Andere satzbeispiele
Takže vaše pojišťovna zabila vaši ženu.
Also hat Ihre Versicherung Ihre Frau getötet.
Moje pojišťovna to těžko zaplatí.
Meine Versicherung zahlt das kaum.
Biffe předpokládám že škodu zaplatí tvá pojišťovna.
Biff, darf ich annehmen, dass deine Versicherung für den Schaden aufkommt?
Konečně se mi ozvala pojišťovna ardusu.
Ich habe endlich eine Antwort von Ardus' Versicherung.
Vaše pojišťovna.
Deine Versicherung.
Náš zaměstnanec se dopustil žhářství to pojišťovna nehradí.
Ein Angestellter begeht Brandstiftung, also keine Versicherung.
Pojišťovna vám proplatí hotel.
Die Versicherung wird für das Hotel bezahlen.
Pojišťovna odmítá proplácet.
Die Versicherung will nichtzahlen.
Pojišťovna potřebuje rychle důkaz u bree je to divné.
Die Versicherung braucht schnell Beweise. Bei Bree ist es seltsam.
Pojišťovna mě najala abych ho našla.
Die Versicherungsgesellschaft hat mich angeheuert, ihn zurückzuholen.
Pojišťovna to vyplatila.
Die Versicherung hat bezahlt?
Pojišťovna zjistí tyto informace ze záznamu o nehodě.
Die Versicherung hätte diese Informationen vom Unfallbericht.
Pojišťovna našla skulinu kudy ven.
Die Versicherungsgesellschaft hat ein Schlupfloch gefunden.
Pojišťovna chce ukončit hinklův případ.
Die Versicherung will den Fall Hinkle beenden.
Pojišťovna vás poslala zkontrolovat kvalitu péče.
Die Versicherungsgesellschaft schickt Sie, um die Qualität der medizinischen Versorgung zu überprüfen.
Pojišťovna nezaplatí dokud nechytí vraha.
Die Versicherung zahlt erst, wenn der Mörder gefasst ist.
Pojišťovna by to rozhodně neschválila jedině pokud by šlo o pohotovost.
Die Versicherungsgesellschaft wird das nicht genehmigen, also müssen wir sie durch die Notaufnahme wieder aufnehmen.
Říkám že tolik zaplatila pojišťovna.
Ich sagte, so viel Geld hat die Versicherung gezahlt.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1003

Siehe auch


pojišťovna která
versicherungsunternehmen , das unternehmen
že pojišťovna
dass das versicherungsunternehmen dass die kasse daß das unternehmen
vaše pojišťovna
ihre versicherung ihre versicherungsgesellschaft

"Pojišťovna" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr