POMALÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pomalé in der Deutsch

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0844

Beispiele für die Verwendung Pomalé in einem Satz und ihre Übersetzungen

Langsam ( pomalu , pomalý , začíná )
Trochu pomalé. málem jsem tě dostal.
Ein bisschen langsam, hätte dich fast erwischt.
Je to pomalé metodické.
Es ist langsam, methodisch.
Andere satzbeispiele
Pomalé provádění prioritních projektů TEN-T.
Schleppende Durchführung der vorrangigen TEN-V-Vorhaben.
Naše testovací metody jsou pomalé.
Unsere Testmethode ist zu langsam.
Pomalé přibližování k endurance.
Langsame Annäherung an die Endurance.
Photobarr má být podáván v jedné pomalé intravenózní injekci trvající až minut.
PhotoBarr muss rekonstituiert und als einmalige, langsame Injektion über 3 bis 5 Minuten angewendet werden.
Být sériovým vrahem je forma pomalé sebevraždy. totální sebedestrukce.
Ein Serienmörder zu sein, ist eine Art langsamen Selbstmords, stark selbstzerstörend.
Naše možnosti jsou pomalé vyhladovění nebo kapitulace.
Wir haben die Wahl, langsam verhungern oder uns ergeben.
V trolštiněgumm-gumm znamená nositel hrozné pomalé bolestivé důkladně vypočítané smrti.
GummGumm heißt"langsamer, schmerzhafter und durchdachter Tod.
Pomalé klávesy byly povoleny nebo zakázányname.
Die Funktion„ Langsame Tasten“ ist aktiviert oder deaktiviert wordenName.
Je to pomalé.
Es ist langsam.
Což tak dlouho láska příliš rychle přijde jako opožděná jako příliš pomalé.
Lange Liebe doth so; zu schnell kommt, wie spät als zu langsam.
Pomalé klávesy byly vypnuty.
Langsame Tasten wurden deaktiviert.
Snaž se dělat pomalé hluboké nádechy pomocí bránice.
Atmen Sie langsamer, tiefer, vom Zwerchfell aus.
Možná jsou ty další děti jen pomalé.
Vielleicht sind die anderen Kinder nur langsam.
Můžeš mí rozeklané prudké střihy pomalé mizení třpytivé maličké morfování.
Es gibt abgehackte, brutale Schnitte, langsame Blenden, schimmernde, kleine Verwandlungen.
Je to vlastně padání ale pomalé.
Das ist wie abstürzen, nur langsamer.
Na mě příliš pomalé.
Die ist mir zu langsam.
Tempo udržitelného rozvoje je nevyhnutelně pomalé.
Das Tempo nachhaltiger Entwicklung ist zwangsläufig langsam.
Dvoumístný moc pomalé.
Ein Zweisitzer. Zu langsam.
Reflexy jsou příliš pomalé.
Deine Reflexe sind zu langsam.
Ale je to tak pomalé.
Aber das ist so langsam.
Problém je že je to opravdu pomalé.
Das Problem ist, es ist wirklich, wirklich langsam.
Slib mi... pomalé nádechy.
Versprich mir, langsam zu atmen.
Jsou příliš pomalé.
Die sind zu langsam.
Pro mě mají všechny jeden zásadní problém jsou příliš pomalé.
Für mich haben sie alles dasselbe fundamentale Problem: Sie sind zu langsam.
Je to pomalé.
Sie sind langsam.
Trochu pomalé.
Etwas langsam.
Někdo tomu přezdívá pomalé řezání někdo zase smrt tisícem řezných ran.
Manche nennen es"langsames in Stücke schneiden" oder"Tod durch tausend Schnitte.
Uvízl na pomalé cestě společně se mnou.
Steckst fest auf dem langsamen Weg, mit mir.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0844

Siehe auch


relativně pomalé
relativ langsamen eine relativ niedrige
pomalé absorpci
langsamen resorption
pomalé cestě
langsamen weg
je to pomalé
es ist langsam es dauert lange und es ist träge
jsou příliš pomalé
sind zu langsam
která způsobuje třes pomalé pohyby
die sich durch zittern , langsame bewegungen

"Pomalé" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr