PRÁVNÍKŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Právníků in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0667

Beispiele für die Verwendung Právníků in einem Satz und ihre Übersetzungen

Na téhle planetě není dost právníků kteří by pokryli tvoje zapojení.
Es gibt nicht genug Juristen auf dem Planeten, die so eine Haftung decken können.
Byla vyrozuměna skupina právníků bude mít deset dnů na předložení navrhovaných změn.
Ein Gruppe von Juristen wurde informiert und hat zehn Tage Zeit, um ihre Änderungsvorschläge vorzulegen.
Mám jednoho z nejlepších právníků roberta greenberga.
Mein Anwalt ist super- Robert Greenberg.
Míníte tedy řešit věc prostřednictvím právníků?
Dann möchten Sie diese Angelegenheit per Anwalt regeln lassen?
Andere satzbeispiele
Když jsme u těch právníků tak kdybych nějakého potřeboval nenajal bych sishe-hulk.
Apropos Anwälte, sollte ich mal einen brauchen, würde ich nicht She-Hulk nehmen.
Mnoho právníků zastává názor že zamítnutí žaloby bylo protizákonné.
Viele Anwälte sind der Meinung, dass die Ablehnung der Klage selbst ungesetzlich war.
Většina těchto právníků pak nebyla informována kde se soudní procesy konají.
Den meisten dieser Anwälte wurde wiederum nicht mitgeteilt, wo die Verfahren stattfanden.
Jeho armáda právníků by ho dostala ven do dvou minut ty to víš.
Er hat eine Armee von Rechtsanwälten, die ihn in sofort rauspauken würden.
Není tu nikdo kromě pár právníků soudních zřízenců.
Nichts ist hier bis auf ein paar Juristen, und Gerichtsvollziehern, so.
Našich velmi dobrých právníků.
Einer unserer besten Rechtsanwälte.
Malá priya je jedním z hlavních právníků největší indické automobilové společnosti.
Klein-Priya ist eine der führenden Anwälte des größten Autokonzerns von Indien.
Většina právníků se tomu vyhýbá.
Die meisten Anwälte vermeiden es.
Hunt má armádu právníků kteří jsou připraveni nás pohřbít.
Hunt hat eine Armee von Anwälten und sie sind bereit, uns zu begraben.
Etické kodexy inženýrů právníků poradců advokátů správců aktiv realitních makléřů;
Berufskodizes für Ingenieure, Anwälte, Unternehmensberater, Notare, Vermögens- und Immobilienverwalter;
Ze 150 právníků nenašli nikoho kdo by s ní nespal.
Unter 150 Anwälten fanden sie keinen, der nicht mit ihr ins Bett ging?
Nejméně 350 právníků bylo předvoláno.
Mindestens 350 Anwälte wurden vorübergehend festgenommen.
Laurel tohle jsem právě dostala od huntových právníků.
Laurel... Ich habe das eben von Hunts Anwälten bekommen.
Bez právníků kravin.
Keine Anwälte, keinen Scheiß.
Já vím dunlop je krytý aspoň tisícovkou právníků.
Ich weiß, und Dunlop wird von 1000 Anwälten beschützt.
Slizkých právníků z beltway.
Und ein schleimiger politischer Anwalt.
Ale svět je plný dobrých právníků.
Aber die Welt ist voll von guten Anwälten.
Většina právníků nejezdí do práce na kole.
Nicht viele Anwälte tauchen mit dem Rad bei der Arbeit auf.
Kyle se schovává za velkou stěnou právníků.
Kyle versteckt sich hinter der großen Wand von Anwälten.
Kromě dvou právníků z ACLU.
Außer zwei Anwälte der ACLU.
Sehnal jsem ti jednoho z nejlepších právníků ve státech barryho coldburna.
Ich habe Dir einen der besten Anwälte im Staat besorgt, Barry Coldburn.
Tohle je od mých právníků.
Das kam von meinen Anwälten.
Pět právníků soudce státní žalobce.
Fünf Anwälte, ein Staatsanwalt und ein Richter.
Toto jsou zamítnuté návrhy od právníků charlotte königové.
Das sind abgelehnte Anträge von Charlotte Königs Anwälten.
Je to velká firma má asi 1000 právníků sídlících v seattlu.
Ne große Firma, etwa 1.000 Anwälte, Hauptsitz in Seattle.
Když se oběť snaží zažalovat televizi prostě je utopí v hromadě právníků.
Wenn das Opfer versucht, den Sender zu verklagen, begraben die sie einfach unter Anwälten.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0667

Siehe auch


většina právníků
die meisten anwälte die den meisten juristen andere anwälte

S Synonyme von "právníků"


"Právníků" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr