SINGAPURU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Singapuru in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0536

Beispiele für die Verwendung Singapuru in einem Satz und ihre Übersetzungen

Singapur ( singapuru , singapurské , singapůru )
Od singapuru až ke cookovým ostrovům.
Von Singapur bis zu den Cook Inseln.
Nepoužil jsem ho od singapuru.
Seit Singapur nicht benutzt.
Singapurs ( singapuru , singapurské , singapůru )
Bzučící ekonomie singapuru jeho materiální komfort hladká efektivita podporují vidění mnoha těch kteří tvrdí že autoritářství funguje lépe než demokracie alespoň v některých částech světa.
Singapurs brummende Wirtschaft und reibungslose Effizienz scheinen die verbreitete Ansicht zu bestätigen, Autoritarismus funktioniere, zumindest in gewissen Teilen der Welt, besser als Demokratie.
Ale zeptejte se kohokoliv kdo bezpečně prošel čistými ulicemi v singapuru poté co vyhrál mezinárodní roztleskávačskou soutěž řekne vám jednu věc.
Aber fragen Sie mal jemanden, der nach dem Sieg auf einem internationalen... Cheerleaderwettbewerb sicher durch Singapurs saubere Straßen gelaufen ist. Er wird Ihnen Folgendes sagen.
Andere satzbeispiele
Bydlím v singapuru s maminkou.
Ich lebe in Singapur bei meiner Mutter.
V singapuru strategické zájmy posilují ještě ideologické ohledy.
In Singapur verstärken ideologische Überlegungen die strategischen Interessen.
Předchozí šetření týkající se singapuru.
Vorausgegangene Untersuchungen betreffend Singapur.
Ředitel cho odlétá zítra ráno do singapuru.
Direktor Cho reist morgen nach Singapur.
Jedeme do singapuru.
Wir gehen nach Singapur.
Ale nevrátil jsem se do singapuru.
Aber ich ging nicht zurück nach Singapur.
Na parníku cestou ze singapuru.
Ich reiste auf einem Dampfer aus Singapur.
Po maturitě jsem jel do brazílie pak do singapuru.
Nach der Schule war ich in Brasilien, dann Singapur.
Železnice začíná tady v singapuru.
Die BahnIinie beginnt in Singapur.
Vývozy z číny koreje malajsie singapuru.
Ausfuhren aus der VR China, Korea, Malaysia und Singapur.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející ze singapuru musejí splňovat tyto podmínky.
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse mit Ursprung in Singapur müssen folgende Anforderungen erfuellen.
Já bych se schovala u podvozku letu 747 z newarku do singapuru.
Ich würde mich im Radkasten einer 747 auf dem Flug von Newark nach Singapur verstecken.
Potřebuju vás co nejrychleji v singapuru.
Ich brauche Sie schnellstmöglich in Singapur.
Litvenko je v singapuru.
Litwenko ist in Singapur.
Ale do singapuru jste nejel.
Aber Sie reisten nicht nach Singapur.
Disidenti byli v singapuru často vězněni špatně se s nimi zacházelo ale nikdo nebyl umučen k smrti.
In Singapur wurden Dissidenten oft eingesperrt und misshandelt, aber niemand wurde zu Tode gefoltert.
O uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících ze singapuru.
Zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter elektronischer Waagen mit Ursprung in Singapur.
Podle článku 18 základního nařízení bylo tedy všem nespolupracujícím výrobcům v singapuru přiřazeno dumpingové rozpětí 24,6.
Gemäß Artikel 18 der Grundverordnung wurde daher für alle nicht kooperierenden Hersteller in Singapur eine Dumpingspanne von 24,6% zugrunde gelegt.
Teď už nějakou dobu pracujeme na dokumentárním filmu byli jsme všude po světě natchaj-wanu v singapuru austrálii na novém zélandu v kolumbii peru.
Wir haben an einem Dokumentarfilm gearbeitet und wir sind um die ganze Welt gefahren, Taiwan, Singapur, Australien, Neuseeland Kolumbien, Peru.
své smrti získalo tolik nadšených veřejných projevů podpory jako lee kuan yew zakladatel singapuru jeho dlouholetý bývalý premiér.
so viele überschwängliche Nachrufe aus der Öffentlichkeit erhalten wie Lee Kuan Yew, der Gründer und langjährige Ministerpräsident Singapurs.
Dochází se tedy k závěru že obnovení poškozování způsobovaného dovozy původem ze singapuru není pravděpodobné.
Daher wird der Schluss gezogen, dass ein Wiederauftreten der Schädigung durch Einfuhren mit Ursprung in Singapur unwahrscheinlich ist.
Tabulka ukazuje že dovozní ceny singapuru byly během období šetření nad úrovní cen výrobního odvětví společenství že ceny
Die Tabelle zeigt, dass die Einfuhrpreise Singapurs im UZ höher waren als die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
zprávu o ekonomické konkurenceschopnosti jsou USA pátou nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa hned za malými ekonomikami švýcarska švédska finska singapuru.
auf Platz fünf der wettbewerbsfähigsten Ökonomien der Welt hinter den kleinen Volkswirtschaften der Schweiz, Schwedens, Finnlands und Singapurs.
Bývalý předseda vlády singapuru lee kwan yew který je bystrým pozorovatelem USA číny tvrdí že čína nepředstihne spojené
Singapurs ehemaliger Premierminister Lee Kuan Yew, ein scharfsinniger Beobachter der USA und Chinas, argumentiert, dass China die USA
singapurem narušit rovnováhu mezi leteckými dopravci společenství leteckými dopravci singapuru ani předjímat výklad ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých
Gleichgewicht zwischen den Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft und den Luftfahrtunternehmen Singapurs zu beeinflussen oder die verkehrsrechtlichen Bestimmungen bestehender bilateraler Luftverkehrsabkommen den Bestimmungen dieses Abkommens unterzuordnen.
kontrolu vykonává udržuje druhý členský stát uplatňují se práva singapuru podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi prvním členským státem který
Kontrolle ausübt und aufrechterhält, so erstrecken sich die Rechte, die Singapur aufgrund der Sicherheitsbestimmungen des zwischen ihm und dem ersten

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0536

"Singapuru" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr