SÁZCE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Sázce in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.066

Beispiele für die Verwendung Sázce in einem Satz und ihre Übersetzungen

Wette ( sázku , se vsadím , určitě )
O sázce na text písně.
Über diese Wette wegen dem Songtext?
Porozumění světové kolektivní sázce však podtrhuje potřebu lépe reagující komplexnější tvorby politiky.
Doch das Verständnis dieser kollektiven Wette unterstreicht die Notwendigkeit einer reaktionsfähigeren und umfassenderen Politikgestaltung.
Auf dem spiel
V sázce je toho hodně leo.
Es steht zu viel auf dem Spiel, Leo.
Myslím že v sázce je hodně. jak pro saru tak pro vás.
Ich glaube, es steht viel auf dem Spiel, für Sara und für Sie.
Budoucnost světa bude v příštích měsících v sázce.
In den kommenden Monaten geht es um die Zukunft der Welt.
V sázce je skutečně náš společný osud.
Es geht in Wirklichkeit um unser kollektives Schicksal.
Andere satzbeispiele
Vaše reputace je v sázce stejně tak jako naše.
Ihr Ruf steht genauso auf dem Spiel wie unserer.
Víte něco nějaké sázce.
Weiß jemand etwas von dieser wette?
Tehdy šlo o to předvést znalosti nic nebylo v sázce.
Da ging es darum, Wissen unter Beweis zu stellen, und es gab keinen Einsatz.
Matko v sázce je víc než tvoje touha po pomstě.
Mutter, hier steht viel mehr auf dem Spiel, als dein Verlangen auf Rache.
Teď kvůli blbý sázce přijdu o kaštana.
Und jetzt, nur wegen einer dummen Wette, verliere ich Chestnut.
Dnes je v sázce něco jiného.
Heute stehen andere Dinge auf dem Spiel.
Hej víš co je tady v sázce.
Sie wissen, worum es hier geht.
Taky se mi líbí vyhrál jsem ji v sázce.
Steht dir auch gut. Die hab ich bei'ner wette gewonnen.
Možná že je v sázce život mé přítelkyně.
Das Leben meiner Freundin steht vielleicht auf dem Spiel.
Jsme vojáci myslím že je nám všem jasné co je tady v sázce.
Und ich glaube, wir alle wissen, um was es hier geht.
Možno že doopravdy nerozuměl tomu co je v sázce.
Vielleicht weiß der Mensch wirklich nicht, um was es dabei geht.
Zde je v sázce naše důvěryhodnost.
Unsere Glaubwürdigkeit steht hier auf dem Spiel.
Vyhrál jsem ji v sázce.
Die hab ich bei'ner wette gewonnen.
Kapitáne vůbec nerozumíte co je to v sázce.
Sie begreifen nicht, worum es geht.
Nebo ti jde o výhru v té pitomé sázce.
Oder geht es darum, diese dumme Wette zu gewinnen?
Tato dvě základní lidská práva jsou v případu al-našírího v sázce.
Diese beiden grundlegenden Menschenrechtsthemen stehen im Fall al-Nashiri auf dem Spiel.
Všechno co jsme dokázali bude v listopadu v sázce.
Alles, was wir erreicht haben, steht im November auf dem Spiel.
Všechno co jsme dokázali bude v listopadu v sázce.
Alles, was wir getan haben, steht im November auf dem Spiel.
V sázce byl život.
Es stand ein Leben auf dem Spiel.
Tentokrát je v sázce příliš.
Dieses Mal steht zu viel auf dem Spiel.
V sázce je hodně.
Es steht zu viel auf dem Spiel.
Teď je v sázce váš život.
Ihr Leben steht jetzt auf dem Spiel.
Rychle brade je v sázce tisíce životů.
Schnell, Brad, es stehen Tausende von Leben auf dem Spiel.
Teď je ale v sázce mnohem víc.
Aber diesmal steht mehr auf dem Spiel.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.066

Siehe auch


hodně v sázce
viel auf dem spiel eine menge auf dem spiel um viel
to je v sázce
ist es , was auf dem spiel steht das ist der wetteinsatz das steht auf dem spiel
život je v sázce
leben steht auf dem spiel leben in gefahr ist das leben eines mannes auf dem spiel stand
v sázce je příliš mnoho
es steht zu viel es stehen zu viele zu viel steht auf dem spiel es steht zuviel
víš co je v sázce
weißt , was auf dem spiel steht

S Synonyme von "sázce"


se vsadím
na vlásku
v ohrožení

"Sázce" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr