SKŘÍNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Skříně in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1134

Beispiele für die Verwendung Skříně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Schrank ( skříni , šatníku , komoře )
Ty jsou ze špatné skříně.
Die lagen im falschen Schrank.
Vylez z mý skříně.
Raus aus meinem Schrank.
Kleiderschrank ( skříni , šatník , komora )
Dagovi skříně jsou jak vystřižený z ikey.
Dags Kleiderschrank ist ein Ausstellungsstück von Ikea.
Lekci z historie dostanu když se podívám do tvojí skříně.
Ich bekomme den ganzen Geschichtsunterricht den ich brauche, indem ich in deinen Kleiderschrank schaue.
Schränken ( omezují , skříně )
V pořádku hledáme trezory klenby uzamčené skříně.
Okay, wir suchen nach Safes, Tresoren, verschlossenen Schränken.
Nemůžeš bez nich být. nemůžeš je zastavit před skákáním do skříně.
Ohne sie geht es nicht, aber man kann sie nicht von Schränken fernhalten.
Den schrank ( omezují , skříně )
Vlez do té skříně.
Geh in den Schrank da.
Do skříně.
Ln den Schrank.
Die schränke ( omezují , skříně )
Prohledejte skříně.
Durchsucht die Schränke.
Už jste viděl ty skříně.
Haben Sie die Schränke gesehen?
Andere satzbeispiele
Zlato pošleš tátovi fotku té skříně než na to zapomenu.
Schatz, schickst du meinem Dad ein Bild von diesem Schrank, bevor ich vergesse?
To je ta holka ze skříně.
Sie ist das Mädchen aus dem Wandschrank.
Musela jsem ji dostat ze svojí skříně.
Ich musste sie aus meinem Schrank bekommen.
Z tvé skříně.
Aus deinem Kleiderschrank.
Nesmíte zde mít tyhle těžké skříně!
So schwere Schränke dürfen hier nicht rein.
Otec mě zavřel do skříně.
Mein Vater versteckte mich im Wandschrank.
Z tvé skříně.
Aus deinem Schrank,
Pritchettovi skříně žaluzie.
Pritchetts Schränke und Jalousien.
Zásuvky skříně postele všechno.
Schubladen, Schränke, Betten... alles.
Všechny skříně jsou u mne.
Alle Schränke sind auf meiner Seite.
Skříně jsou tou nejnudnější prací na světě.
Schränke ist der langweiligste Job der Welt.
Ale ty skříně.
Aber diese Schränke.
Jsem si jistý že jsou tam skříně.
Ich bin mir sicher dort sind Schränke.
Anthony říkal že dokáže spravit naše skříně.
Anthony sagte, er kann unsere Schränke reparieren.
Víš jaké to je když máš skříně ve své krvi.
Du weißt, wie es ist, wenn man Schränke im Blut hat.
Skříně skříně skříně skříně.
Schränke, Schränke, Schränke, Schränke.
Nábytek zahrnuje movitý majetek jako stoly židle skříně ostatní kancelářský nábytek.
Zum Mobiliar zählen bewegliche Gegenstände wie Tische, Stühle, Schränke und sonstige Büromöbel.
Jsou to jen skříně.
Es geht nur um Schränke.
Kéž by to byly jen skříně.
Ich wünschte, es ginge nur um Schränke.
Podívej se do skříně.
Schau in den Schränken nach.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.1134

"Skříně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr