PROMĚNIT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Proměnit in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0692

Beispiele für die Verwendung Proměnit in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verwandeln ( proměnit , změnit , udělat )
Proměnit tě v muže kterému tvá žena neodolá.
Dich in einen Mann verwandeln, dem deine Frau nicht widerstehen kann.
Krátce musíme středomořské země proměnit v tvůrce nikoli konzumenty regionální stability.
Kurz gesagt: Wir müssen die Mittelmeerländer in Produzenten statt in Konsumenten regionaler Stabilität verwandeln.
Jak se může takhle člověk proměnit.
Wie kann sich ein Mensch einfach so verändern?
Říká se že thasiané umí proměnit objekty nebo je udělat neviditelnými.
Von Thasianern sagt man, sie können die Form von Objekten verändern oder sie unsichtbar machen.
Může proměnit veškerou bolest kterou jsem vytrpěl vrátit mi můj život zpět.
Es kann alle Schmerzen umwandeln, die ich erlitten habe, und mir mein Leben zurückgeben.
Musíme své ambice proměnit v konkrétní opatření.
Wir müssen unseren Ehrgeiz in konkrete Maßnahmen umwandeln.
Andere satzbeispiele
Problém spočívá v tom jak proměnit výzkum v produkty jak celý řetězec organizovat.
Das Problem besteht darin, diese Forschung in Produkte umzuwandeln und die gesamte Kette zu organisieren.
Ty jsi hybrid můžeš se proměnit ve vlka kdykoliv chceš.
Du bist ein Hybrid. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln, wann immer du willst.
Pak by bylo úkolem proměnit přebytek kapitálu ve větší množství volného času vyváženou spotřebu.
Die Herausforderung bestünde dann darin, den Kapitalüberfluss in mehr Freizeit und ausgewogenen Konsum umzuwandeln.
Dokázala se proměnit v ptáka.
Sie konnte sich in einen Vogel verwandeln.
Mít možnost proměnit ploty okenní mříže na květiny je fantastické.
Die Möglichkeit Zäune und Fenstergitter zu Blumen zu machen ist traumhaft.
Proměnit lidi ve vraždící stroje.
Menschen in Killermaschinen verwandeln.
Musela někoho proměnit nebo dokonce víc lidí.
Sie muss jemanden verwandelt haben oder mehrere.
Ne chtěl jsem proměnit jeho auto v herku.
Nein! Nein. Ich wollte ihr Auto in eine Schrottkarre verwandeln.
Enzo ho musel proměnit v upíra než jsme se tam dostali.
Enzo muss ihn in einen Vampir verwandelt haben, bevor wir dort ankamen.
Zlýduch,který dokáže člověka proměnit ve zvíře.
Ein böser Geist, der einen Menschen in eine Bestie verwandelt.
Chci ho proměnit v něco většího.
Ich will, dass es etwas Großes wird.
Proto vás asi budu muset proměnit v muže.
Deshalb muss ich euch wohl in Männer verwandeln.
Nyní musíme proměnit naši rétoriku v opravdovou politickou vůli.
Wir müssen nun unseren rhetorischen Willen in einen politischen Willen umwandeln.
Ale můj přítel tady chce políbit princeznu proměnit se zpátky na lidského prince.
Mein Freund hier will eine Prinzessin küssen, damit er sich in einen Prinz verwandelt.
Musíš se proměnit.
Du musst dich verwandeln.
Taťka se mohl proměnit v strom nebo v brouka.
Papa hatte sich vielleicht in einen Baum oder einen Käfer verwandelt.
Martho musí se proměnit.
Martha, sie muss sich verwandeln.
Takže v těhlech všech knihách jsou kouzla jak třeba proměnit lidi v žáby.
Stehen in diesen Büchern Flüche, mit denen man Leute in Frösche verwandelt?
Nechce se proměnit.
Sie will sich nicht verwandeln.
Už by se měl proměnit.
Er sollte sich schon verwandelt haben.
Muži kteří se mohli proměnit ve vlky během úplňku.
Männer, die sich selbst während des Vollmondes in Wölfe verwandeln konnten.
Jediný medúzin pohled dokáže proměnit každého tvora na kámen.
Ein Blick des Kopfes der Medusa verwandelt jede Kreatur zu Stein.
Mohl by chtít proměnit všechny.
Vielleicht will er alle verwandeln,
Co když se clay může proměnit.
Was, wenn Clay sich verwandeln kann?

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0692

Siehe auch


je proměnit
zu sie zurückverwandeln umzusetzen

S Synonyme von "proměnit"


"Proměnit" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr