PROČEŽ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pročež in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 2.0697

so (111) darum (40) und (37) da (16) also (16) denn (7) aber (4)

Beispiele für die Verwendung Pročež in einem Satz und ihre Übersetzungen

So ( tak , takhle , moc )
Přijde rozkaz boží pročež neuspěšujte jej!
Der Befehl Allahs kommt, so sucht ihn nicht zu beschleunigen.
Pročež bojte se boha poslechněte mne.
So fürchtet Allah und gehorcht mir.
Darum ( proto , o to , tak )
Pročež jsem zachránil tuhle konkrétní bludičku.
Darum habe ich dieses spezielle Irrlicht gerettet.
Pročež vyvyšuj v chvále jméno pána svého mocného.
Darum preise den Namen deines Großen Herrn.
Und ( pak , taky , je )
Pročež mě velice zklamalo když jsi odmítl.
Und ich war enttäuscht, als du abgelehnt hast.
Pročež když slyšel král slova zákona roztrhl roucho své.
Und da der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriß er seine Kleider.
Da ( tam , tady , jelikož )
Pročež vytáhli filistinští rozbivše stany proti judovi rozložili se až do lechi.
Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich nieder zu Lehi.
Pročež obrátiv se joram utíkal řekl ochoziášovi zrada ochoziáši!
Da wandte Joram seine Hand und floh und sprach zu Ahasja: Es ist Verräterei, Ahasja!
Also ( takže , tak , tedy )
Pročež na boha necht spoléhají věřící.
Auf Gott sollen also die Gläubigen vertrauen.
Pročež pokud se týče toho jenž dává almužnu boha se bojí.
Also hinsichtlich desjenigen, der spendete und Taqwa gemäß handelte.
Andere satzbeispiele
Pročež vezmi útočiště u boha neboť on vše slyší obzírá.
So nimm Zuflucht bei Allah. Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allsehende.
Tyto jsou meze určené bohem pročež nepřibližujte se k nim.
Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht zu nahe!
Pročež pěj chválu jména pána svého mocného!
Darum preise den Namen deines Großen Herrn.
Pročež varuji vás před ohněm planoucím.
Darum warne Ich euch vor einem loderenden Feuer.
Pročež varuji vás před ohněm planoucím.
So habe Ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert.
Pročež stalo se slovo hospodinovo skrze aggea proroka řkoucí.
Und des HErrn Wort geschah durch den Propheten Haggai.
Pročež. bojte se mne vy kdož jste rozumní.
Und fürchtet Mich, o ihr, die ihr einsichtig seid!
Pročež modli se k pánu svému obětní čiň mu dar.
Darum bete zu deinem Herrn und schlachte Opfertiere.
Pročež opět dotkl se mne na pohledění jako člověk posilnil mne.
Da rührte einer, gleich wie ein Mensch gestaltet, mich abermals an und stärkte mich.
Pročež modli se k pánu svému obětní čiň mu dar.
So bete zu deinem Herrn und opfere.
Pročež čtyřidcíti loktů byl dům jenž jest chrám přední.
Aber das Haus des Tempels(vor dem Chor) war vierzig Ellen lang.
Pročež bojte se boha poslechněte mne.
So fürchtet Gott und gehorcht mir.
Pročež. bojte se mne vy kdož jste rozumní.
Und fürchtet Mich, o die ihr Verstand besitzt!
Pročež nenásledujte náklonností svých abyste neodchýlili se od pravdy.
Darum folgt nicht der Neigung, daß ihr nicht gerecht handelt!
Pročež pokud se týče sirotka. neubližuj mu;
Also hinsichtlich der Waise, so unterdrücke nicht!
Hle takový je bůh pán váš pročež jej vzývejte!
Dies ist ALLAH, euer HERR, also dient Ihm!
Pročež pomni jména pána svého oddej se mu plným oddáním.
Und so gedenke des Namens deines Herrn und widme dich Ihm allein.
Pročež vyvyšuj v chvále jméno pána svého mocného.
Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn.
Pročež na boha necht spoléhají věřící.
Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.
Pročež pěj chválu jména pána svého mocného!
Darum preise den Namen deines Allgewaltigen Herrn.

Ergebnisse: 257, Zeit: 2.0697

Siehe auch


pročež bojte se boha poslechněte mne
so fürchtet allah und gehorcht mir so fürchtet gott und gehorcht mir so handelt taqwa gemäß ALLAH gegenüber und gehorcht mir

"Pročež" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr