POUKAZUJE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Poukazuje in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1015

Beispiele für die Verwendung Poukazuje in einem Satz und ihre Übersetzungen

Weist ( poukazuje , upozorňuje , )
Rozsáhlá literatura o přelévání znalostí skutečně poukazuje na jejich pozoruhodně úzký geografický rozptyl.
Tatsächlich weist die umfangreiche literatur zu wissenstransfers auf deren bemerkenswert enge geografische ausbreitung hin.
Poukazuje to na vážnou slabinu demokratického systému.
Weist dies auf eine ernsthafte schwäche im demokratischen system hin?
Zeigt ( ukazuje , ukáže , dokazuje )
Zpráva také poukazuje na represe křesťanů společenstvíbahá'í.
Der bericht zeigt ferner die repressiven maßnahmen gegen christen und die bahai-gemeinde auf.
Tento výsledek poukazuje na moc význam boje pracujících.
Dieser erfolg zeigt die macht und die bedeutung des kampfes der arbeitnehmer.
Unterstreicht ( ukazuje , ukáže , dokazuje )
Účetní dvůr nicméně právem poukazuje na některé slabiny.
Jedoch unterstreicht der rechnungshof zu recht gewisse schwächen.
To poukazuje na potřebu připravenosti zvyšování povědomí adaptace 22.
Dies unterstreicht die notwendigkeit, in krisensituationen vorbereitet zu sein, sowie der bewusstseinsbildung und anpassung 22.
Hervorgehoben ( ukazuje , ukáže , dokazuje )
Evropská bezpečnostní strategie poukazuje na to že pirátství představuje nový rozměr organizované trestné činnosti.
In der ESS wird die seeräuberei als neue dimension der organisierten kriminalität hervorgehoben.
Komisař na to často poukazuje také na tom pracuje.
Der kommissar hat dies oft hervorgehoben und wirkt darauf hin.
Andere satzbeispiele
Všechno co jsme dosud viděli poukazuje na nějakou nutkavou nedobrovolnou stimulaci.
Alles, was wir bisher sahen, deutet auf einen zwanghaften, unfreiwilligen reiz hin.
Rivalita se skupinou Little Sida ta hádka obojí poukazuje na Cadena.
Die rivalität mit little sids crew, der streit, beides weist auf caden hin.
To poukazuje na naši nedostatečnou citlivost.
Das zeigt, dass es uns am nötigen verständnis mangelt.
Vše poukazuje na infarkt.
Alles deutet auf einen herzanfall.
Mnoho lidí rádo poukazuje na jiná místa než na příčinu problému.
Und viele menschen zeigen gerne mit dem finger irgendwo anders hin als der grund des problems.
Poukazuje na to že nám záleží na boji na výzvách.
Es zeigt, dass wir kämpfen und uns herausforderungen stellen wollen.
Meč poukazuje na támhleten.
Das schwert zeigt auf diesen.
Poukazuje na to také dánská zkušenost.
Das zeigen auch die erfahrungen aus dänemark.
Velikost hloubka rány poukazuje na upírku.
Größe und tiefe der wunde deuten auf einen weiblichen vampir hin.
Poukazuje na to včerejší útok.
Das hat der anschlag gestern gezeigt.
Tato skutečnost poukazuje na nedostatky v dosud uplatňované politice na podporu podnikání uvnitř Společenství.
Diese tatsache belegt die unzulänglichkeiten der bislang verfolgten politik zur Förderung der innergemeinschaftlichen geschäfte.
EHSV poukazuje mj. na následující hospodářské následky dohody.
Der EWSA hebt u. a. folgende wirtschaftliche folgen hervor.
Tato zkušenost poukazuje na lepší strategii pro Evropu zbytek světa.
Diese erfahrung legt eine bessere strategie für europa und den rest der welt nahe.
Soud poukazuje na výjimky stanovené v čl.
Das gericht führt die ausnahmen des art. 4 abs.
Poukazuje na to že právní stát je ve Venezuele pouze bezobsažným pojmem.
Er unterstreicht die tatsache, dass die rechtsstaatlichkeit in venezuela nur ein bedeutungsloser begriff ist.
Ne jen poukazuje na zřejmé.
Nein. ich weise nur auf das offensichtliche hin.
Poukazuje na to že nám záleží na dosahování cílů vrcholů.
Es zeigt, dass wir daran interessiert sind, ein ziel zu erreichen, einen höhepunkt.
Pan Moran poukazuje na potěšení která Atlantic City nabízí.
Mr. moran bezieht sich auf atlantic citys ruf der lasterhaftigkeit.
Musíme zjistit proč tetování poukazuje na jejich program.
Wir müssen lediglich herausfinden, warum dieses tattoo auf die football-jugendliga von der hudson hinweist.
Současný světový trend poukazuje na důležitost vědy žádá si její přiměřené postavení ve společnosti.
Der aktuelle globale trend weist auf die bedeutung der wissenschaft hin und fordert, dass sie die ihr gebührende bedeutung in der gesellschaft erhält.
Tato zpráva kterou jsem podpořila již v plénu jasně poukazuje na vývoj v oblasti zemědělství který s sebou ale
Dieser bericht, den ich im plenum unterstützt habe, zeigt die entwicklungen im landwirtschaftlichen bereich, die neue herausforderungen für

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1015

Siehe auch


poukazuje na to že
weist darauf hin , dass verweist darauf , dass
poukazuje na skutečnost že
weist darauf hin , dass verweist darauf , dass betont die tatsache , dass darauf aufmerksam , dass
výbor poukazuje na to že
der ausschuss weist darauf hin , dass ausschuss weist darauf hin , dass das

"Poukazuje" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr