SE SCHVALUJE JMÉNEM SPOLEČENSTVÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Se Schvaluje Jménem Společenství in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0991

Beispiele für die Verwendung Se Schvaluje Jménem Společenství in einem Satz und ihre Übersetzungen

Mezinárodní dohoda o kakau z roku 1993 se schvaluje jménem společenství.
Das Internationale Kakao-Übereinkommen von 1993 wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Mezinárodní dohoda o kávě z roku 2001 se schvaluje jménem společenství.
Das internationale Kaffee-Übereinkommen 2001 wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Namen der gemeinschaft genehmigt
Dohoda mezi evropským společenstvím bývalou jugoslávskou republikou makedonií v oblasti dopravy se schvaluje jménem společenství.
Das Verkehrsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi evropským společenstvím mauritánskou islámskou republikou dále jen dohoda se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen über die Zusammenarbeit in der Seefischerei zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Mauretanien, im folgenden"Abkommen" genannt, wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Andere satzbeispiele
Dohoda mezi evropským společenstvím evropskou kosmickou agenturou se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Weltraumorganisation wird im Namen der Gemeinschaft gebilligt.
Úmluva o ochraně alp alpská úmluva se schvaluje jménem společenství.
Das Übereinkommen über den Schutz der Alpen(Alpenkonvention) wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.
Rámcová dohoda o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím uruguayskou východní republikou se schvaluje jménem společenství.
Das Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Östlich des Uruguay wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Čtvrtá změna montrealského protokolu o látkách které poškozují ozonovou vrstvu se schvaluje jménem společenství.
Die vierte Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda o obchodní hospodářské rozvojové spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím pákistánskou islámskou republikou se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen über handelspolitische, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Rámcová dohoda o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím paraguayskou republikou se schvaluje jménem společenství.
Das Rahmenabkommen über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Paraguay wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda o obchodu spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím macaem se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Macau wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda mezi evropským společenstvím vládou vietnamské socialistické republiky o přístupu na trh se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam über den Marktzugang wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Rámcová dohoda o obchodní hospodářské spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím argentinskou republikou se schvaluje jménem společenství.
Das Rahmenabkommen über die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Argentinischen Republik wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda mezi evropským hospodářským společenstvím republikou sierra leone o rybolovu při pobřeží sierry leone se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Sierra Leone über die Fischerei vor der Küste Sierra Leones wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda mezi evropským hospodářským společenstvím sjednocenou republikou tanzanie o rybolovu při pobřeží tanzanie se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Vereinigten Republik Tansania über die Fischerei vor der Küste Tansanias wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Článek rámcová dohoda o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím chilskou republikou se schvaluje jménem společenství.
Artikel 1 Das Rahmenabkommen über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Chile wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Rámcová dohoda o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím spojenými státy mexickými se schvaluje jménem společenství.
Das Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda o obchodu hospodářské spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím mongolskem se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen über die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Mongolei wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda mezi evropským hospodářským společenstvím islandskou republikou o rybolovu mořském prostředí se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island über Fischerei und Meeresumwelt wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Druhá změna montrealského protokolu o látkách které poškozují ozonovou vrstvu se schvaluje jménem společenství.
Die zweite Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Rámcová dohoda o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím brazilskou federativní republikou se schvaluje jménem společenství.
Das Rahmenabkommen über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda ve formě výměny dopisů kterou se mění dohoda mezi evropským hospodářským společenstvím norským královstvím se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda ve formě výměny dopisů kterou se mění dohoda mezi evropským hospodářským společenstvím švýcarskou konfederací se schvaluje jménem společenství.
Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním atlantiku se schvaluje jménem společenství.
Das Übereinkommen über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států se schvaluje jménem společenství s výhradami uvedenými v příloze tohoto rozhodnutí.
Das Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen wird mit den in Anhang I dieses Beschlusses niedergelegten Vorbehalten im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.
Druhý dodatkový protokol k dohodě mezi evropským hospodářským společenstvím norským královstvím v důsledku přistoupení španělského království portugalské republiky ke společenství se schvaluje jménem společenství.
Reich Norwegen im Anschluß an den Beitritt des König-reichs Spanien und der Portugiesischen Republik zur Gemeinschaft wird im Namen der Gemeinschaft geneh-migt.
Prováděcí protokol k alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti zemědělství v horských oblastech protokol o zemědělství v horských oblastech se schvaluje jménem společenství.
Das Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Berglandwirtschaft(Protokoll"Berglandwirtschaft") wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda mezi evropským společenstvím marockým království o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem společenství.
Das partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Marokko wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Dohoda o partnerství mezi evropským společenstvím federativními státy mikronésie o rybolovu ve federativních státech mikronésie dále jen dohoda se schvaluje jménem společenství.
Das Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Föderierten Staaten von Mikronesien über die Fischerei vor der Küste der Föderierten Staaten von Mikronesien(nachstehend"Abkommen" genannt) wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0991

Siehe auch


švýcarskou konfederací se schvaluje jménem společenství
schweizerischen eidgenossenschaft wird im namen der gemeinschaft genehmigt
se schvalují jménem společenství
werden im namen der gemeinschaft genehmigt
se jménem společenství přijímá
dem namen der gemeinschaft angenommen wird annahme im namen der gemeinschaft
se uzavírá jménem společenství
wird im namen der gemeinschaft geschlossen dem namen der gemeinschaft geschlossen
jménem evropského společenství
namen der europäischen gemeinschaft
podepsána jménem společenství
dem namen der gemeinschaft unterzeichnet im namen der europäischen gemeinschaft unterzeichnet im namen der gemeinschaft unterzeichnet werden
komisi aby jménem společenství
die kommission , im namen der gemeinschaft
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr