SE NEMŮŽE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Se Nemůže in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.2546

nicht (19) kann (73) kann sich nicht (29) darf sich nicht (7) können (5) könnte (4)

Beispiele für die Verwendung Se Nemůže in einem Satz und ihre Übersetzungen

Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Sanitka se nemůže dostat k akutnímu příjmu.
Die Krankenwagen kommen nicht bis zur Notaufnahme.
Ale to se nemůže stát víš proč.
Aber das wird nicht passieren, weißt du warum?
Kann sich nicht
Mladík jako ty se nemůže s profesorem měřit.
Ein junger Bursche wie Sie kann sich nicht mit dem Professor messen.
On se nemůže bránit.
Er kann sich nicht verteidigen.
Darf sich nicht
Sebastián se nemůže celý den jen tak toulat po horách.
Sebastian darf sich nicht den ganzen Tag im Gebirge rumtreiben.
Z íránu se nemůže stát výjimka ve světové obci.
Der Iran darf sich nicht als Ausnahme in der großen Welt präsentieren.
Smluvní stranou tohoto protokolu se nemůže stát nikdo kdo není smluvní stranou alpské úmluvy.
Nur Vertragsparteien der Alpenkonvention können Vertragspartei dieses Protokolls werden.
Za takových podmínek se nemůže rozvíjet ani svoboda ani prosperita.
Weder Freiheit noch Wohlstand können unter solchen Bedingungen entstehen.
Andere satzbeispiele
Předpokládám že té knihy se nemůže dotknout žádné zlo.
Sicher kann nichts Böses das Buch berühren.
Otec se nemůže dočkat dokud dorazím domů.
Mein Dad kann warten, bis ich nach Hause komm.
Kov se nemůže roztavit při teplotě nižší než tři tisíce stupňů.
Metall kann unter einer Temperatur von 1.648°C nicht schmelzen.
Julie se nemůže dočkat až tě pozná.
Julie kann kaum erwarten, dich zu sehen.
Ona se nemůže bránit!
Sie kann sich nicht wehren!
Nikdo se nemůže vypařit.
Niemand kann einfach verschwinden.
Člověk se nemůže beztrestně jmenovat boussac dassaut nebo ferchaux.
Man heißt nicht ungestraft Boussac, Dassaut oder Ferchaux.
Protože vůbec nic se nemůže obejít bez ní.
Weil nichts unter Umständen ohne sie passieren könnte.
Teď už se nemůže stát nic dobrého.
Nichts Gutes kann jetzt geschehen.
Thor bonecrusher se nemůže vrátit do berku bez draka.
Knochenbrecher kehrt nicht ohne Drachen zurück.
Chudáček se nemůže rozhodnout.
Das arme Ding kann sich nicht entscheiden.
Hostitelka se nemůže schovávat ve svém pokoji. je to nezdvořilé.
Die Gastgeberin darf sich nicht in ihrem Zimmer verstecken.
Řekli že něco takového se nemůže nikdy stát.
Es hieß, so was könnte nie passieren.
Nikdo se nemůže dostat do složek.
Keiner kann auf Dateien zugreifen.
Sen který se nemůže splnit.
Geht der Traum nicht in Erfüllung?
Frost se nemůže dostat do ostatních brendiných souborů.
Frost schafft es nicht, Brendas übrige Dateien zu öffnen.
Evropa se nemůže skrýt za tento nepřijatelný právní předpis zavřít přistěhovalcům dveře.
Europa kann sich nicht hinter dieser unannehmbaren Gesetzgebung verschanzen und die Einwanderer aussperren.
Můj syn se nemůže od lidské učitelky nic naučit.
Mein Sohn kann nichts von einer Menschen-Lehrerin lernen.
To se nemůže stát v dohledné době.
Das wird nicht so bald sein.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.2546

Wort für wort übersetzung


"Se nemůže" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr