RYTÍŘE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Rytíře in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.076

Beispiele für die Verwendung Rytíře in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ritter ( rytíř , ritter )
Od bílého rytíře ke zbrani v autě.
Vom Weißen Ritter zum Gewehr im Truck.
Já nepotřebuju chrabrýho rytíře.
Ich brauche keinen Ritter in strahlender Rüstung, Hunter.
Eines ritters ( rytíř , ritter )
Pokud je slovo rytíře závazkem tak ti dávám své slovo.
Wenn das Wort eines Ritters sein Band ist, dann gebe ich dir meins.
Pro rytíře myslím.
Für einen Ritter, meine ich.
Des ritters ( rytíř , ritter )
To je hra na rytíře královnu!
Das ist das Spiel des Ritters und der Königin.
Shromáždi rytíře údolí.
Versammelt die Ritter des Tales.
Andere satzbeispiele
Toť poslání každého opravdového rytíře ... jeho povinnost ne jeho výsada.
Die Aufgabe jedes echten Ritters, seine Pflicht, nein, sein Vorrecht.
Vyslal rytíře aby mě zabili.
Er schickte Ritter um mich zu töten.
Potvrzeno přeprogramování černého rytíře. levá laterální slabost nestabilita na zítra.
Bestätigung der Reprogrammierung des Schwarzen Ritters für linksseitige Schwäche und Instabilität am morgigen Tag.
Povstaňte přivítejte své chrabré rytíře!
Steht denn auf und zollt euren Rittern Beifall!
Kdykoliv se podíváš na toho rytíře chci aby sis vzpomněl na svého otce.
Wenn du diesen Ritter ansiehst, sollst du dich an deinen Vater erinnern.
Tak jsem viděla tělo mrtvého rytíře ležícího na slamníku.
Ich sah den Körper eines toten Ritters auf der Bahre liegen und über ihn gebeugt diesen bösen Geist.
Fajn potřebuji abys vypustil zlost na ty vypatlané rytíře.
Setze die Dunkelheit in den gehirngewaschenen Rittern frei.
Z nich pětset bylo... teprve včera pasováno na rytíře.
Von denen 500 gestern erst zu Rittern geschlagen wurden.
Nebo společník černého rytíře.
Oder des Dunkeln Ritters Juniorpartner?
Potřebuji svého rytíře v lesklém brnění.
Brauche meinen Ritter in schimmernder Rüstung!
Aby toto zaklínadlo fungovalo potřebuji ruku čaroděje ruku opravdového rytíře.
Für den Zauber brauchen wir die Hände eines Magiers und die eines wahren Ritters.
Potřebujete mé rytíře jinak bude jeho vláda krvavá krátká.
Du brauchst meine Ritter, oder seine Regentschaft wird blutig und kurz sein.
Šerif rozdělí peníze mezi černé rytíře kteří přijedou zítra.
Der Sheriff will das Geld unter den schwarzen Rittern aufteilen und sie kommen Morgen.
Na potupu zničení toho prokletého vrahounského rytíře.
Auf den Tod und die ewige Verdammnis dieses elenden Ritters.
Nepotřebuji rytíře v lesklé zbroji rame.
Ich brauch keinen Ritter in funkelnder Rüstung, Ram.
Musíš připravit své rytíře artuši.
Du musst deine Ritter vorbereiten, Arthur.
Dobrý panoš nezapomíná meč svého rytíře.
Ein guter Knappe vergisst nie das Schwert seines Ritters.
Často se nedostanu k roli bílého rytíře.
Ich komme nicht oft dazu, den weißen Ritter zu spielen.
Nemůžou si dovolit hrady... nebo rytíře.
Sie können sich keine Burgen leisten... Oder Ritter.
JULIE o ho najít! dej to prsten na mé pravé rytíře.
JULIET O, finde ihn! geben diesen Ring zu meinem wahren Ritter.
Jsem. čekám rytíře statného jenž zachrání mě.
Ich warte auf einen kühnen Ritter, der mich rettet.
Ale tahle válka... nepotřebuje rytíře ale revolucionáře.
Aber dieser Krieg... braucht keine Ritter, sondern Revolutionäre.
Kamelot potřebuje rytíře.
Camelot braucht Ritter.
Rytíře pohany ... kouzelníky čaroděje... kavalkády obrovských nedozírných vojsk!
Ritter und Völker, Hexer und Zauberer, einen Reiterzug endloser Armeen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.076

Siehe auch


rytíře pekla
höllenritter ich schlachtete die ritter der hölle

S Synonyme von "rytíře"


"Rytíře" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr