PRÁVNICKOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Právnickou in der Deutsch

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0852

Beispiele für die Verwendung Právnickou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Juristische ( právnická , právnické , právní )
Pro jakoukoli právnickou osobu skupinu nebo subjekt podnikající v rámci společenství.
Für juristische Personen, Vereinigungen oder Körperschaften, die in der Gemeinschaft tätig sind.
Každou právnickou osobu skupinu nebo subjekt který provozuje podnikatelskou činnost ve společenství.
Für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der Gemeinschaft tätig ist.
Die juristische ( právnická , právnické , právní )
Chvíli předtím než jsem šla na právnickou fakultu.
Kurz bevor ich auf die juristische Fakultät ging.
Ano zvládla jsem to. prošla právnickou fakultou.
Ja, ich habe die juristische Fakultät überstanden.
Eine juristische ( právnická , právnické , právní )
Se jedná o právnickou osobu s výjimkou právnických osob uvedených v odstavci nebo.
Sie eine juristische Person mit Ausnahme der in Absatz 5 genannten juristischen Personen ist oder.
Mohl by pracovat v tiskárně pro právnickou tiskárnu.
Er könnte ein juristischer Drucker sein.
Andere satzbeispiele
Jedná-li se o právnickou osobu provede se kontrola osoby která podnik řídí.
Bei juristischen Personen bezieht sich die Prüfung auf den Unternehmensleiter.
Fyzickou nebo právnickou osobou v iráku.
Natürliche oder juristische Person in Irak" bezeichnet.
Jsi si jistý tou právnickou školou.
Bist du dir sicher mit diesem juristischen Fakultätsding?
Každou právnickou osobu skupinu nebo subjekt provozující podnikatelskou činnost ve společenství.
Für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in der Gemeinschaft tätig ist.
Dceřinou společností právnická osoba která je fakticky ovládána jinou právnickou osobou;
Tochtergesellschaft" ist eine juristische Person, die von einer anderen juristischen Person tatsächlich kontrolliert wird.
Fyzickou nebo právnickou osobou v libyi rozumějí.
Natürliche oder juristische Person in Libyen.
Tak ty chceš ode mě právnickou radu ano.
Du willst doch juristischen Beistand,
Fyzickou či právnickou osobou na haiti rozumějí.
Natürliche oder juristische Person in Haiti.
Fyzickou nebo právnickou osobou ve svazové republice jugoslávie srbsko černá hora.
Natürliche oder juristische Person in der Föderativen Republik Jugoslawien Serbien und Montenegro.
Jmění každého slučovaného družstva se převádí na přejímající právnickou osobu;
Das gesamte Aktiv- und Passivvermögen jeder übertragenden Genossenschaft geht auf die übernehmende juristische Person über;
Zaobalte to jakoukoliv právnickou naukou která vám to pomůže odůvodnit.
Gibt's kein juristisches Hintertürchen, womit man das rechtfertigen kann?
Byl jsem přijat na právnickou fakultu.
Ich wurde an der juristischen Fakultät angenommen.
Šel jsem na právnickou školu abych byl jako on.
Ich ging zur juristischen Fakultät, um wie er zu sein.
Oprávnění zastupovat tuo právnickou osobu;
Der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, oder.
Oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu nebo.
Der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person oder.
Riley teď chodí na právnickou školu.
Riley ist auf der juristischen Fakultät.
Orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo uvedenou právnickou osobu;
Die zur Vertretung des Verbandes oder der juristischen Person befugten Organe;
Platí mi za právnickou práci kterou jsem pro něj udělal.
Er bezahlt mich für Rechtsberatung, die ich geleistet habe.
Oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu.
Von Vertretungsmacht für die juristische Person oder.
Tady slečna chodí na právnickou školu utíká jí čas.
Die kleine Lady geht auf die juristische Fakultät und kommt zu spät.
Odstavec se použije přiměřeně pro tuto právnickou osobu.
Für diese natürliche Person gilt Absatz 2 entsprechend.
Tu právnickou fakultu.
Nein, die juristische Fakultät.
Dám si kratičkou přestávku někdo potřebuje právnickou pomoc.
Ich mache kurz Pause, denn da benötigt jemand rechtlichen Beistand.
Zavolal jsem ti protože potřebuji tvou právnickou pomoc.
Ich habe dich angerufen, weil ich deine Hilfe als Anwalt brauche.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0852

"Právnickou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr